Overdenking van Mgr. Choennie i.v.m. Holi Paghwa 2019

Paramaribo, 18 maart 2019

Mijn veel genoegen en gevoelens van respect en waardering voor mijn Hindu broeders en zusters in Suriname, Nederland en over de hele wereld, breng ik namens de Rooms Katholieke gemeenschap mijn beste wensen en gebeden over aan heel de Hindu gemeenschap en allen die dit religieus feest met een oprecht hart vieren. In Suriname is dit feest verheven tot een nationale feestdag. Dit geeft ons allen zo de gelegenheid tot diepere bezinning.

Dit feest met met haar rijke religieuze symboliek en rituelen spreekt tot ons aller verbeelding. Vooreerst is het van oorsprong een lentefeest waarbij de donkere en sombere wintertijd overgaat in het ontluikende nieuwe leven vol kleur en pracht. Meer dan ooit moet onze generatie de Schepper dankbaar zijn voor het instellen van seizoenen waardoor ons leven telkens vernieuwd wordt. Wij realiseren ons dat het voor het eerst is in de geschiedenis dat de mensheid de schepping bedreigt door er onverantwoord mee om te gaan. Door de vervuiling en de vernieling die mens aanricht ingegeven door hebzucht en egoïsme veroorzaken wij een klimaatsverandering met alle desastreuze gevolgen voor de ordelijke en harmonieuze opeenvolging van seizoenen. Ik spreek dan ook de hoop uit dat wij allen met onze Hindu broeders en zusters bij het vieren van dit feest zich bezinnen op orde in de schepping zoals de Schepper het gewild heeft.

De rijke rituelen voeren ons ook dit jaar weer naar de holika verbranding waarbij symbolisch het kwaad in ieder van ons wordt vernietigd. Het is een moment om te vergeven en een nieuw begin te maken. De vlammen zullen op vele plekken de donkere nacht verlichten. Laat ieder van ons dit jaar afrekenen met de listen die schuilen in ieder mensenhart. Laat ons de donkere nacht van corruptie en verval in ons land keren door het kwaad in ons te verbranden.

De legende van Hiranyakashipu herinnert ons eraan dat er in ieder tijdperk mensen zijn die menen onsterfelijk en onoverwinnelijk te zijn en daardoor verwaand en hoogmoedig worden en anderen dwingen tot aanbidding van hen in plaats van de Allerhoogste. Het zijn individuen maar ook heel de mensheid waant zich onsterfelijk te zijn en aan God gelijk. Het is deze houding die ervoor zorgt dat de mens geen ontzag heeft voor de natuur en andere schepselen op aarde maar doorgaat met de vernietiging van de biodiversiteit waarmee de Schepper ons gezegend heeft.

Holi Paghwa is ook een feest van kleuren en spontaniteit. Maatschappelijke standen en rangen vervagen wanneer iedereen in een sfeer van ongedwongen vriendschap elkaar met de bonte verscheidenheid aan kleuren besproeit. Het Rooms-katholiek Bisdom sluit zich daarom graag aan bij de oproep die er van verschillende Hindu pandits is uitgegaan om de viering van Paghwa met besprenkeling niet te laten ontaarden in banale vormen van pleziermaken die de hoge waarden die aan dit religieus feest ten grondslag liggen, vergeten en bijdragen tot bandeloosheid en moreel verval in ons geliefd land.
Moge dit feest dan zorgen dat in onze samenleving door rechtvaardigheid het onderscheid tussen ras en geloof maar vooral ook tussen rijk en arm vervaagt en verdwijnt. Armoede is vaak de oorzaak dat landen als Suriname ertoe overgaan om hun natuurlijke rijkdommen goedkoop te verkopen en daarbij onherstelbare schade aan te richten aan de schepping. Hoe arm een mens ook is hij mag nooit zijn ziel verkopen en zijn principes prijsgeven.

Ik wens heel de Surinaamse samenleving een gezegend Holi Paghwa toe.

+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo


U kunt de overdenking hier downloaden:

2019.03.18 Paghwa 2019Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: