Aartsbisschop Port-of-Spain: ‘Durf je te blijven met de Kerk door dik en dun?’

Door Melvin Mackintosh –

Theologie van de eucharistie
Tijdens de pontificale hoogmis op zondag 26 augustus jl. ter gelegenheid van zestig jaar bisdom Paramaribo heeft aartsbisschop Charles Jason Gordon van Port-of-Spain een lange maar interessante preek gehouden. Het thema van de viering was ‘Wij Zijn volk, Hij onze God’ waarmee de keus tot uiting werd gebracht. Mgr. Gordon verwees naar de lezingen van de dag, maar ook naar de serie lezingen van augustus om de geloofsgemeenschap belangrijke boodschappen mee te geven.
De aartsbisschop zei dat de evangelielezingen van augustus allemaal uit het Evangelie volgens Johannes 6 gehaald waren. Daarin zit de theologie van de eucharistie. Mgr. Gordon legde het een beetje uit. Uit de serie lezingen begrijpen wij dat Jezus ziet dat de mensen niet blij waren met wat er verkondigd werd: Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. (Joh. 6,48-51). De joden waren helemaal niet blij met wat er gezegd werd. Ze vonden de taal niet aanvaardbaar. De mensen begonnen te mopperen.
Het begint met het verhaal van het voeden van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen, volgens Mgr. Gordon. Iedereen is blij en verwonderd. De evangelielezing van de week daarop vertelt het verhaal verder. Jezus doet de oversteek naar de andere zijde waar er weer zoveel mensen stonden te wachten. En de volgende dag ook, maar toen ging Jezus niet. En de mensen kwamen naar Hem. Toen zei Jezus tegen hen: ‘U zoekt mij niet omdat u wondertekenen gezien hebt, maar omdat u brood hebt gegeten, zoveel als u maar wilde’. (Joh. 6,26). Aartsbisschop Gordon: ‘Hoeveel mensen komen vandaag naar de Kerk omdat ze een volle buik willen? Hoeveel mensen komen vandaag omdat ze iets van de Kerk willen?’ Mgr. Gordon ging door: ‘Omdat Hij gezegd had: ‘Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald’, begonnen de joden te protesteren’. (Joh. 6,41).

De vraag in deze tijd
De aartsbisschop van Port-of-Spain keek de Surinaamse geloofsgemeenschap in de kathedrale basiliek aan: ‘En hier staan wij nu. Mopperen de mensen in Suriname? Zeg noh! Waarover klagen jullie, behalve over de bisschop en de priesters?’ Want de tekst van het Evangelie brengt ons terug naar toen de mensen over Jezus klaagden. Mgr. Gordon merkte op: ‘En Jezus gaf ze het brood des levens. Het lijkt alsof elke keer dat wij klagen, God ons te eten geeft.’
Het evangelie gaat verder. Velen geloofden Jezus niet meer en keerden zich van Hem om en liepen weg. Ze volgden Hem niet meer. Aartsbisschop Jason Gordon zei dat de leer van de Kerk niet is om mensen naar de mond te spreken. ‘De leer van de Kerk is niet om mensen tevreden te stellen. Het is hier om de waarheid te spreken.’ Mgr. Gordon: ‘Er zullen vaak momenten zijn waar de Kerk onderricht zal geven en u zult niet blij zijn. Maar het is een vraag voor u: als jij niet blij bent, ga je mopperen en klagen en weglopen? Of ga je dieper in de materie, open je je hart en geloof je? Durf je te blijven met de Kerk door dik en dun? Dat is de vraag in deze tijd’.
De aartsbisschop haalde het nieuws over het misbruik in de Kerk aan. ‘In de afgelopen weken hadden wij een verschrikkelijke openbaring in de Verenigde Staten over misbruik. Als een kankergezwel in onze Kerk’, zei hij. ‘Staan we op en gaan we weg? Of volgen we de Heer?’ vroeg Mgr. Gordon. Hij refereerde weer naar het Evangelie van Johannes. ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ vroeg Jezus de twaalf. ‘Heer, naar wie zouden we moeten gaan?’ antwoordde Simon Petrus. ‘U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.’ (Joh. 6, 67-69). De aartsbisschop verwoordde het beeld: ‘Petrus zei tegen Jezus: Ik geloof u en omdat ik in U geloof blijf ik bij U’. Mgr. Gordon zei dat wat Jezus ons leert soms moeilijk is te bevatten, maar we moeten het aanhoren en proberen te begrijpen. Geloven in Christus komt voor de doctrine van de eucharistie. Het is in de eucharistie dat wij die communie hebben met God. Dat is de climax.

OMHOOG Jaargang 62, editie 39, 21 oktober 2018

A1-Aartsbisschop Port-of-Spain-afb2-39-2110Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: