Inzegening H. Don Boscokerk: ‘Aan ’s Heren zegen is het al gelegen’ (ps. 127)

Humphrey van Windt –

Wat eraan voorafging
Vreugde, vreugde, louter vreugde in Wageningen in het district Nickerie op zondag 20 januari 2019. Op deze gedenkwaardige zondag werd de geheel gerenoveerde H. Don Boscokerk ingezegend. Wat ging eraan vooraf? Sedert de komst in 1993 van pater Rudi Wong Loi Sing als herder van de rooms-katholieke gemeenschap in het district Nickerie werd geconstateerd dat enkele van de kerkgebouwen aan rehabilitatie of renovatie toe waren. De H. Don Boscokerk, sedert 1968 gebouwd door de toenmalige Stichting voor de ontwikkeling van Machinale Landbouw, de SML, was een van de kerkgebouwen die gerenoveerd moest worden. Echter was er geen geld om de renovatie noch de rehabilitatie te kunnen doen. Wijlen pater Waldi Wong Loi Sing zei toen: “Er is geen geld, we hebben geen geld, maar we hebben wel het gebed. Gaat u in gebed.” Na een periode van bidden, plannen en werken kon in de maand juni 2009 een aanvang worden gemaakt met de renovatie van de H. Don Boscokerk. Met donaties, sponsoringen, fundraising en andere bijdragen werd het kerkgebouw in 2017 opgeleverd en was het gereed voor inzegening. Om uiteenlopende redenen en omstandigheden heeft die inzegening pas op 20 januari jl. plaatsgevonden.

Eucharistieviering
In een plechtige eucharistieviering in een tot de laatste plaats bezette kerk vond de inzegening plaats, voorafgegaan door een processie rondom het kerkgebouw. Ook vond de overhandiging van de sleutels plaats door de vertegenwoordiger van de bouwmeester aan Mgr. Karel Choennie, die op zijn beurt de sleutels overhandigde aan de herder van de H. Don Boscoparochie pater Rudi. Buiten was er door Telesur Nickerie een tent opgezet vanwaar heel wat gelovigen ook de dienst volgden. Onder de genodigden waren onze broeders en zusters van de Evangelische Broeder Gemeente Nickerie, parochianen vanuit Paramaribo, Coronie en Nw. Nickerie die samen met de parochianen van de H. Don Bosco dit heuglijke feit wilden vieren. De bisschop werd bij de eucharistieviering en inwijdingsplechtigheden geassisteerd door pater Ignio en pater Rudi. Pater Iyke Ugwu heeft de dienst ook bijgewoond.

Markante datums
Na de dienst mocht iedereen nog nablijven voor het nuttigen van een hapje en een drankje waarna zij veilig en wel huiswaarts keerden. De H. Don Boscoparochie mag terugzien op een gezegende dag. Proficiat. bisdom Paramaribo. Aan ’s Heren zegen is ’t al gelegen. Psalm 127.
Tot slot enkele markante datums:
1953 Eucharistieviering in Wageningen.
De diensten werden gehouden in een door de SML ter beschikking gestelde stenen woning;
02 juli 1968 Inwijding van het officiële kerkgebouw van de H. Don Bosco;
juni 2009 aanvang renovatie van het bestaande H. Don Boscokerkgebouw;
2017 oplevering van het gerenoveerde H. Don Boscokerkgebouw;
20 januari 2019 plechtige inzegening van de H. Don Boscokerk.

(foto’s: Floyd Blokland/Radio Immanuel)

OMHOOG Jaargang 63, editie 03, 3 februari 2019Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: