Masra, sori wi na pasi

Door stichting Catholic Men Ministry Suriname –

4e Catholic Men Conference
Catholic Men Ministry is al 3 jaren actief in Suriname onder de naam CMMS. De CMMS stelt zich ten doel mannen te helpen hun leven te veranderen ter ere van Gods glorie door geloof, kameraadschap en vorming.
Op zaterdag 9 juni werd de 4e CMMS-conferentie gehouden in de parochiezaal van H. Driekoningen aan de Mahonylaan. De opkomst was bijzonder goed met 86 mannenbroeders. Het thema Masra, sori wi na pasi was gehaald uit psalm 25 vers 4: Leer mij, Heer, te onderscheiden Uw wegen, de paden te zien die Gij wijst.
De conferentie werd geopend door pater Jan Verboogen, pastoor van de r.-k.-parochies Paramaribo-Noord, H. Driekoningen, Sint-Jozef en Sint-Augustinus. Hij hanteerde daarbij enkele verzen van psalm 25: Tot U Heer, hef ik mijn ziel. Pater Jan sprak de wens uit dat uit de conferentie iets blijvends komt voor Paramaribo-Noord.

De Bijbel is geestelijk voedsel
Diaken Guillaume Karsters was de eerste inleider. Aan de hand van het scheppingsverhaal wees hij de mannen op hun verantwoordelijkheid en rol in de samenleving. De man heeft een heleboel verknald in ons land en in de wereld. Er is ergens iets fout gegaan.
Hoe komt het dat negatief over de man wordt gesproken? Hoe komt het dat vrouwen de kerk bevolken? Waar zijn de mannen? Zijn we als man van de smalle weg afgeraakt, afgedwaald van de juiste weg, leven wij niet naar het juiste beeld van God? Diaken Karsters riep de mannen op niet op te geven en niet te wanhopen, omdat er hulp is.
Gods woord is een leidraad, een wegwijzer, via Zijn woord kunnen zij die zijn afgedwaald weer op het juiste pad terechtkomen. Laten wij ons door Zijn woord onderwijzen en regelmatig de Bijbel lezen. Bijbellezen is belangrijk. De Bijbel is geestelijk voedsel. Om geestelijk te groeien is het noodzakelijk eruit te lezen. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt (Mattheüs 4:4).

Transitie
De tweede inleider was tevens de keynote speaker, de eerwaarde pater Doris Weewee. Ook hij anticipeerde op psalm 25. Lang heeft de man op alle fronten het leven gedomineerd. Maar waar staan we nu? De man wordt verantwoordelijk gehouden voor alle wandaden.
Wij mannen hebben een immense taak om die inhaalslag te maken naar een gemeenschappelijke toekomst met vrouwen als gelijkwaardige partners. Niet om de vrouwen in te halen, maar om op hetzelfde niveau te komen. Dit is een lichamelijke en fysieke strijd en waarschijnlijk ook geestelijke.
Pater Doris verwees naar psalm 39. De hamvraag is of we ready zijn om de transitie te maken. We moeten neutraliseren. God heeft de man als hoofd gemaakt, zoveel eeuwen zijn de mannen dominant. We moeten van binnenuit veranderen, mannen zijn niet meer lief.
We moeten skills hebben, we moeten ons als persoon kennen, we moeten weten waar we vandaag komen, we moeten een voorbeeld zijn voor een ander. Dus transitie vereist een verandering in onze levenhouding: until you let go of the past, you cannot and you will not move forward in reflection.

De weg naar Emaus
We moeten onze verantwoordelijkheid dragen voor de komende generatie. Dit is de ernst van het leven. Het huidige denken van de mannen is fout en we moeten het verlaten, zie psalm 39. De vraag is: Hoe gaan we hier uit elkaar? Welke belofte maken we? Mannen, er is werk aan de winkel. We moeten elkaar versterken, delen en breken met elkaar, de weg naar Emaus, Jezus voegde zich bij de mannen.
Pater Weewee noemde nog enkele bijbelteksten ter ondersteuning: Genesis 1, 26-30: God is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtige liefde: God heeft ons opdracht gegeven om de aarde leefbaar te maken; er moet een wisselwerking zijn tussen mannen en vrouwen. Exodus: God riep Mozes om zijn volk de weg te wijzen; wij zijn hier om anderen de weg te wijzen; het goede nieuws moet gehoord worden; wat is jouw goede nieuws voor de ander? God zelf helpt ons op weg, de profeet wijst ons erop niet de weg van geld macht en plezier te gaan. Hij waarschuwde dat zolang we ons niet terugtrekken uit onze onzekerheid, we God niet de gelegenheid geven tot ons te komen.

Workshops en discussie
Tussen de inleidingen werden twee broeders in de gelegenheid gesteld hun getuigenis te geven. De getuigenis van broeder Eric van St-Clemens ging over zijn bekering tot christen en de weg die hij en zijn gezin tot nu toe hebben gevolgd. Die van broeder Wilco, ook van St-Clemens, ging over zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus in een eucharistieviering in Rome.
Na de lunchpauze was er nog een workshop waarbij de mannen in kleine groepen discussieerden over het thema en enkele vragen zoals: Ben ik bewust dat de man ergens is blijven steken? Wie ben ik als man? Wat houdt ons tegen? Hun bevindingen hebben zij gedeeld met alle overige broeders in de zaal.
De conferentie werd afgesloten met een eucharistieviering geleid door pater Verboogen en ondersteund door de diakens Antonius ‘Sonny’ Waterberg en Antonius Combo. Als moderator van CMMS werd de preek door diaken Waterberg gehouden.
Een geslaagde dag zoals alle broeders hebben aangegeven en men kijkt uit naar onze 5e conferentie rond dezelfde tijd volgend jaar.

OMHOOG Jaargang 62, editie 25, 24 juni 2018

 Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: