2 juni 2019: 53e Wereldcommunicatiedag

(overgenomen uit artikel RKKerk.nl)

Boodschap paus
In zijn boodschap voor de 53e Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale netwerken met sociale gemeenschappen. Deze zouden elkaar moeten versterken en ondersteunen zegt de paus. Een digitaal netwerk mag geen verstrikkend netwerk worden, dat mensen bindt en vasthoudt.
Paus Franciscus ziet de positieve kant en mogelijkheden van het internet: ‘Het terrein van de media is in deze tijd zo alomtegenwoordig dat het intussen niet meer weg te denken is uit de sfeer van het dagelijks bestaan. Het internet is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van kennis en relaties die eens onvoorstelbaar waren,’ schrijft hij. Aan de andere kant ziet de paus ook de risico’s. Hij noemt de mogelijkheden tot het verspreiden van desinformatie, het sjoemelen met persoonsgegevens en het negatieve effect op veel relaties.

Niet een ‘like’ maar een ‘amen’
De metafoor van het net doet denken aan het netwerk van een gemeenschap, zegt de paus. Het internet kan positief worden ingezet als het wordt gebruikt om gemeenschap, de onderlinge ontmoeting tussen mensen te bevorderen. ‘…dan verraadt het zijn aard niet en blijft het een rijkdom voor de gemeenschap. Als een familie het internet gebuikt om meer verbonden te zijn, om elkaar vervolgens aan tafel te ontmoeten en elkaar in de ogen te kijken, dan is het een rijkdom. Als een kerkgemeenschap het eigen leven coördineert door middel van het internet, om vervolgens de eucharistie samen te vieren, dan is het een rijkdom. Als het internet een gelegenheid is om de verhalen en ervaringen van schoonheid en lijden die ver van mij verwijderd zijn, naderbij te komen, om samen te bidden en samen het goede te zoeken in het opnieuw ontdekken van wat ons verenigt, dan is het een rijkdom’, aldus paus Franciscus.
Het internet is er dan niet om gebruikers in de val te lokken, maar om te bevrijden, om een gemeenschap van vrije mensen te bewaken. ‘De Kerk zelf is een net, geweven door de eucharistische gemeenschap, waar de eenheid niet gegrondvest is op een ‘like’, maar op een ‘amen, waarmee ieder zich aansluit bij het Lichaam van Christus en de ander verwelkomt.’ (overgenomen uit artikel RKKerk.nl)

Paus Franciscus tijdens WJD Panama 2019
(foto: Ramon Mangold/RKKerk.nl)

Thema Wereldcommunicatiedag 2019
Het thema werd reeds op 29 september 2018 bekendgemaakt door paus Franciscus: “Wij zijn elkanders ledematen (Efeziërs 4,25): Van netwerk gemeenschap naar menselijke gemeenschappen.” Het thema onderstreept het belang van de menselijke persoon als het gaat om communicatie. Het gaat daarbij om dialoog en de mogelijkheid om anderen echt te ontmoeten. Dat veronderstelt luisteren naar elkaar. Maar ook om een verantwoord taalgebruik. Volgens paus Franciscus hebben wij allemaal “de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid” om het positiev gebruik van internet te bevorderen. We moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor de anderen in een online netwerk. Omdat vele van die online netwerkgemeenschappen simpelweg gebaseerd zijn op gemeenschappelijke belangen, niet op gemeenschap. Daarom helpt het om de metafoor van het lichaam en zijn delen te gebruiken. Wij zijn ledematen van één Lichaam.

Pastorale Brief over Communicatie AEC

Bisdom Paramaribo
Ook voor ons hier in Bisdom Paramaribo is het noodzakelijk aandacht te schenken aan verantwoord internetgebruik en onze verantwoordelijkheid in communicatie. In de speerpunten van het beleid heeft Mgr. Karel Choennie gewezen op het belang van communicatie. In 2017 is er een aanvang gemaakt het proces voor de totstandkoming van een integraal pastoraal communicatieplan (IPCP). Ook aan de bewustwording over kerk & communicatie wordt gewerkt. Vanaf dit jaar is er een Dienst Media & Communicatie die het beleid voor communicatie moet helpen uitvoeren. De uitdagingen zijn niet gering. Maar het is niet slechts een taak voor de bisschop, of voor Radio Immanuel of voor Omhoog. Het is een taak voor ons allen. Immers, wij zijn allemaal ledematen van één Lichaam.

U kunt de volledige boodschap van paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019 downloaden door op de link hieronder te klikken:

OMHOOG Jaargang 63, editie 20, 2 juni 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: