De ontwikkelingen binnen het RK Onderwijs

Door Marijke Karg –

Decennia lang stond het Rooms-Katholiek onderwijs hoog aangeschreven, zowel in Suriname, als in de regio en daarbuiten. De resultaten spreken voor zich: vele jongeren die door nonnen en fraters zijn onderwezen – op de lagere school en het MULO – hebben grote hoogten bereikt in de maatschappij. Het beste, meest recente voorbeeld hiervan is onze huidige bisschop van van het Bisdom Paramaribo, Mgr. Karel Choennie.

Onderwijscommissie

Maar hoe is het nu gesteld met ons onderwijs? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft een door het bisdom ingestelde onderwijscommissie hier onderzoek naar gedaan. Deze commissie bestaat uit:

Mgr. W. de Bekker, I. Fernald (voorzitter), L. Bakboord, A. Ting A Kee en dhr. Marshall.

De aanleiding voor het onderzoek zijn de steeds afnemende resultaten van de RK scholen. De overgangs- en slagingspercentages lopen steeds meer terug. De commissie is op zoek gegaan naar de mogelijke oorzaken van deze tendens. Enkele speerpunten van het onderzoek zijn geweest:

-het onderwijsinhoudelijk aspect (methodisch-didactisch);

-het organisatorisch aspect;

-de levensbeschouwelijke waarden.

Vergelijking

In vergelijking met het Latijns-Amerikaans en Caraïbisch gebied heeft Suriname het hoogste percentage zittenblijvers in het primair onderwijs. Dit betekent echter niet dat ons onderwijs per definitie tot de laagste kwaliteit behoort.

Op landelijk niveau zijn de overgangs- en slagingspercentages 2016-2017 van de RK GLO en VOJ scholen vergeleken met die van andere bijzondere en openbare scholen. Ook hier is gebleken dat de RK scholen heel laag hebben gescoord. Het aantal zittenblijvers is vrij hoog, er is een selectieve doorgang vanuit de lagere school (GLO) naar het MULO. De doorstroming van opeenvolgende niveaus stagneert. Speelt dit zich af binnen het gehele RKBO of beperkt het zich tot bepaalde regio’s of districten?

Landelijk probleem

De onderzoekscommissie heeft geconstateerd dat de achteruitgang van het RK onderwijs niet slechts voorkomt in enkele gebieden, maar in heel Suriname, dus ook in Paramaribo. De eens hoog aangeschreven scholen worden nu geconfronteerd met een ontwikkeling die ons dwingt om te zoeken naar antwoorden en oplossingen voor dit probleem van achteruitgang. Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de verslechtering van de resultaten? Op welke wijze kan de problematiek worden aangepakt? In de komende periode zal het RKBO de adviezen van de onderwijscommissie verder uitwerken.

OMHOOG Jaargang 62, editie 31, 05 augustus 2018Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: