Schooljaar 2018/2019 van start

Door Marijke Karg –

Ontwikkelingen
Op 1 oktober openen scholen hun deuren en begint het nieuwe schooljaar. Niet veel later moeten ook de studenten in het hoger onderwijs weer aan de slag. Hoe was de aanloop tot dit nieuwe schooljaar? Er was veel turbulentie: niet goed voorbereide plannen tot verandering en/of opheffing van onderwijsinstituten en de onrust die hierdoor is ontstaan, verhoging van inschrijfgelden en herinvoering van de ouderbijdrage op de bijzondere scholen zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.
De ontwikkelingen zijn verontrustend: gezinnen met zeer lage inkomens zullen het zwaarst getroffen worden door de maatregelen. De toegankelijkheid tot het basisonderwijs en vooral tot het voortgezet en academisch onderwijs zal voor de kansarmen steeds moeilijker worden. Hoe kan voorkomen worden dat het onderwijs een privilege wordt van de ‘happy few’ van onze samenleving?

Ouderbijdrage
Waarom moest de ouderbijdrage heringevoerd worden? In 2017 was al sprake van het stopzetten van de subsidiëring van het Bijzonder Onderwijs door de Regering. Op de valreep is dit niet doorgegaan. Hoewel de kosten voor onderwijs onderdeel zijn van het subsidiebeleid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, wordt de subsidie laat of onvolledig betaald. Hierdoor ontstaat stagnatie in het uitvoeren van het onderwijsjaarprogramma. De bijzondere scholen hebben daarom besloten de ouderbijdrage opnieuw in te voeren voor het schooljaar 2018-2019. De ouderbijdrage voor de basisschool is SRD 250,– per leerling, SRD 275,– voor Mulo en SRD 300,– voor LBO.

Kwaliteit en continuïteit
Aan de ouders is in een brief uitgelegd dat het noodzakelijk is om de ouderbijdrage weer in te voeren. De schoolbesturen van de bijzondere scholen (dus ook het RKBO) – verenigd in de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos) – hebben in november 2017 een consultant ingehuurd om de reële kosten te berekenen per kind per jaar. Uit de berekening blijkt dat de kosten per leerling per jaar SRD 406,– bedragen, exclusief leerboeken. Dit bedrag is dus aanmerkelijk hoger dan de gevraagde ouderbijdrage, die gezien moet worden als een noodzakelijke maatregel om de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs te garanderen.
Met de ouderbijdrage worden gedeeltelijk de kosten gedekt om de school draaiende te houden. Het gaat onder andere om:
– Groot en klein onderhoud aan schoolgebouwen
– Operationele kosten van de school, zoals telefoonkosten, schoonmaakmiddelen, elektra, kopieerkosten
– Aanschaf meubilair en niet gesubsidieerde leermiddelen
– Professionalisering van het personeel
– Begeleiding van de scholen.

Onderwijscommissie
In het artikel Ontwikkelingen in het Bijzonder Onderwijs in de editie van 5 augustus 2018, is melding gemaakt van een door het RK Bisdom ingestelde onderwijscommissie, bestaande uit: Mgr. W. de Bekker, I. Fernald (voorzitter), L. Bakboord, A. Ting A Kee en de heer Marshall. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het RKBO in vergelijking met andere scholen, zowel landelijk als regionaal (2017).
De conclusie is dat het RKBO nog steeds goede tussen- en eindresultaten boekt, maar deze zijn, in vergelijking met tien jaar geleden, teruggelopen. De leerlingen en leerkrachten hebben zich veelal goed ingezet, maar niet met het gewenste resultaat. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag, zoals sociale en economische factoren op gezins- en landelijk niveau, maar ook factoren binnen het onderwijssysteem.

RKBO in beweging
De beperkende factoren van het onderwijssysteem zijn door de commissie geïnventariseerd en hierover is advies uitgebracht. Voor de periode 2017-2022 zijn de speerpunten in grote lijnen:
-Het opzetten van een dynamische en professionele onderwijsstructuur
-Het realiseren van een proactieve onderwijsorganisatie en onderwijspraktijk
-Het geven van onderwijs aan jonge burgers in Suriname vanuit katholiek-evangelische waarden, met als
doel evenwichtige burgers te vormen met een duidelijke levensbeschouwing.
Het RKBO wenst nadrukkelijk een rooms-katholieke instantie te zijn die in relatie staat tot het Bisdom Paramaribo. Deze relatie moet het rooms-katholieke karakter waarborgen.

Excellente scholen
Het uiteindelijk doel van het RKBO is dat alle kinderen op onze scholen gevormd worden tot verantwoordelijke, mondige en gelukkige mensen, die hun talenten hebben kunnen ontwikkelen. Ze zijn tevreden over hun talenten en vinden een basis voor een zinvol en nuttig leven. De ambitie van het RKBO is om excellente scholen en catechetische waarden aan te bieden aan jongeren. Namens de rooms-katholieke gemeenschap behoudt zij zich het recht voor op het verzorgen van onderwijs volgens de eigen traditie, als verrijkend alternatief van het openbaar onderwijs. Daarom is het godsdienstonderwijs een verplicht onderdeel van het curriculum.
De waarden en normen die gelden binnen het katholiek onderwijs, zijn zeer belangrijk. Ouders die kiezen voor deze vorm van onderwijs, moeten weten dat hun kinderen worden opgevoed vanuit de katholieke waarden. Deze hebben als grondslag de relatie met de Schepper (wijsheid, inzicht, goede raad, sterkte, geloof, toewijding aan God), dienstbaarheid aan en liefde voor de medemens, verdraagzaamheid, eerlijkheid en oprechtheid, geduld en respect voor het leven en het milieu.

OMHOOG Jaargang 62, editie 36, 30 september 2018Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: