Caribbean School for Catholic Communications 25 jaar

Door Melvin Mackintosh –

Heilige Mis
“Katholieke communicatie is het communiceren van de boodschap van leven,” zei Mgr. Charles Jason Gordon, aartsbisschop van Port-of-Spain, tegen de aanwezigen in de kapel van Living Water Community (LWC) in Port-of-Spain afgelopen zondagmiddag. Priesters, leken, medewerkers, alumni, en ook de nieuwe lichting van de Caribbean School for Catholic Communications (CSCC) uit verschillende landen uit het Caribisch gebied waren er speciaal voor de viering van 25 jaar CSCC. Deze mijlpaal werd gevierd met een heilige mis en een presentatie van drie personen van het eerste uur: de aartsbisschop zelf in zijn hoedanigheid als directeur van de school, Lisa Bhajan, alumni en consultant van de school en zuster Angela Ann Zukowski, de onderdirecteur van CSCC. Zuster Angela Ann werd via een teleconferentie gezien en gehoord. “Het zal niet lang duren of we hebben een hologram van zuster Angela Ann,” grapte Mgr. Gordon. Na deze presentatie was er een receptie op de parkeerplaats van LWC. The Caribbean School for Catholic Communications is een samenwerking tussen Living Water Community en het Instituut voor Pastorale Initiatieven aan de University van Dayton, Ohio en aartsbisschop Jason Gordon van het aartsbisdom Port-of-Spain.

Katholieke communicators
In de mis hield de aartsbisschop de iets meer dan 120 aanwezigen voor dat de lezingen van de dag de katholieke communicators nu, in deze tijd uitdaagt. “Wat van u gevraagd wordt, is hoe de waarden van het katholieke geloof over te brengen op een samenleving waarin grenzen overschreden worden, waarin wij niet goed omgaan met de aarde, de natuur, waarin onze levensstijl er een is die gericht is op slechts eigen vooruitgang.” Lucht en leegte. Alles is leegte. Achter dingen aangaan die niet echt belangrijk zijn! En nalaten wat juist belangrijk is. Mgr. Gordon vroeg of er geen relatie was tussen de gewelddadigheden in onze Caribische steden en de zucht naar geld, naar rijkdom en hebzucht. Vorige week nog werd een drugsbaron in Port-of-Spain door de politie doodgeschoten toen die hem wilde ondervragen naar aanleiding van een moord een week eerder, waardoor de spanning in de samenleving werd opgevoerd. “De katholieke communicators van vandaag moeten het evangelie uitdragen, kunnen begrijpen en uitleggen, en de boodschap waarmaken voor alle generaties. De katholieke communicator moet een gereedschap worden in de gereedschapskist van het bouwen van het koninkrijk en spreken over waarden en normen die misschien niet synchroon lopen met wat er nu aanwezig is in de samenleving.”

CSCC
In 2010 nam de Caribbean School for Catholic Communications (CSCC) het thema ‘vorming van missionaire discipelen in een digitaal tijdperk’ aan om haar missie en visie te formuleren. De school laat zich daarbij leiden door het Aparecida-document van 2007 van de bisschoppen uit Latijns-Amerika en de Cariben. Elk jaar heeft CSCC een subthema dat in lijn is met de uitdagingen in het pastoraal en het hoofdthema, en dat voeding geeft aan de discussies en digitale producties van de school.
Suriname, met name het bisdom Paramaribo, is ook deel van CSCC en heeft in de afgelopen periode ook wat alumni afgeleverd. Diaken Sonny Waterberg, Faroz Abdoelrazak (dienst Media & Communicatie), Iraida Simpson, Patrick Neuve en Floyd Blokland (Radio Immanuel), Angela Gorré (St.-Alfonsus), Lisanne Wongsosemito (H. Driekoningen) en de schrijver van dit artikel zijn allemaal studenten geweest van CSCC. Allen hebben gedurende een intensieve week in het Emmaus Retreat Centre in Arima, Trinidad, waar CSCC elk jaar bijeenkomt, geleerd om bij te dragen aan het bouwen van Gods koninkrijk door het maken van een video- of audioproductie die ingaat op een uitdaging in de samenleving.

Er is altijd hoop
In de week van CSCC leren studenten uit verschillende landen en eilanden in het Caribisch gebied netwerken en delen ze ervaringen uit met elkaar. Ook dit jaar zijn er katholieke communicators bijeen geweest om te discussiëren over de uitdagingen in de samenleving en de antwoorden die wij als katholieke kerk hebben op die uitdagingen. Aartsbisschop Gordon wist het goed te verwoorden in zijn preek. “De ziel van onze Caribische mensen is aangetast door hebzucht”, zei hij, “de drang om te bezitten, om meer te hebben en niet verder te kijken.” Mgr. Gordon zei dat het geen ontwikkeling is. “Echte ontwikkeling is de ontwikkeling van mensen. Echte vooruitgang is capaciteit in mensen laten groeien”, zei hij stellig in zijn preek. “Echte ontwikkeling is mensen helpen om betere mensen te worden.” De bisschop gaf aan dat de katholieke communicators vrienden en beschermers moeten worden van de ecologie, van de armen, van de mensen die aan de rand van de samenleving leven. “De uitdaging die je hebt, is je af te vragen hoe je de waarden van het koninkrijk zo helder voor ogen kunt houden en presenteren in elke productie die je aflevert; dat wij antwoord hebben als katholieke gemeenschap op die andere normen die de ziel van onze mensen vernietigen. De uitdaging is dat wij mensen leren onze waarden voorop te stellen en te gebruiken, laten nadenken – ook al is er weinig kans dat het aanvaard wordt, dat het gebruikt wordt – en dat er hoop is.”

OMHOOG Jaargang 63, editie 30, 11 augustus 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: