Geroepen als Maria en Jezus

Dorothy Amier –

Bidden voor roepingen
Het is al bijna twee jaren dat in ons bisdom iconen in de verschillende parochies rondgaan om in onze gezinnen te bidden voor roepingen voor het priesterschap en religieus leven in ons bisdom. Van 28 april tot 5 mei had ik het voorrecht om de icoon voor de derde keer mee te nemen naar mijn gezin waar ik samen met mijn kinderen en kleinkind of soms alleen kon bidden voor roepingen. Het waren voor mij bijzondere momenten waar ik dwars door alle bezigheden tijd had om bij de Heer te zijn. Bij de laatste keer kreeg ik enkele inzichten bij het bidden van het rozenkransgebed die ik met u wilt delen. Ik hoop dat het zal bijdragen aan de devotie bij het bidden van het rozenkransgebed en bovenal dat wij net als Maria en Jezus volledig “ja” kunnen zeggen aan onze roeping.
Vaak genoeg wil men wanneer er gesproken wordt over het rozenkransgebed denken dat het gaat om Maria, omdat er drieënvijftig Weesgegroetjes worden gebeden. Maria wordt aanbeden, hoor je anderen zeggen. Maar in het gebed zien wij een onlosmakelijke band tussen Maria en haar zoon Jezus. Moeder en zoon die God de Vader gehoorzaam zijn geweest, koste wat kost. Maria die niets begreep toen de engel Gabriel haar vroeg om de zoon van God te baren, door haar geloof en vertrouwen zei: “Mij geschiede naar uw woord,” niet wetende dat zij als moeder het lijden van haar zoon zou moeten aanschouwen. Jezus die in alle doodsangst zei:“Vader als het mogelijk is laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil maar Uw wil geschiede.”

Rozenkransgebed
Bij het bidden van het rozenkransgebed overwegen wij de verschillende mysteries. Momenten in het leven van Jezus, want ook Hij heeft blijde, droevige en glorievolle momenten gekend. Door het overwegen van de mysteries, herkennen wij ons eigen leven. Het leven van Jezus is dan een spiegel voor ons. De vraag is dan: “Hoe ging hij ermee om?” Vanuit die weerspiegeling kunnen wij tot Hem gaan, biddend om kracht en vertrouwen.
Bij het bidden van de rozenkrans doorlopen wij het hele leven van Jezus, verwoord in de verschillende evangeliën. Het is goed om samen de rozenkrans te bidden, maar het is volgens mij beter dat alleen te doen als het gaat om het meditatief bidden. Op je eigen tempo de mysteries overwegen, want wat jou aanspreekt hoeft de andere niet aan te spreken. Jouw moment van overweging kan bij een andere mysterie zijn. Met andere woorden: de ene kan stilstaan bij het terugvinden van Jezus in de tempel en het gevoel ervaren van de dankbaarheid en blijdschap van Maria toen zij Jezus terugvond, omdat die een kind heeft die een losbandig leven leed en door het gebed tot rust is gekomen. De andere persoon kan het doen bij de overweging van de geboorte van Jezus en een dankbaar gevoel hebben om de geboorte van een kind of kleinkind.
Het bidden van het Rozenkransgebed vereist tijd om te bezinnen. Het is voor ons een voertuig om bij God te komen. Een moment om Hem te ontmoeten met ons lijden, onze vreugde en zorgen, door de mysteries een voor een te overwegen. Een mysterie, iets dat je niet onder woorden kan brengen, maar in het diepste van je ziel kan ervaren. Bijvoorbeeld een ontmoeting hebben net als Saulus die met een vurig hart Christus ging verkondigen, gevangenschap en zweepslagen trotserend. Hem ontmoeten die ons heeft beloofd om met ons te zijn.

Schuld belijden
Zoals ik het al eerder zei heeft het rozenkransgebed meer dan wij soms denken. Maria wil ons door het bidden van het gebed ons in herinnering brengen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Tussen de mysteries en de Weesgegroetjes bidden wij het Onze Vader, het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde toen die verlangde de relatie die Jezus met zijn vader heeft, te ontvangen. Jezus zegt daarmee, God is niet alleen mijn vader maar ook jullie vader. Wat hij voor mij doet, wil Hij ook voor jullie doen. Maak tijd voor Hem zoals ik het doe, dan zal je ook de kracht, wijsheid en inzichten krijgen die je nodig hebt.
Gaan wij verder op onze rozenkrans dan bidden wij ook “Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”; de goddelijke drie-eenheid. Een ander mysterie van ons geloof, een weergave van een andere band die Jezus heeft met zijn Vader en de Heilige Geest. Zij die Hem te allen tijde hebben bijgestaan om zijn missie in deze wereld te volbrengen. En als wij bidden “Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel,” dan is het een korte schuldbelijdenis die wij uitspreken. Het overwegen van de mysteries brengt ons in herinnering wat verkeerd is in ons leven. Dan kunnen wij eerlijk toegeven dat wij zwakke en zondige mensen zijn die zijn barmhartigheid nodig hebben.

“Mij geschiede naar Uw woord”
Bij dit alles zie ik Maria zoals wij haar kennen vanuit de Bijbel, steeds op de achtergrond verdwijnen zoals zij dat deed op de bruiloft te Kana, nadat zij de aandacht van haar zoon had gevestigd op de nood van de gastheer. Zo wil zij ons bij het bidden van het rozenkransgebed in herinnering brengen wat Jezus voor ons heeft gedaan en waartoe hij is gekomen in deze wereld. Maria, de moeder van onze Heer, maar ook onze moeder, lijdt samen met haar zoon als wij negeren het heil dat hij voor ons bracht in deze wereld. Zij roept ons op om samen met haar zoon Jezus de werken van de Vader te doen. Zoals zij Hem op zijn kruisweg moed in sprak, zo wil ook zij, de Moeder van de Kerk, ons bemoedigen.
Wees niet bang als de Vader jou roept. Laten wij doen wat Maria deed. Haar Ja-woord heeft redding en verlossing gebracht voor de gehele mensheid. Ook onze “Ja” kan vandaag heil brengen voor de mensen om ons heen. Neem het voorbeeld van Maria, ook al begrijpen wij het niet, aan God zeggen: “mij geschiede naar Uw woord.” Het vraagt vertrouwen om de angst voor het onbekende te verdrijven. Maar geloof in de grootheid van God, zoals wij het lezen bij Lucas, voor God is niets onmogelijk, geeft kracht om elke roeping te beantwoorden.

Gebed:
Maria,
Uw zoon Jezus heeft U aan ons gegeven als Moeder van de Kerk.
Wij hebben U in liefde aanvaard.
Wij vragen u,
bidt voor ons dat wij ons net als u,
in alle nederigheid openstellen voor de wil van de Vader.
Zie de nood in het bisdom Paramaribo.
Wees een voorspraak bij uw zoon Jezus
voor zij die geroepen zijn als werkers in zijn wijngaard.
Heilige Geest raakt de harten aan van hen die nog twijfelen.
Haal weg elke barrière die een belemmering is om ja te zeggen
tegen de roepstem van de Vader.
Dit vragen wij U, Almachtige God,
in de naam van Uw zoon Jezus onze Heer. Amen.

OMHOOG Jaargang 63, editie 17, 12 mei 2019

A1-Geroepen als Maria en JezusAfbII-17-1205Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: