Bij 36e verjaardag zaligverklaring Petrus Donders: eucharistieviering en getuigenissen

Door Stichting Devotie Petrus Donders –

Ruim driehonderd vereerders
Op de avond van 23 mei 2018, de 36e jaardag van de zaligverklaring van Petrus Donders, hadden wij – zoals vermeld op onze uitnodiging – een eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek. Het is een heel prachtige en plechtige viering geworden. Mochten wij op de bedevaart van zaterdag 19 mei jl. ruim 100 pelgrims begeleiden naar Batavia, bij deze misviering hebben wij + 300 vereerders van Petrus Donders verwelkomd.
Persoonlijke participatie aan onze activiteiten bemoedigt en motiveert ons steeds weer ten zeerste om te blijven werken aan het levendig houden van de herinnering aan onze Zalige Petrus Donders: zijn leven en zijn werken in ons land gedurende ruim 45 jaren. Alleszins de moeite waard om deze apostel van de melaatsen én van de armen te blijven eren en te gedenken.

Bemin uw God en uw naaste als uzelf
Rond deze lezingen is eucharistie gevierd met de priester-redemptoristen p. Gilson da Silva (hoofdcelebrant) bijgestaan door p. Rudolf Croon, p. Ricardo Geraldo de Carvalho met assistentie van diaken Doll Samiran en van diaken Carlos Eduardo.
Ook de misdienaars hebben hun bijdrage geleverd evenals pater Martin Noordermeer die – zoals altijd – het orgel op zijn eigen sublieme wijze bespeelde. Het Kathedrale Volwassenen Koor o.l.v. Denise Telting heeft spontaan deze eredienst opgeluisterd.
In zijn overdenking is p. Gilson uitgebreid ingegaan op Paus Franciscus’ exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht) over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Enkele fragmenten hieronder:
“Paus Franciscus wijst erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden. (7)
Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te hebben, aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel (16). Niet alleen door grote keuzes en bekering kan heiligheid vorm krijgen in je leven, maar ook door meer volmaakt te doen wat je al deed (17).”

Volhardend in geloof en blijven bidden
Na de communiegang krijgen 2 families de gelegenheid hun getuigenissen te delen met de aanwezigen. Beide families hebben op aanbeveling van Mgr. Karel Choennie de noveen ter ere van Zalige Petrus Donders gebeden met een relikwie van Z. Petrus Donders in hun midden.
Zij zijn ook diverse momenten op bedevaart geweest naar Batavia. Deze families hebben het heel moeilijk gehad, maar met een volhardend geloof en met intens bidden op voorspraak van Zalige Petrus Donders maken zij nu betere tijden mee met hun kinderen. We zijn dan ook God en Petrus Donders heel dankbaar hiervoor.
Getuigenis van de familie Chantal en Jerry van Keeken, ouders van Dylan: mede op voorspraak van Zalige Petrus Donders kan Dylan weer lopen en hij doet weer intensief mee met zijn school- en sportactiviteiten. Getuigenis van familie Stella Pollack-Leefland (grootmoeder) en Vanessa Pollack (moeder) van Dante: ook door bemiddeling van Zalige Petrus Donders behoefde Dante niet meer geopereerd te worden. Ook hij geniet nu weer volop van de school en van zijn sport.
Beide families zeggen te blijven bidden op voorspraak van Zalige Petrus Donders en geven niet op. Velen lieten een traantje bij het aanhoren van deze openbaringen.
Na de zegen met een relikwie van Zalige Petrus Donders heeft p. Gilson de twee families uitgenodigd naar voren te komen om aan de celebranten (de priesters en de diakens) individueel een beetje van hun heiligheid – zoals verwoord in de exhortatie van Paus Franciscus – aan hen te geven, hetgeen gebeurde middels stevige brasa’s. Het waren gezegende en genadevolle momenten.
Dank aan allen die deze viering tot een onvergetelijke hebben gemaakt; dank ook aan Radio Immanuel voor de live-uitzending.

OMHOOG Jaargang 62, editie 23, 10 juni 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders, verslag

Tags: , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: