Een heilige als bijzondere inspiratie

Door Melvin Mackintosh –

Houvast
Aan het begin van een nieuw schooljaar is iedereen enthousiast: ouders, leerkrachten en natuurlijk de leerlingen, scholieren en studenten zelf. Maar denk ook aan chauffeurs van schoolbussen, kantinebeheerders, de werkers die elke dag weer de school schoonmaken voor de volgende dag. Haast alles en iedereen voelt die excitement die gepaard gaat met de aanvang van een schooljaar. De minister van Onderwijs houdt traditioneel een televisietoespraak om allen in het onderwijs veel succes toe te wensen.
Wanneer al die opwinding is weggevaagd, begint het harde werk, het volgen van lessen, het maken van repetities en de focus om het schooljaar succesvol af te ronden. We weten dat het niet altijd van een leien dakje gaat en vaak genoeg zullen er van die momenten zijn waar de zenuwen zullen toeslaan of waar het bijzonder zwaar kan overkomen. Dan is er dat moment dat je houvast zoekt, dat je hulp nodig hebt. Het zijn in die momenten dat ons geloof krachtiger wordt en we ons wenden tot al wat het geloof ons biedt, zoals het aanroepen van heiligen.

Heiligen
Heiligen hebben in het leven van gelovigen twee functies. Op de eerste plaats dienen zij als voorbeeld. Hun levenswijze was zo inspirerend dat je er als gelovige een voorbeeld aan kan nemen. Misschien herken je in hen jouw eigen levensverhaal of levensideaal. Of hun voorbeeld kan jou helpen bij het zoeken naar jouw levensoriëntatie. De andere functie is dat je in jouw gebeden hun hulp kan inroepen. Je vraagt of zij met jou hier op aarde meebidden om jouw intenties kracht bij te zetten. Men zegt dan dat men de heilige aanroept. Soms wekt deze uitdrukking misverstand. Buitenstaanders zouden kunnen zeggen dat men een heilige aanbidt. Wat niet het geval is.
Ook voor een leerling, scholier of student kan een heilige een bijzondere inspiratie zijn. Er zijn aardig wat heiligen die aangeroepen kunnen worden voor je studie. Hieronder slechts een paar. Ook wanneer je gewoon wilt bidden voor degenen die in het onderwijs zitten, probeer enkelen van deze heiligen aan te roepen.

A3-Een heilige als bijzondere inspiratie-afb1-39-2110St.-Thomas van Aquino
De Heilige Thomas van Aquino of St.-Thomas Aquinas is de patroonheilige van scholieren, studenten en universiteiten, dus verdient hij alvast als eerste genoemd te worden. Maar deze priester is eigenlijk een reus in de katholieke theologie. Hij was bijzonder toegewijd aan educatie en kennis, en stopte veel tijd in studie, lesgeven en schrijven. Daarnaast was hij zeer toegewijd aan God. Hij heeft verschillende werken geproduceerd en de belangrijkste is Summa Theologica. De rode draad in al zijn werken is zijn verlangen om de waarheid te vinden in alles. De waarheid kennen over de wereld en onze menselijke natuur kan ons leiden naar Degene die zelf de Waarheid is: Jezus Christus.

A3-Een heilige als bijzondere inspiratie-afb2-39-2110St.-Aloysius Gonzaga
De Heilige Aloysius werd geboren als zoon van een graaf. Samen met zijn broer Rudolf werd Aloysius op jonge leeftijd naar Milaan gestuurd voor zijn opleiding waar hij in contact kwam met Carolus Borromaeus, de kardinaal van Milaan. Van hem ontving hij zijn eerste communie. Reeds op zijn tiende jaar legde hij de gelofte van kuisheid af en trad in bij de Jezuïeten waardoor hij afstand deed van zijn erfelijke rechten. Op zijn elfde verzorgde hij catecheselessen voor anderen. Hij is de patroonheilige van studenten, jongelingen en geleerden. Aloysius was zeer nederig, zo nederig dat hij altijd naar de grond keek.

A3-Een heilige als bijzondere inspiratie-afb3-39-2110St.-Jan Berchmans
Johannes of Jan Berchmans was de oudste van vijf kinderen. Zijn ouders hadden gehoopt dat hij zou helpen in hun schoenmakerswinkel, maar hij ging naar het jezuïetennoviciaat in Mechelen. Daar leerde hij een levenswijsheid die hij nooit zou vergeten: Heiligheid bestaat niet in het verrichten van buitengewone dingen, maar in het buitengewoon verrichten van gewone dingen! De Heilige Jan was een goede student op school, maar zijn beste zijde was om van iedereen iets goeds te zeggen. Wanneer St.-Jan getuige was van een roddel en er slecht over iemand werd gesproken, dan zei hij altijd iets positiefs over die persoon. Dat deed hij constant om zo de negatieve roddel over zijn medestudent teniet te doen. Samen met de H. Aloysius is hij de patroonheilige van misdienaars, zangkoren en studerende jongeren.

A3-Een heilige als bijzondere inspiratie-afb4-39-2110St.-Jozef van Cupertino
Repetities zorgen altijd voor een beetje spanning en soms stress. De Heilige Jozef van Cupertino was niet echt geweldig op school en had de grootste moeite om goede cijfers te halen. Hij wilde zich zo graag aansluiten bij de Franciscanen, maar het lukte niet vanwege die slechte schoolprestaties. Toen het eindexamen naderde om te bepalen of iemand geschikt was voor het priesterschap, vroeg St.-Jozef aan de Heer om hulp. Hij bad dat hij slechts de examenvragen kreeg waar hij het antwoord op wist. De Heilige Jozef had toen alleen het Evangelie volgens Lucas geleerd. De volgende dag, op het eindexamen kreeg St.- Jozef slechts een vraag, juist, uit het Evangelie volgens Lucas. Jozef slaagde voor zijn examen en werd priester.

A3-Een heilige als bijzondere inspiratie-afb5-39-2110St.-Catherina van Alexandrië
In de derde eeuw staat een tienermeisje op om tegenover de keizer het christelijke geloof te verdedigen en de vervolging van christenen te verwerpen. Haar naam was Catherina en ze woonde in Alexandrië, Egypte.
Ze ging naar het feest ter ere van antieke goden en vertelde de keizer dat de antieke goden afgoden zijn en niet vereerd mochten worden. Door haar grote redenaarstalent wist ze de heersers in verlegenheid te brengen. De vijftig beste filosofen werden bij elkaar geroepen, maar ze konden niet tegen de argumenten van Catharina op. Uiteindelijk bekeerden alle aanwezigen zich tot het christendom. De filosofen stierven op de brandstapel. Catharina werd gevangen genomen, uitgehongerd en gemarteld op wielen met spijkers. Maar iedere keer weer stond ze gezond en wel voor de keizer. Uiteindelijk werd ze in het jaar 306 onthoofd. De Heilige Catharina van Alexandrië is (onder anderen) de beschermheilige van leraren, scholieren, theologen, filosofen, universiteiten, bibliotheken, ziekenhuizen, meisjes, maagden en gehuwde vrouwen.

A3-Een heilige als bijzondere inspiratie-afb6-39-2110St.-Johannes Bosco ook wel bekend als Don Bosco
Giovanni Bosco werd geboren in Noord-Italië in een arm boerengezin. Als kind al wilde hij priester worden. In zijn jeugdjaren had hij een bijzondere droom: hij zag zichzelf te midden van een groep spelende kinderen. Wanneer hij deze hoorde vloeken, probeerde hij hen hardhandig het zwijgen op te leggen. Plots hoorde hij een stem: ‘Niet met slagen, maar met zachtheid en liefde zal je jouw vrienden moeten winnen’. Deze droom was de basis van zijn roeping: hij wilde de jongeren opvoeden, niet met geweld, maar met liefde en vertrouwen. Als priester liet hij zich heel erg in met het lot van jongeren. Hij was een groot verteller; door verhalen over historische personages en heldhaftige christenen reikte hij aan de jongeren een voorbeeld. Hij hield het niet alleen bij mondelinge verhalen, maar ging ook schrijven om zo nog meer jongeren ontvankelijk te kunnen maken voor de liefde voor God. Don Bosco startte ook verschillende scholen, zo wilde hij ook aan jongeren van arme afkomst de kans geven om te leren.

A3-Een heilige als bijzondere inspiratie-afb7-39-2110St.-Thérèse van Lisieux
De Heilige Thérèse is eigenlijk patroonheilige van missiewerk. Maar haar bekende manier van aardig zijn tegen eenieder is zo relevant dat ze in dit rijtje niet mag ontbreken. Kleine dingen doen om een ander blij te maken. Kleine uitingen van liefde en genegenheid zijn net zo belangrijk als grote. We hebben niet altijd tijd voor groot missiewerk, maar we kunnen wel altijd tijd maken om vriendelijk te zijn voor iemand, om te luisteren naar iemand die een luisterend oor nodig heeft en lief te zijn voor iemand die het misschien niet verdient.

 

OMHOOG Jaargang 62, editie 39, 21 oktober 2018Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: