Een machtige God is de Heer, kom laat ons Hem aanbidden

Rosanda Courtar –

Gebedssamenkomst KCV
Heb je ooit een dienst meegemaakt, waarbij je de volgende dag nog vol was van alles wat de Heer voor je heeft gedaan tijdens deze bijeenkomst? Dat was voor mij zeker het geval tijdens de bevrijdings- en genezingsdienst van vrijdag 5 juli jl. in de St.-Petrus en Paulus basiliek. Deze gebedssamenkomst, georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) Paramaribo in samenwerking met KCV Moengo, had als thema psalm 95,6 ‘Een machtige God is de Heer, kom laat ons Hem aanbidden’.
Het praiseteam uit Moengo ging voor in de lofprijzing en aanbidding. In mijn beleving werden de teamleden echt geleid door de Heilige Geest. De aanwezigen deden dan ook spontaan, enthousiast en vurig mee. Ik dacht hierbij gelijk aan koning David, die ook vol vreugde pleegde te zingen en te dansen voor zijn Schepper.
Het was voor mij zoals over Jakob in Genesis 28 staat geschreven. Hij zag in zijn droom een ladder op aarde staan waarvan de top tot in de hemel reikte. En hij zag engelen van God langs die ladder omhoog klimmen en naar beneden gaan. Hij riep toen uit: ‘Werkelijk, de Heer is op deze plek!’ Zo mochten wij het ervaren. God is altijd in ons midden, maar ik ben ervan overtuigd dat Hij in al Zijn heerlijkheid geniet wanneer wij de rode loper van lofprijzing en aanbidding uitrollen.

Godvrezend en relatie met God
Het evangelie van de dag werd gehaald uit Handelingen 10. Er waren daarin veel interessante stukken. Ik zal twee zaken die er voor mij uitsprongen, belichten. ‘…Er woonde in Caeserea een zekere Cornelius met een honderd man van Italiaanse afkomst. Hij en al zijn huisgenoten waren vroom en godvrezend…’ Godvrezend. Pater Doris Weewee ging hier dieper op in. Godvrezend zijn wil zeggen dat we een grote nederigheid hebben voor God. Dat we God zien als almachtig. We moeten ons ervan bewust zijn dat we een God van leven en van vele mogelijkheden dienen. We dienen een grote God die hoog verheven is, maar Hij daalt neer tot ons om in elke situatie bij ons te zijn. Juist omdat wij ons klein maken voor Hem, komt Hij nog dichter naar ons toe. We kunnen met Hem praten, met Hem lachen. Hij heeft ons gemaakt en blijft tot ons komen in Zijn Zoon, Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, maar ook in de Heilige Geest die Hij in ons heeft uitgestort.
Pater Weewee stelde ons enkele vragen, die ik graag ook aan u voorleg: Hoe is uw relatie met God? Is Hij nummer 1? Hoeveel tijd brengt u met Hem door in gebed? ‘s Morgens? 1 maal 24 uur, 7 dagen per week? Of… niet veel tijd omdat we het te druk hebben? Als goed christen is het goed ons van iets te onthouden wat ons zo druk maakt en die tijd door te brengen met God. Om de bijbel te lezen. Om na te denken over Gods woord. Ik daag u uit om elke dag minimaal een kwartier met God in gesprek te gaan en te zien hoe Hij uw dag vult en leidt.

Ontvang de Heilige Geest en kracht
‘U weet wat er in Judea gebeurd is: hoe Jezus van Nazaret Zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.’
Wij zijn nu nog de getuigen van de bevrijdende, genezende en heilzame werking van Jezus. Er zijn velen die kunnen vertellen van genezingen, van uitkomsten die God bood in schijnbaar onoplosbare problemen. Maar hoe is de heilzame werking van God mogelijk in en door ons? We zien in het Schriftgedeelte dat zij die met het woord van God bezig waren, de Heilige Geest ontvingen.
Hoe kunnen wij vervuld worden door de Heilige Geest? De eerste stap is luisteren naar Gods stem. God spreekt tot ons door Zijn woord. Gods Geest neemt reeds bezit van ons terwijl wij in de dienst luisteren naar Zijn woord en terwijl u nu dit artikel en de Schriftlezing leest. Maar de Geest kan pas ten volle werken als wij ons voor Hem openstellen. Als wij ons niet bescheiden of ongelovig opstellen, zal de Geest bezit nemen van ons. Hij zal ons leiden. ‘Taigi Gado na dya mi de! Met je pijn, met je situatie, met je moeilijkheden, maar ook met je vreugde en je overwinningen. Dya mi de Masra, fur mi te m’e lon abra.’
Als u geraakt bent door de Geest tijdens het lezen van dit artikel, nodigen wij u uit om contact te maken met de Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname via 8652415, via onze Facebookpagina of per e-mail KCVSuriname@gmail.com. Ook zijn er KCV-gebedsgroepen in de diverse r.-k. parochies, waar u van harte welkom bent. Laat de Heilige Geest je leiden.

OMHOOG Jaargang 63, editie 26, 14 juli 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. GEPREZEN ZIJ DE NAAM VAN ONZE HEER! GODS LEIDING EN ZEGEN BIJ HET WERK.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: