De zondag na Pinksteren

Door pater Martin Noordermeer O.M.I.

Feest H. Drievuldigheid
Zondag 16 juni vieren we het feest van de H. Drievuldigheid: wat is dat? Als we de liturgie goed bestuderen, mogen we zeggen dat de Kerk een goede pedagoge is om ons op een goede en duidelijke manier op te voeden, ons te leren en in te leiden in het heilsgebeuren. We mogen het feest van de zondag na Pinksteren, ook wel de zondag van de Drievuldigheid, Drie-eenheid genoemd, zien als een soort resumé, een samenvatting, terugblik naar hetgeen wij de afgelopen maanden hebben gevierd: de drie grote feesten van het heilsgebeuren – Kerstmis, Pasen en Pinksteren – worden op de zondag na Pinksteren, de zondag van de Drie-eenheid, samengevat in dit feest.

Kerstmis: het feest van God de Vader
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon heeft gezonden in de wereld”, horen we in het Evangelie van de zondag van de Drie-eenheid (1Joh.3,16) (Jaar A). Het is niet het feest van het kindje in de kribbe, niet het feest van het kerstkindje, nee het is het feest van God de Vader. Hij heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden om ons te bevrijden. Hij nam het initiatief! Hij heeft ons zo liefgehad, dat Hij ons Zijn Zoon gezonden heeft, een mens, een mensenkind, zoals wij.

Pasen: het feest van God de Zoon
De Zoon zal voor ons lijden, sterven en verrijzen. “Zie, ik ben gekomen om de wil te doen van Mijn Vader in de Hemel…” “…Niet Mijn maar Zijn wil geschiede…!” Alles draait om Hem. Hij zal de wereld, de mensen met God verzoenen door Zijn kruisdood. Hij heeft het aan Zijn leerlingen aangekondigd, lang van te voren. Dat was Zijn zending, daartoe is Hij in de wereld gekomen. “…Van dat ogenblik af begon Jezus Zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen…” (Mt.16/21-23.)

Pinksteren: het feest van de Heilige Geest
Hij is het die door de Zoon is beloofd aan Zijn apostelen, en die gezonden wordt door de Vader. “Ik zal met jullie blijven tot aan de voleinding der wereld”, zegt Jezus bij Zijn hemelvaart tot Zijn leerlingen op de berg Sion alwaar – volgens Lucas – Jezus teruggaat naar Zijn Vader die Hem gezonden heeft, en na Zijn zending voltooid te hebben. “Gaat naar Jeruzalem terug, naar de bovenzaal waar we ook het Laatste Avondmaal hebben gevierd en wacht daar totdat de Vader U de Beloofde Heilige Geest zal zenden. Door die Heilige Geest zal Ik altijd met jullie zijn tot aan de voleinding der wereld.”

Niet uitleggen
Het is net alsof op Drievuldigheidszondag de liturgie ons even laat terugblikken om te laten zien: kijk eens wat we de laatste maanden hebben gevierd! Zit dat niet mooi in elkaar? De liturgie wil ons niet uitleggen hoe de Drievuldigheid in elkaar zit en hoe we het moeten begrijpen, maar gewoon aan de hand van de drie grote heilsfeesten even terugkijken. Het waren mooie en achteraf gezien ook begrijpelijke, zinvolle feesten die ons het heilswerk van Jezus laten zien.
Hoe het nu mogelijk is dat er drie personen zijn die één God vormen, dat gaat ons verstand te boven. De H. Patrick uit Ierland begreep het ook niet, en kon het dus ook niet uitleggen. Hij nam toen drie lontjes, stak die een voor een aan en vroeg aan zijn toehoorders: “Hoeveel vlammetjes zien jullie?” En ze antwoordden: “Drie!” Toen deed Patrick de drie lontjes samen en vroeg: “Hoeveel vlammetjes zien jullie nu dan?” En ze antwoordden unaniem: “Eén!” “U heeft weer gelijk en toch zijn het er drie,” zei de H. Patrick.

Gelovig aanvaarden
En daarover moeten we ons ook geen zorgen maken. Laten we maar eenvoudig blijven als kinderen en het gewoon gelovig aanvaarden, zonder er te veel intellectuele overpeinzingen aan wijden. De drie grote christelijke feesten worden vandaag samen gevat op de Drie-eenheidszondag. Dit geloof spreken wij zo vaak uit als we zeggen:

  • In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. (bij het kruisteken)
  • Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. (in de geloofsbelijdenis).

Op deze zondag hebben we ook een heel mooie, toepasselijke evangelische acclamatie die in eenvoudige woorden het mysterie weergeeft: (Dit staat ook in Jubilate bij de psalm van die zondag op blz. 73.)
Ere zij aan God de Vader, God de Zoon en Heil’ge Geest.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Ere zij aan God de Vader, God de Zoon en Heil’ge Geest.

OMHOOG Jaargang 63, editie 22, 16 juni 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: