De vierde gebedswake 24 uren voor de Heer

Jenny Sopawiro en Melvin Mackintosh –

Ecologische bekering
Midden op de dag van vrijdag 5 april tot hetzelfde tijdstip op zaterdag 6 april aanstaande, wordt in de Kathedrale Basiliek de gebedswake 24 uren voor de Heer gehouden. Het start met een eucharistieviering om 12:00 uur. Na de heilige mis vindt de uitstelling van het Allerheiligste plaats. Hierna zullen verschillende groepen en personen uit ons bisdom gedurende 24 uren deelnemen middels smeekbeden, bijbelreflectie, het rozenkransgebed, de kruiswegbeoefenig en vrije gebeden. De gebedsvormen worden afgewisseld met momenten van stille aanbidding en meditatie. Tijdens de gebedswake zullen er ook priesters beschikbaar zijn voor de biecht. Elders in deze editie van het blad vindt u een volledig overzicht van de aanwezige priesters.
Het is dit jaar voor de vierde keer dat de gebedswake 24 uren voor de Heer wordt georganiseerd in ons bisdom. Er wordt elk jaar een thema aan gekoppeld. Voor ons bisdom is gekozen voor het thema ecologische bekering, aan de hand van de vastenboodschap 2019 van Mgr. Karel Choennie, waarin hij de nadruk legt op een bekering in ons denken over de relatie met de aarde en met elkaar. Aan alle deelnemers voor de gebedsvormen is gevraagd dit thema mee te nemen in hun gebed en overweging. Speciaal voor deze gebedswake wordt er een gebedenboekje ‘Heer, kom mij te hulp’ uitgegeven. Dit gebedenboekje is ook geschikt voor andere devoties. Alle gelovigen worden opgeroepen mee te doen met dit mooie initiatief en deel te zijn van dit universele gebedsevenement. De gebedswake 24 uren voor de Heer wordt afgesloten op zaterdag 6 april met een eucharistieviering om 12:00 uur.

Toewijding aan de Heer
De Pauselijke Raad ter bevordering van de Nieuwe Evangelisatie lanceerde in 2014 het initiatief ’24 uren voor de Heer’. Het idee voor dit initiatief is de oproep aan alle katholieken overal in de wereld, om zich in diezelfde periode geheel vrij te maken voor toewijding aan de Heer Jezus Christus. In zijn apostolisch schrijven ‘Misericordia et misera’ van 20 november 2016, riep de paus op tot enkele aanvullingen op de kalender van het kerkelijk jaar. Een hiervan is de ’24 uren voor de Heer’, welke gehouden dient te worden op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de veertigdagentijd. Vanwege organisatorische redenen is het dit jaar bij ons een week later.
Ons contact met God bestaat vooral uit gebed. We kennen verschillende gebedsvormen: het dankgebed, de verootmoediging, smeekbeden, lofprijzing en aanbidding. De aanbidding kan op verschillende manieren, stil of luidop met gebed of zang. Bij eucharistische aanbidding staan we niet alleen stil bij de aanwezigheid van Christus in de eucharistische gedaanten, maar ook bij het Woord dat God tot ons spreekt, het werk van de heilige Geest, de vrede die God ons geeft door Zijn Zoon, het lijden van Christus en Zijn verrijzenis.
‘De biecht als sacrament van de goddelijke barmhartigheid dient weer een meer centrale plaats te krijgen in het leven de gelovigen,’ zegt paus Franciscus. We richten ons tot God omdat we ons ervan bewust zijn dat Hij barmhartig is. God is de enige die ons van onze zonden kan reinigen. Deze gebedswake is volgens paus Franciscus een gunstige gelegenheid om het sacrament van de biecht intens te beleven. Door dit sacrament van de verzoening vindt men de weg weer om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken.”

OMHOOG Jaargang 63, editie 11, 31 maart 2019

A2-Flyer-24H met themaCategorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: