Viering herdenking 100e sterfdag pater Jordan

Door Wielfred Tjin-A-Tam, Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname –

Bezinningsperiode
In het kader van de viering van de herdenking van de 100e sterfdag van Pater Frans Jordan heeft de Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname (SLS) een aantal activiteiten georganiseerd. Dit om meer bekendheid te geven aan parochie en samenleving over het leven en de werken van Pater Frans Jordan. De geplande informatie- en bezinningsperiode omvat de periode van vrijdag 27 juli 2018 tot en met zondag 07 oktober 2018. Het hoogtepunt was de plechtige eucharistieviering op zaterdag 08 september 2018, de 100e sterfdag van Pater Frans Jordan, in de Heilige Driekoningenkerk op Paramaribo-Noord.
Op vrijdag 27 juli startte de genoemde periode met een H. Mis, opgedragen door pater Kumar Irudayasamy SDS. Na de viering werden bij de Mariagrot op het kerkplein door de aanwezigen (de leden van de SLS, samen met de pater en overige belangstellenden) het gebed van de salvatoriaanse aanroepingen gebeden en ook de salvatoriaanse beurtzang gezongen.
Op elke volgende vrijdagmiddag tot en met de vrijdag van 07 september 2018 (zeven vrijdagen achter elkaar) werd de H. Mis gevierd en na de dienst vond het ritueel – zoals eerder vermeld – plaats bij de Mariagrot. In elke dienst behandelde pater Kumar telkens één van de bijzondere eigenschappen van Pater Jordan: o. a zijn spiritualiteit, zijn manier van bidden, zijn nederigheid, zijn barmhartigheid, zijn godsvertrouwen, zijn verbondenheid met God, zijn liefde tot het kruis, zijn liefde tot de Heilige Schrift.
Op zaterdag 01 september werd er een inspirerende bezinningsdag gehouden in het teken van het apostolaat van Pater Jordan met een stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Deze dag werd afgesloten met de eucharistieviering in de Heilige Driekoningenkerk.

In verbondenheid
Op zaterdag 8 september 2018 om precies 15.02 uur Surinaamse tijd, overeenkomende met 20.02 uur Europese tijd, hebben enkele leden van de SLS samen met pater Kumar de rozenkrans van de Blijde Geheimen gebeden bij het zijaltaar van Moeder Maria in de kerk. De voorbeden waren geënt op het leven van Pater Jordan en van Moeder Maria. Dit bidden geschiedde mede op verzoek van generale overste pater Milton Zonta, die alle leden van de Salvatoriaanse Familie wereldwijd opriep in verbondenheid op het stervensuur van Pater Jordan de rozenkrans te bidden.
Om 18.00 uur vond de plechtige eucharistieviering plaats, waarin is voorgegaan Mgr. Wilhelmus de Bekker, emeritus-bisschop, geassisteerd door pater Kumar SDS en diaken Guillaume. Ook de leden van de SLS hebben bijgedragen door het lezen van de schriftlezingen, het uitspreken van de voorbeden en het houden van de respectievelijke overdenkingen bij deze sterfdag. Monseigneur De Bekker hield een passende overdenking bij de feestdag van Maria’s geboorte in relatie tot de geboortedag van Pater Jordan in de hemel. Het was een prachtige viering met de lichtritus en de opluistering van de dienst door het Salvatorkoor Paramaribo. Aan het van deze viering werd het gebed bij het eeuwfeest van het sterven van Pater Frans Jordan gebeden.
Voor deze bijzondere gelegenheid waren de leden van de SLS allemaal gestoken in een mooi poloshirt met aan de voorzijde rechtsboven de beeltenis van Pater Jordan en aan de achterzijde het bekende boompje met de drie takjes met een blaadje voorstellende de Salvatoriaanse Familie: de Sociëteit – de paters en de broeders – , de Congregatie – de religieuze zusters – , de Lekenbeweging.

Afsluiting op 7 oktober
Ondanks het aan de gang zijnde jeugdfestival van het bisdom Paramaribo op het complex van het Sint-Christophorus-Internaat, waren op die avond ook een twaalftal misdienaars aanwezig voor assistentie bij deze plechtige viering. Onze bijzondere dank aan deze groep jongeren. Ook hartelijke dank aan Monseigneur De Bekker en diaken Guillaume voor hun bijdragen. De opkomst van de parochianen was goed. Na de viering was er een kleine receptie voor de aanwezigen met een hapje en een drankje.
Speciaal voor de herdenking van de 100e sterfdag heeft de SLS een kleine tijdelijke expositie/beurs ingericht (toegankelijk tot en met 7 oktober a.s.) met informatie over Pater Jordan, de Sociëteit, de zustercongregatie en de Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname (SLS). Op zondag 07 oktober 2018 wordt de herdenkingsperiode van de 100e sterfdag van Pater Jordan afgesloten met een eucharistieviering in de Heilige Driekoningenkerk om 08.00 uur.

Omhoog, Jaargang 62, editie 36, 30 september 2018

A3-Herdenking 100e sterfdag pater Jordan-afb2-36-3009Categorieën:geloofsverdieping, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: