Overdracht bij Paramaribo-Noord

Wielfred Tjin A Tam –

Feestelijke overdracht
Op 19 oktober 2019 heeft de overdracht van het pastoorschap over de parochie Paramaribo-Noord plaatsgevonden. In een (bijna) volle Heilige Driekoningenkerk aan de Verlengde Mahonielaan is een plechtige en feestelijke eucharistieviering gehouden bij de installatie van de nieuwe parochiepriester en het afscheid van zijn voorganger. Naast vicaris-generaal pater Esteban Kross (als vertegenwoordiger van Mgr. Choennie), pater Kumar (nieuwe pastoor) en zijn voorganger pater Jan Verboogen concelebreerden pater Jan Geerits, pater Toon, pater Ike en pater Patricío. Dertig misdienaars van de cluster Paramaribo-Noord gaven hun ondersteuning aan deze tweeënhalf uur durende bijzondere viering. Het Salvatorkoor onder leiding van zuster Christine FCH luisterde de dienst op met prachtige koorzang en muzikale begeleiding op het orgel door Roger. Naast de vele aanwezigen uit eigen parochie en parochianen uit andere parochies waar pater Kumar en pater Jan diensten hebben gehouden, gaven ook acte de présence vertegenwoordigers van de EBGS-kerk Combé, de zusters Fransiskas Charitas en de drie zusters van The Daughters of Divine Love (DDL) uit Nigeria. Radio Immanuel met Patrick heeft deze viering ook opgenomen voor uitzending op een later tijdstip. Het was prachtig weer tot in de late avonduren.

Protocol
Klokslag 18.00 uur begon de intredeprocessie onder het zingen van het intredelied, waarna de begroeting. Hierna volgde conform het kerkelijke protocol de aankondiging van de nieuwe pastoor door parochieraadslid tevens parochieassistente Marlène aan de vicaris-generaal. Na het uitspreken van zijn gelofte en de geloofsbelijdenis werd de benoemingsbrief door Marlène voorgelezen. Op verzoek van pater Esteban strekten de aanwezigen hun rechterarm uit richting pater Kumar en werd gezongen ‘Laat uw adem Heer komen over hem’ als zegen voor zijn benoeming. Pater Jan overhandigde de kerksleutels aan de vicaris-generaal, die ze op zijn beurt doorgaf aan pater Kumar. Met het gezamenlijk luiden van de kerkklokken (in de sacristie) werd de benoeming formeel bevestigd. Een langdurig applaus door de aanwezigen volgde hierna als teken van hun instemming. Het luiden van kerkklokken is de symbolische uitdrukking van de verkondigingstaak van de nieuwe pastoor, samen met zijn parochieassistenten. De lezingen van deze avond, derde weekend in oktober – Wereldmissiedag – waren achtereenvolgens Ex. 17, 8-13: ‘Mozes hield zijn armen omhoog geheven’, waarna psalm 121: ‘Mijn hulp zal komen van God de Heer’, gevolgd door de lezing 2 Tim 3, 14-4,2: ‘Verkondig het woord, te pas en te onpas’ en het evangelie Lc. 18, 1-8: ‘Zou God geen recht verschaffen?’

Zendingsopdracht
‘Een prachtige genade bij de aanstelling, de benoeming en de installatie van pater Kumar als nieuwe pastoor van Paramaribo-Noord vanavond in de missiemaand en op Wereldmissiedag’, zo opende pater Kross zijn preek. De zendingsopdracht is ook een heel mooie traditie in onze katholieke kerk en klinkt al langer dan tweeduizend jaar: ‘Ga naar alle volken, waar ook in de wereld, leer hen, doop hen. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie’. Pater Kross haalde ook aan de vele moeilijkheden en problemen bij het begin van de rooms-katholieke missie in ons land als kolonie van Nederland in het begin van de 17e eeuw. Toen was Nederland nagenoeg 100% protestants, maar geleidelijk aan vond het katholieke geloof meer ingang in de samenleving, waardoor er ook meer missionarissen naar ons land konden komen. Van Mgr. Grooff is bekend dat hij de Zalige Petrus Donders voor Suriname interesseerde om er te komen werken als missionaris. Pater Donders is na zijn priesterwijding op 32-jarige leeftijd naar ons land gekomen, heeft er 45 jaar lang gewoond en gewerkt, waarvan 27 jaren op Batavia onder de ernstig zieke en melaatse medemensen. Hij is nimmer teruggegaan naar Nederland en is dan ook hier gestorven en begraven. Een grote missionaris.

Kumar, priester uit India
Naast de congregatie van de redemptoristen, waartoe ook de Zalige Petrus Donders behoorde, kwamen in de loop van de jaren ook de oblaten (OMI) en de salvatorianen (SDS). Tot de laatste groep behoren onder meer de paters Kumar, Jan Verboogen en Jan Geerits. Anno 2019 werken in ons land ook congregaties van religieuze zusters: de zusters Fransiskas Charitas, de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, en de zusters behorende tot congregatie van The Daughters of Divine Love. Pater Kross eindigde: ‘Op deze plaats waar Rajpur en Ranipur stonden, werden in de vorige eeuw Surinaamse meisjes en jongens van Hindoestaanse origine gevormd voor de maatschappij door katholieke religieuzen: paters en zusters. Deze plek ademde ook de sfeer en de cultuur uit van India (in Suriname). De plaats werd ook gedragen door de vele Hindoestaanse families in ons land. In het besef gezonden te zijn, zetten deze religieuzen samen met de leken zich (toen) ook actief in bij het lenigen van de vele noden in onze samenleving. Pater Kumar, uitgerekend op deze plek bent u nu de nieuwe pastoor als priester uit India. Ik dank u mede namens bisschop Choennie voor uw inzet en voor het feit dat u India (uw vaderland) hebt verlaten om te dienen in ons land, in onze missie, in de parochie Noord. Wij wensen u ook veel succes, sterkte en gezondheid toe in uw nieuwe ambt. Pater Jan, ook onze hartelijke dank aan u voor uw werk in onze missie en in parochie-Noord. U gaat een andere missie vervullen in uw thuisland. Hierbij wensen wij u ook veel succes en sterkte toe. Wij allen zijn gedoopt en gezonden.’
(Foto’s: Eric Keles)

OMHOOG Jaargang 63, editie 38, 27 oktober 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: