Bestuursoverleg en bezinningsweekeind CMMS

Hendrik Setrokarijo –

CMMS mannengroepen
De Catholic Men’s Ministry Suriname is een overkoepelende mannengroep binnen het r.-k. bisdom Paramaribo. Zij stelt zich primair ten doel iedere man binnen ons bisdom en ook daarbuiten te helpen groeien naar een persoonlijke relatie met onze grote broeder en leidsman Jezus. De CMMS wordt geleid door een dagelijks bestuur onder voorzitterschap van broeder Eddy Dragman.
Minstens een keer in het kwartaal vindt er bestuursoverleg plaats. In dit overleg wordt het beleid van de CMMS uitgezet en bijgestuurd. In het bestuursoverleg hebben de besturen of stuurgroepen van de bij de CMMS aangesloten mannengroepen zitting in, te weten: de Heilige Familie Mannengroep, de Hanna’s Lust & Sunny Point Stuurgroep, de St. Theresia Moengo Mannengroep (de oudste groep) en de Fatima Begi Kerki Mannengroep (de jongste groep).

Brasa en liefde van de Heer
In het weekend van 19 en 20 januari 2019 heeft de CMMS een bestuursoverleg en bezinningsweekend georganiseerd op Vierkinderen en Colakreek. Het doel van dit weekend was meer dan een dagje met elkaar zijn, met meer diepgang en gebed voor de Heer. De bezetting was goed met een participatie van 3 leden per groep. Gastspreker was diaken A. Waterberg.
Er was een goed opgezet dagprogramma voor de twee dagen. Broeder Clifton en broeder Marius leidden de openingsdag onder het thema: Brasa. Na de lofprijzing, dankzegging en aanbidding van de Heer, was het tijd voor de persoonlijke introductie van de participanten. Nadat alle leden zich geïntroduceerd hadden, werd de ronde afgesloten door elkaar een brasa te geven. De brasa betekent voor ons een voldoening en acceptatie in de manier van groeten. Het is de liefde van de Heer die ons verbindt in eenheid, saamhorigheid, passie, harmonie, vrede en broederschap. Dit onderdeel geeft duidelijk aan dat wij één zijn; wij belijden één geloof en dienen één God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vergeving en verzoening
Diaken Waterberg presenteerde middels een talk het thema Vergeving en Verzoening uit Matt.18,21-35. In het dagelijks leven zijn wij als mens niet eerlijk tegenover onszelf. Wij hebben onze tekortkomingen, onze zwakheden, zijn afgunstig tegenover elkaar, we maken onderling ruzie en we bejegenen elkaar niet op een christelijke manier op de werkvloer. Al deze feiten kunnen kortstondig of lang aanhouden.
Wanneer er vervelende dingen zijn gebeurd, denken sommigen van ons ‘zand erover’, terwijl anderen zeggen ‘wie ik never en nooit meer! A KABA! MI KLAR’ NANGA ENG’. Meestal kun je je leed delen met een vertrouwd persoon, bijvoorbeeld met een goede vriend. Maar vergeven wij dan ook echt?
We kregen tijdens het weekend de tools om elkaar te vergeven en om tot verzoening te komen. Zo hebben wij ook ons misnoegen op papier gezet en met de diaken gedeeld. Daar barstten de emoties los. Midden in een kring van broeders werd alles aan de Heer opdragen, waarna de papieren werden verbrand. Wat opviel was, dat de rookwolk binnen de kring van links naar rechts bleef draaien, ondanks de sterke wind. Op een gegeven moment stopte het draaien en steeg de rook recht omhoog. Dat was voor ons een duidelijk teken dat de Heer onze gebeden heeft verhoord.

Ontspanning en ondersteuning
Er was ook tijd voor ontspanning en voor een lekkere koele duik in het water van Colakreek. Tijdens het bestuursoverleg kwamen de minpunten van alle mannengroepen, het animo van de setting en de dalende trend in participanten ruimschoots aan bod. Ook konden wij met elkaar delen hoe de diverse programma’s in elkaar worden gezet en wat de mogelijkheden zijn om aan financiële middelen te komen om regelmatig een mannenbijeenkomst of -conferentie te houden. Wij vonden een oplossing in het ondersteunen van elkaar in welk vorm dan ook.

Planning
Hoe gaan we verder? We zullen bekendheid blijven geven aan de mannengroepen. Zo hebben wij bijvoorbeeld onze promotie via sociale media, flyers en mededelingen in de kerk, alsook via Radio Immanuël. Tijdens de vergadering is vastgesteld om het bestuursoverleg en bezinningsweekend jaarlijks te organiseren, waarbij de volgende meteen gepland is op 18 en 19 januari 2020.
Onze eerstvolgende reguliere vergadering wordt in Moengo gehouden op 23 februari a.s. De reguliere vergadering wordt maandelijks vervolgd, waarbij steeds een andere mannengroep de gastheer zal zijn. In verband met het 5 jarig bestaan van CMMS, zal er op 6 en 7 juli 2019 een grote mannenconferentie gehouden worden. Er zullen tal van activiteiten op de programma zijn.
Bijzonder is dat wij Richard Lane als gastspreker zullen mogen verwelkomen. Hij is de grondlegger van de mannengroepen in Suriname. Op 6 juli is de conferentie alleen toegankelijk voor de mannen, maar op 7 juli zijn naast de mannen, ook hun vrouw en kinderen welkom. Wij vragen onze mannenbroeders om elkaar te ondersteunen en massaal te participeren.

OMHOOG Jaargang 63, editie 04, 10 februari 2019Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: