Een dag vol keuzes

Door Rosanda Courtar –

Thema viering 60 jaar
De lezingen bij de viering van zestig jaar RK Bisdom in Paramaribo stonden allen in het thema van het maken van een keus. In de eerste kiest Jozua er tezamen met zijn familie voor Jahwe te dienen. Hij maakt deze keuze niet in een binnenkamer van zijn huis met vertrouwde gezichten om zich heen. Hij maakt de keus publiekelijk.
Ook in de dienst zien we mensen voor een keus staan. Aan het begin van de dienst kwam er een dame een beetje verlegen binnenlopen. Ze was met haar topje met open rug niet meteen gekleed voor een dienst. Wat ik echter mooi vond, is dat ze koos aanwezig te zijn. Ze koos ervoor tóch naar de dienst te komen. En de ushers kozen ervoor haar de toegang niet te ontzeggen. Zij maakte, ongeacht haar kleding de keus voor God.

Kiezen voor God
Doen wij dat vandaag de dag ook? Durven we publiekelijk voor God te kiezen, ongeacht onze omstandigheden? Vóór vreemden? Durven we ook de keus niet alleen te maken voor onszelf, maar ook voor onze gezinnen? Laten wij hierbij stilstaan en ons meer gaan richten op het doen groeien van onszelf en onze gezinnen in het geloof. Wij zijn door God gekozen. Laten wij ook altijd de keus maken voor Hem.
Vervolgens vraagt Jozua de familiehoofden, rechters en schrijvers van Israël de keus te maken: wie zullen zij dienen? Ook zij kiezen voor Jahwe. En ze geven Hem de eer voor de verlossing uit Egypte, de bescherming onderweg en vele andere wonderen. We moeten ons bewust zijn waar we voor kiezen. We kiezen voor de God die alles gemaakt heeft, alles kan en uit liefde alle goeds doet voor hen die Hem vrezen.
We horen mensen vaak zeggen: ‘gelukkig was ik op dat moment daar’ of ‘zo toevallig kwam ik hem tegen toen ik hem nodig had’. Geluk komt van God en toeval bestaat niet. Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben. Wanneer we een keus hebben gemaakt, moeten we niet vergeten God de ‘grani’ te geven die Hem toekomt.

Climax
In de tweede lezing wordt met ons gedeeld hoe de keus die we ooit maakten voor God de Vader onze relatie met Jezus, Zijn Zoon, mogelijk maakt en vorm geeft. Jezus Christus is voor ons het Hoofd van de kerk, onze Verlosser. Hij heeft ons zo liefgehad dat Hij zich voor ons heeft overgeleverd met het doel om ons te reinigen en te heiligen. In deze tekst wordt ons ook opgedragen om onderdanig te zijn aan Hem.
Daarnaast is er duidelijk een tweede boodschap. Deze tekst geeft namelijk aan de manier waarop man en vrouw met elkaar dienen om te gaan. Jezus heeft ons veel voorgeleefd. Door de keus die we eens maakten voor God, kunnen we een relatie opbouwen met Jezus en van Hem leren.
In het evangelie komt onze keus voor God tot een climax. De leerlingen van Jezus kiezen ervoor in Hem te geloven en Hem te volgen wanneer anderen dat niet doen. Jezus heeft de mensen steeds liefdevol toegesproken, maar hij bespreekt ook de zaken die niet goed gaan.

Barmhartig zijn
Bisschop Charles Jason Gordon, aartsbisschop van Port-of-Spain, zei in de preek dat wij dat ook moeten proberen: elkaar vermanen, maar toch barmhartig zijn. Een mooi voorbeeld hiervan zagen we bij de communie. Een dame valt op omdat ze heel devoot naar voren loopt, geheel in het blauw gekleed met een sjaal over haar hoofd geslagen heeft. Ik denk nog even ‘ze is net een beeld van moeder Maria’. Kort daarop zie ik de jongedame die eerder zo verlegen binnenkwam met net zoveel devotie te communie gaan, met nu diezelfde blauwe sjaal om zich heengeslagen! O Heer wat bent u groot! Wat een barmhartigheid en wat is het fijn om deel van deze kerkgemeenschap te zijn. Hij is onze God en wij? Wij mogen elke dag kiezen Zijn volk te zijn.
Allen van harte gefeliciteerd met ons RK Bisdom Paramaribo.

OMHOOG Jaargang 62, editie 35, 02 september 2018

A3-Een dag vol keuzes-35-0209Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: