60 jaar Sint-Augustinus Blauwgrond

Door pater Jan Verboogen SDS –

Diocesaan archief
Blauwgrond is een stadsressort en een van de 12 wijken van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het is de meest oostelijk gelegen wijk en het meest oostelijk gelegen ressort van de stad. In 2004 had Blauwgrond volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken 28.436 inwoners. In 2012 waren dat er inmiddels 31.483 geworden op een totale oppervlakte van 43 km². Zo kunnen we lezen op Wikipedia.
Slechts weinig mensen herinneren zich nog de bouw en de inzegening van de Sint-Augustinuskerk op Blauwgrond. Velen zullen immers door overlijden er niet meer zijn of ze zijn verhuisd naar elders. 60 jaar is ook een lange tijd. Voor de gelegenheid deden we een beroep op het diocesaan archief, waar helaas niet veel documenten rond bouw en opening van de kerk te vinden zijn. Het piepjonge bisdom zal destijds andere zorgen aan het hoofd hebben gehad dan het bewaren van archiefstukken. Des te dankbaarder waren we voor twee artikelen die 60 jaar geleden verschenen in OMHOOG, dat in 1958 aan zijn derde jaargang toe was. De dames van het diocesaan archief wisten deze op te diepen en stelden ons welwillend kopieën ervan ter beschikking. Op zondag 23 november 1958 verscheen er een aankondiging in het bisdomblad en een week later, zondag 30 november, onder de rubriek VAN EIGEN BODEM een verslag over de feestelijke inwijding van de kerk; beide schrijfsels van de hand van pater Jacobus Antonius Groart CssR, bouwpastoor. Deze was geboren op 12 mei 1913, in Suriname aangekomen op 7 februari 1946 en vandaar vertrokken op 27 augustus 1960.

Waarom Sint-Augustinus?
Eerder toevallig kwamen we zodoende aan de weet waarom de heilige Augustinus tot kerkpatroon werd gekozen. Pater Groart: ‘Toen in 1906 in Hecht en Sterk (een koffieplantage aan de Commewijnerivier in het district Commowijne, JV) een kerkje werd ingezegend, was deze Heilige tot Patroon aangesteld omdat een Nederlandse bisschop die ook Augustinus heette, een aanzienlijke gift aan de dienstdoende Pater had geschonken. Aangezien dit kerkje afgebroken is en vele RK bewoners van die plaats naar Blauwgrond zijn verhuisd, meende ik het beschermheerschap van deze Heilige Augustinus in ere te mogen herstellen. Een uur geleden is zijn bescherming al op bijzondere wijze begonnen, want van de 3 dopelingen kreeg er een de naam Augustinus en een meisje de doopnaam Augustina.’ Tot zover het relaas in OMHOOG van zondag 30 november 1958.

Feestelijke inwijding
Pater Groart vervolgt: ‘Eenige minuten later arriveerde Monseigneur Kuypers die na de begroeting zich naar een van de vlaggemasten begaf en een prachtige pauselijke vlag boven onze hoofden deed wapperen. Deze vlag is een geschenk van de Hoogeerw. Pater G. Gaudreau Algemeen Overste van de Redemptoristen in Rome, en uit een begeleidend schrijven bleek dat deze vlag door Paus Pius XII te Castel Gandolfo op 17 september 1958 was gezegend. (Deze overleed overigens op 9 oktober 1958, JV). Een toepasselijk vlaggelied herinnerde ons aan deze gunsten. Geassisteerd door de Paters F. van Nimwegen, CssR en J. Verheggen OMI en voorafgegaan door Blauwgrondse misdienaars, heeft Monseigneur de kerk aan de buiten- en binnenzijde gezegend en hierna is door de Bisschop het H. Misoffer opgedragen, waarbij de E. Fraters van Tilburg de zang op keurige wijze hebben verzorgd. Hiervoor mijn hartelijke dank!’

Bouwsom
‘De bouwsom kon ik bijeenbrengen door de medewerking van het Gouvernement dat mij vergunning gaf tot een geldloterij; de verkoop van loten ging naar wens en door de ijver van meerdere colporteurs (tricen) en door de milddadigheid van zovelen die hierin geestelijke opbouw van Suriname zagen’.

Over dankbaarheid gesproken
Pater Groart wil ook dit nog even kwijt: ‘Als ik al degenen wil bedanken die tot de bouw van deze kerk en het welslagen van deze plechtigheid hebben meegewerkt, zou ik waarschijnlijk teveel vragen van OMHOOG.’ En dan volgen o.m. de namen, van de heer O. Tribhuawan: ‘onder wiens leiding in de ware zin van het woord ‘ongelofelijk’ veel loten verkocht zijn!’ En vervolgens: ‘Bijzondere dank aan Frater Stephanus die ons ‘n kerk gaf die meer kost dan ik hem kon geven! En aan Frater Vincentius die de H. Augustinus schilderde en de kleuren van de kerk aanwees die telkens weer door bezoekers werden geprezen. (…) Ten zeerste is ook gewaardeerd de aanwezigheid van Mr. J. van Petten, Districts-Commissaris van Suriname en van zovele belangstellenden! Verder zijn in een marmeren plaat (graag gegeven door Pater Rector J. Tyndall) de gebeurtenissen vereeuwigd dat Mgr. J. Holterman de eerste steen legde van deze kerk en Mgr. S. Kuypers de inzegening verrichtte.’
Deze gedenkplaat siert in 2018 nog altijd de voorgevel van de kerk. Al met al heeft pater Groart ons toch nog heel wat wetenswaardigheden nagelaten, waar wij 60 jaar later ons voordeel mee kunnen doen! Hij eindigt met: ‘… voor inlichtingen omtrent de financiële schuld die de bouwpastoor nog heeft (…) Pater J. Groart, Verl. Mahonielaan 23A’.

Diamanten jubileum
Vrijdag 23 november 2018 – op de dag af 60 jaar na de inzegening – wordt er om 18.00 uur in de Sint-Augustinuskerk, Louis Goveiastraat 4, een plechtige dankdienst gehouden om het diamanten jubileum op gepaste wijze te vieren. Voorganger is vicaris-generaal pater Esteban Kross, in concelebratie met de twee parochiepriesters van Noord. Achteraf is er een receptie met gezellig samenzijn gepland. De feestcommissie heeft een heel programma op poten kunnen zetten. Weet u van harte welkom!

OMHOOG Jaargang 62, editie 43, 18 november 2018

A2-60 jaar sint-augustinus blauwgrond-43-1811Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: