Maria Tenhemelopneming, een belangrijk katholiek feest

Door Lucien Chin A Foeng –

Mariaprocessie
Waar vinden jullie dan Maria in de bijbel? Dat is een veelgehoorde vraag van niet-katholieken, die de verering van de Moeder van God door roomse mensen maar een rare gewoonte vinden. Dus ging pater Kross daar frontaal op in in zijn preek t.g.v. Maria Tenhemelopneming in de St.-Rosakerk op woensdag jl. Zijn antwoord was een aantal keren: overal in de bijbel kom je haar tegen! Als je maar wilt kijken en het toegeven!
Het was een volle ‘Bonifaaskerk’ die het rozenhoedje kwam bidden rond 6 uur, voorafgaand aan de tweejaarlijke Mariaprocessie van de St.-Bonifaciuskerk naar de St.-Rosa. Het had eerder op de middag pijpestelen geregend en even dacht ik: daar gaat onze processie, lieve hemel! Maar diezelfde lieve hemel zorgde er wel degelijk voor dat de Mariaprocessie keurig kon doorgaan zonder een spatje regen!
Altijd een mooi gezicht, die lange rij mensen die zingend en biddend door de paar straten van Paramaribo trekt, begeleid door twee bikers van de politie met vooraan de drumband van de Bonifaas. Dit jaar vertrok de stoet tegen half zeven, waardoor het programma verschoof, want pas om 7.15 kwamen ze in de Rosa aan. Drukte van belang, want een volle kerk, maar het had zeker drukker gekund als je bedenkt dat het bisdom meer dan 117.000 katholieken telt.

Niet twee keer nadenken
Zelf ben ik wel degelijk een ‘Mariaman’ geweest, sinds de fraters van Tilburg, ijverige Mariavereerders, de Mariagarde in het leven riepen. Dus wel Maria vereren, maar dan toch lauw, vond ik zelf, want ik ben niet echt overtuigd van haar rol in het heilsplan van de Heiland. En dan de vrolijke, maar overtuigende preek van pater Kross over haar beslissende rol in Gods plan voor ons. De engel die de boodschap bracht voor de jonge vrouw was niet eens een gewone engel, maar een aartsengel, die niet eventjes stiekem Maria een boodschap bracht, maar een gewichtig bericht had voor de geschrokken jodin die in haar kamer zat te bidden. De jonge maagd kon in geen velden of wegen vermoeden wat haar te wachten stond met haar volmondig ‘ja’ op het voorstel van de boodschapper. ‘Ik ben maar een dienstmaagd van de Heer, laat het gebeuren zoals U dat goedvindt’. Niet twee keer erover nadenken, maar blindelings vertrouwen op haar God. En de zwaarwichtige taak op zich nemen om het instrument van Jahweh te zijn in the greatest story ever told, het grootste verhaal ooit door mensenhanden opgeschreven!

Dus waar kom je haar tegen?
Je komt haar tegen in alle evangelien. In Johannes al in het eerste hoofdstuk: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord is mens geworden! Is leven geworden. En voor dat leven heeft Maria gezorgd. Zonder Maria geen heilsplan. Je komt haar ook tegen in Marcus en in Matteus en in Lucas en in de Handelingen van de Apostelen en in het boek Openbaring. En in de brieven van Paulus! Dus waar kom je haar tegen in de bijbel?, vroeg de mede-celebrant tot vijf keer toe en tot vijf keer antwoordde de kerk: overal!
Een inspirerende preek die mij nog meer Mariaman maakte dan ik al was en zeker overtuigder. Ook omdat de Moedermaagd niet een wollig verhaal wilde blijven kwam ze hoogstpersoonlijk bij ons op bezoek in de verschijningen van Lourdes in Frankrijk en van Fatima in Portugal. Niet bij volwassenen die het zouden hebben kunnen verzinnen, die verschijning, maar bij onbevangen kinderen die het haarfijn verder vertelden. Over een moeder die vierkant achter haar Zoon stond, bij Zijn eerste wonder in Kana al, toen ze tot de helpers in de keuken zei: Doe alles wat Hij jullie zeggen zal. Tot zijn wrede en schandelijke dood op Golgotha, toen alleen zij en Johannes onder het kruis stonden in de laatste uren van haar machtige Zoon.

Geef haar die grani
God deed zijn trouwe dienstmaagd niet weg met een ‘Dankjewel, hoor Maria, voor je medewerking en verder bekijk je het maar!’ Nee, Hij verbond haar naam zowat onlosmakelijk me die van haar Zoon. Alzo viel haar de grote eer te beurt ten hemel op te stijgen, waar ze werd verenigd met haar eeuwige Zoon en Heiland. Vandaar dit grote feest met een processie waarin een icoon van Maria met haar goddelijk Kind onder een baldakijn werd meegedragen. Zeven priesters en een diaken gingen voor in de eucharistieviering, daarmee het gewicht van dit blijde feest onderstrepend. Blijf haar vereren en geef haar die grani: zij was instrumentaal in Gods geschenk aan ons: Zijn Zoon Jezus Christus! Dus waar kom je haar tegen in de bijbel? Juist ja, overal!

OMHOOG Jaargang 62, editie 34, 26 augustus 2018Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: