Viering Wereldcommunicatiedag

Door Melvin Mackintosh –

Boodschap paus
Met een samenkomst van journalisten heeft Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, afgelopen zondag 13 mei aandacht geschonken aan de viering van de 52e Wereldcommunicatiedag. De bisschop had de journalisten van verschillende mediahuizen in Suriname uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het thema van de viering van dit jaar: De Waarheid zal u vrijmaken (Joh. ,32). Nepnieuws en journalistiek voor vrede.

In de Mgr. De Bekkerzaal in het Kerkelijk Museum van het bisdom nam de bisschop de tijd om de hele boodschap van de paus voor te lezen, geassisteerd door zijn secretaris Paul Tjon Kiem Sang. Laatstgenoemde legde daarna kort uit wat de betekenis is van deze dag en merkte daarbij op dat het hoogstwaarschijnlijk de eerste keer is dat op deze manier aandacht wordt geschonken aan Wereldcommunicatiedag, terwijl deze reeds in 1967 door paus Paulus VI was afgekondigd.

‘De paus vraagt in zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2018 aandacht voor nepnieuws en roept op tot een journalistiek van vrede als antwoord op de bedreigingen van nepnieuws’, zei de bisschop. Hij benadrukte dat journalisten eigenlijk als missie moeten hebben om achter de waarheid te gaan en die te presenteren aan de gemeenschap. De aanwezige journalisten beaamden die rol. Een journalist merkte op dat bij een mediahuis er echter meerdere actoren zijn; het zou niet slechts gaan om de journalist. Dit voedde een gezonde discussie over de journalisten. De bisschop noemde het beroep een roeping.

Dialoog en wederzijds respect
Traditioneel is de viering van Wereldcommunicatiedag op de zondag vóór Pinksteren. Deze viering wordt gehouden sinds 1967 en moet bewustwording bevorderen over de relatie tussen de katholieke kerk en de moderne media. De boodschap van paus Franciscus wordt traditiegetrouw vrijgegeven op 24 januari, de feestdag van Sint-Franciscus van Sales, patroonheilige van (katholieke) journalisten.
In zijn boodschap voor deze Wereldcommunicatiedag veroordeelt de Heilige Vader misbruik van de media voor beïnvloeding van politieke keuzes en bevordering van economische winst. Dit gebeurt onder meer door het verspreiden van nepnieuws.
De paus geeft voorts aan dat wij onze verschillen moeten oplossen via dialoog, met groei in begrip en wederzijds respect. ‘Een cultuur van ontmoeting vereist dat we bereid zijn te geven, maar ook om te ontvangen. De media kunnen ons hierin heel goed helpen, vooral nu de menselijke communicatienetwerken ongekende sprongen voorwaarts hebben gemaakt.’

Boodschap AEC
Ook de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) kwam uit met een boodschap aan de vooravond van de viering van Wereldcommunicatiedag 2018. Deze werd in extenso opgenomen in editie 19 van OMHOOG. In de boodschap van de AEC wordt opgeroepen om te kijken naar de problemen in communicatie en ‘om opnieuw aandacht te vestigen op de waardige journalistieke professie die door het meest wonderlijke van geschenken, communicatie, wordt gemaakt’.
De AEC constateert dat de bedreiging van nepnieuws ‘in grote mate wordt geholpen door de invloed van de sociale media en het feit dat de poortwachtersrol, die kenmerkend is geweest voor traditionele media, tot stilstand komt. Het vereist daarom een herformulering van de hoge idealen van de journalistiek in onze tijd’, schrijft de AEC.

Nieuwe wegen van kerk-zijn
De aandacht voor communicatie in ons bisdom is niet nieuw. Bij zijn aantreden had Mgr. Choennie enkele speerpunten voor het beleid aangedragen. Een daarvan was communicatie. ‘Het leven in de moderne wereld is haast ondenkbaar zonder het gebruik van de moderne middelen om met elkaar te communiceren’ liet de bisschop toen optekenen. Hij merkte op dat er prioriteit gegeven zal worden aan de formulering van een integraal pastoraal communicatieplan (IPCP) ten voordele van de snelle en efficiënte communicatie in de geloofsgemeenschap.
In augustus 2017 kwam de AEC uit met de pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu’ waarin ten grondslag ligt de implementatie van het IPCP. Deze brief zette de verschillende bisdommen in het Caribisch Gebied ertoe om effectiever de instelling van een integraal pastoraal communicatieplan uit te voeren. Voor het bisdom Paramaribo werd een media- en communicatiewerkgroep samengesteld die hier een trekkersrol zal vervullen.

Conferentie Kerk & Communicatie
Met bezoeken aan de parochies en contact met kerkelijke instellingen zorgt de werkgroep ervoor dat er bewustwording en discussie komt over communicatie, het gebruik van bestaande mediamiddelen van het bisdom en de menselijke factor die het nieuws vanuit de parochies of kerkelijke instellingen moet communiceren.
Op zaterdag 2 juni zal de eerste conferentie gehouden worden van personen die met media en communicatie in hun geloofsgemeenschap, parochie of kerkelijke instelling bezig zijn. Tijdens de conferentie Kerk & Communicatie zal naast de introductie van het IPCP ook ruime aandacht geschonken worden aan de pastorale brief van de AEC en de boodschap van de paus voor Wereldcommunicatiedag.
Er zullen gratis workshops gegeven worden waarin praktische tips voor het communiceren vanuit het Woord van God, het schrijven van artikelen en verslagen, het gebruik van sociale media voor evangelisatie en tips voor effectievere samenwerking. Hiermee worden de essentiële stappen gezet voor een efficiëntere en verbeterde communicatie in ons bisdom.

Jaargang 62, editie 20, 20 mei 2018

A2-Advertentie Media en CommunicatieCategorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: