Santa Yeye, mek’ Yu wani psa

Door Rosanda Courtar –

We zijn steeds weer op zoek naar kennis over de Heilige Geest en Zijn werken. Wat we onder andere al weten is dat als we ons openstellen en de Geest Zijn gang laten gaan, dat Hij zelf overneemt en ons leidt. Dat is weer gebleken bij het Heilig Vormsel in de Maria Koningin van de Wereldkerk in Latour op zondag 3 juni jl.

Daar is vreugd, vreugd, vreugd
Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden, wordt een lid geëerd, allen delen in de vreugde. 1 Kor. 12, 26. Dit laatste was zo goed voelbaar toen de ruim 60 vormelingen de kerk betraden tezamen met o.a. Monseigneur Choennie. De vreugde straalde van de gezichten van de vormelingen. De vele middagen parochie-katechese wierpen eindelijk hun vruchten af. En die vreugde was onmiskenbaar afkomstig van de Heilige Geest; goed voelbaar voor de overige kerkbezoekers, die met een grote smile op hun gezicht de vormelingen welkom heetten. Je kon voelen dat de kerkgemeenschap deze bijzondere dag meevierde met de vormelingen. De vruchten van de Geest zijn uitgebreid aan bod gekomen tijdens de lessen, en vreugde is daar één van. Wat zijn we toch gezegend met zoveel rijkdom. ‘Kom ga met mij mee naar mijn Vaders huis, daar is vreugd, vreugd, vreugd’, het intredelied, begeleid door de bisschops houseband, was hoorbaar tot ver buiten de kerkmuren.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Tijdens de parochie-katechese van het Vormsel is vooral gewerkt aan het bouwen van een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. De Geest zelf leidde de samenkomsten. Soms stond er een thema op de agenda en werd de bijeenkomst toch een andere dan gepland door bijvoorbeeld vragen waar de vormelingen mee zaten. Zo bespraken we bijvoorbeeld de kracht die onze woorden hebben. Dat we kinderen van God zijn en dat we via de Heilige Geest Zijn kracht meekrijgen. We moeten dus waken over onze woorden en anderen zegenen met positieve uitspraken. Als kinderen van God moeten we Zijn liefde voor anderen uitdragen. Deze realisatie maakte menigeen trots te mogen worden gevormd en te mogen horen bij het volk van God. Door middel van eigengemaakte gebeden werd het praten met God, maar ook het luisteren naar Hem geoefend. Het werd steeds duidelijker dat de Heilige Geest zelf de vormelingen dichter bij Gods hart trok. Het lied ‘De kracht van Uw liefde’ werd daardoor met veel gevoel gezongen tijdens het Vormsel.

Mi kan fir’ eng, a de da Santa alen
De werking van de Geest en Zijn aanwezigheid werden sterker bij de handoplegging en de zalving van de vormelingen. Bij menigeen stroomden de tranen van blijdschap over de wangen. Dit was vooral voor de grote groep vormelingen van de basisschool eerst wat verwarrend. ‘Zuster, wat gebeurt er?’ We legden uit dat de Heilige Geest zich in eenieder op een andere manier voelbaar maakt en dat het allemaal goed is. Ze werden aangemoedigd de Geest te blijven aanroepen en in gebed te blijven, terwijl ze de rij volgden voor hun zalving. Een ouder zei later: ‘Het was echt gro-skin’. We konden dat slechts beamen. Santa Yeye, grantangi fu yu Santa alen.

OMHOOG Jaargang 62, editie 25, 24 juni 2018Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: