Conferentie Kerk & Communicatie

Door Melvin Mackintosh –

Conferentie/workshops
Op zaterdag 2 juni aanstaande wordt in het bisschopshuis de conferentie Kerk & Communicatie gehouden voor communicators van het bisdom. Dat zijn personen die zich met media en communicatie bezighouden in hun parochie of kerkelijke instelling en/of interesse hebben hiervoor.
De conferentie omvat workshops met onderwerpen als communiceren vanuit het Woord van God, het schrijven van artikelen en verslagen, praktische tips voor het gebruik van sociale media voor evangelisatie en tips voor effectievere samenwerking (binnen de parochie of kerkelijke instelling).
Daarnaast zal de pastorale brief van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu’ breder worden geïntroduceerd, omdat dit document de basis vormt voor de nieuwe aanpak van communicatie in elk bisdom in het Caribisch Gebied.
Mgr. Karel Choennie zal het geheel afsluiten met zijn visie en toelichting op communicatie in het bisdom en de prioriteit voor het formuleren van een integraal pastoraal communicatieplan (IPCP) voor een snelle en efficiënte communicatie in onze geloofsgemeenschap.

‘Nieuwe wegen van kerk-zijn’
De pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu’ werd uitgegeven in augustus 2017. De bisschoppen van het Caribisch Gebied erkennen dat ‘wij moeten werken aan een nieuwe missionaire geest, gebaseerd op participatie, dialoog en samenwerking, willen wij tot het hart en de ziel van onze Caribische gemeenschap geraken’.
In 2017 was het ook 25 jaren sinds de publicatie van Aetatis Novae, uitgegeven door de Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen van het Vaticaan. Aetatis Novae is een pastorale instructie waarin de Kerk wordt opgeroepen aandacht te schenken aan moderne communicatie, de uitdagingen van communicatiemiddelen en waarin een aanzet wordt gegeven voor een pastoraal plan voor communicatie.
De pastorale brief van het AEC biedt voorts handvatten voor het implementeren van een integraal pastoraal communicatieplan (IPCP) in elk bisdom, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke karakteristieken van de (Caribische) geloofsgemeenschap en het bisdom.

Aandachtig luisteren en van harte respons geven
Mgr. Karel Choennie heeft in twee opeenvolgende nieuwjaarstoespraken aandacht geschonken aan de noodzaak voor verbetering van de communicatie van en binnen het bisdom en efficiënter gebruik van de communicatiemiddelen.
Zijn nieuwjaarstoespraak van 2018 met als titel ‘Groeien door aandachtig luisteren en van harte respons geven’ gaat zelfs dieper in op communicatie zonder dit woord ook maar één keer te noemen. De bisschop stelt dat ‘wij dienen te luisteren zoals Moeder Maria luisterde en van harte antwoordde waardoor Gods Woord werkelijkheid kon worden in haar schoot. Door haar ja-woord kon Gods Woord handen en voeten krijgen op deze aarde en onze werkelijkheid verlossen.’
De bisschop heeft eind 2017 een werkgroep media en communicatie ingesteld bestaande uit Faroz Abdoelrazak, mediacoördinator en manager Radio Immanuel, pater Kumar Irudayasamy SDS, Driekoningenkerk en Melvin Mackintosh, hoofdredacteur OMHOOG. Deze diocesane werkgroep moet het proces voor verbetering van de communicatie in en voor het bisdom gaan trekken en sturen op basis van het beleid van de bisschop.

Bisdom Paramaribo
Met bezoeken aan de parochies en contact met kerkelijke instellingen zorgt de werkgroep ervoor dat er bewustwording en discussie komen over communicatie, het gebruik van bestaande mediamiddelen van het bisdom en aandacht voor de menselijke factor die het nieuws vanuit de parochies of kerkelijke instellingen moet communiceren.
Het bisdom heeft zijn eigen weekblad OMHOOG, Radio Immanuel 95.9 FM, de websites bisdomparamaribo.org en omhoog.org en de Facebookpagina die allemaal ter beschikking zijn van nieuws uit de parochies en de kerkelijke instellingen. Daarnaast zijn er parochies en kerkelijke instellingen die hun eigen website en FB-pagina hebben en beheren.
De diocesane werkgroep heeft voor haar taak de actoren in beeld gebracht en een routekaart voor media en communicatie uitgezet. De onderzoeksfase waarin de meting wordt gedaan voor wie welke communicatiemiddelen gebruikt, wordt onverkort voortgezet, terwijl er al discussies gevoerd worden over de richtlijnen voor een integraal pastoraal communicatieplan (IPCP). De komende conferentie is onderdeel van die routekaart voor media en communicatie.

OMHOOG Jaargang 62, editie 21, 27 mei 2018

A1-Jonge wijn nieuwe zakken-19-1305

 Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: