Roepingenzondag 2018

door pater Jan Geerits SDS –

Roepingendag in Asewa ‘Otono
We zitten midden in de paastijd en ieder jaar vieren wij op de vierde zondag van Pasen roepingenzondag. Dit jaar zal dat op 22 april zijn. In ons bisdom willen we dit jaar op zaterdag 21 april een hele dag organiseren over het thema roepingen. Deze roepingendag vindt plaats in Asewa ‘Otono, en begint om 10 uur en eindigt met een eucharistieviering om 18.00 uur.
Het hoofddoel van deze dag is dat zowel jongeren als ouderen de verscheidenheid van de roepingen in de kerk en in het bijzonder in ons bisdom beter leren kennen. Er zijn de roepingen waarbij heel specifiek gekozen wordt om Jezus te volgen en Hem te dienen in en door Zijn kerk door gehoorzaamheid en het celibaat te beloven aan de bisschop. Of door de drie geloften van armoede, gehoorzaamheid en ongehuwd-zijn (kuisheid) uit te spreken in een religieuze gemeenschap. Op roepingenzondag bidden wij vooral voor deze roepingen.

Vol programma
Maar we weten dat iedereen vanaf zijn doopsel geroepen is en Jezus in en door Zijn kerk behoort te dienen. Op deze dag zullen er dan ook andere groepen zijn dan alleen maar priesters en zusters (nonnen). Marriage Encounter zal een informatiestand hebben, de KJS (Katholieke Jongeren Suriname) eveneens; geassocieerden van verschillende religieuze ordes zullen er zijn om uitleg te geven over hun roeping en charisma; de roeping en zending van de lekenbeweging Eternal Light uit Trinidad zal ook iemand hebben om tekst en uitleg te geven.
In feite zou iedere werkgroep die zich als groep geroepen weet om Christus te dienen, er de gelegenheid moeten krijgen om zich te presenteren. Want als je eens door de Heer aangegrepen bent, kun je niet meer zwijgen over de vreugde die je voelt en de liefde voor Hem en Zijn werk.
Er zullen eveneens enkele presentaties zijn waaronder de bespreking van de brief die de Paus heeft geschreven voor roepingenzondag en ook een video waarin mensen vertellen over hun roeping. Het geheel wordt omkaderd met gebed en muziek. Als ontspanning is er voorzien in sport en spel en er is eveneens gedacht om de inwendige mens te versterken. Er zal ook gelegenheid zijn om persoonlijk met een pater of zuster of verantwoordelijke van een informatiestand te praten. Ten slotte is er ook de mogelijkheid om te biechten.

Doortocht
Pasen betekent doortocht: door iets heengaan om van het een naar het ander te komen. Door de Rietzee heen om van de slavernij naar de vrijheid te komen; door de woestijn heen, 40 jaar lang, om van een vreemd land naar het beloofde land van melk en honing te gaan; door vernedering, lijden, kruis en dood heen om van een leven waar de mens nog slaaf is van de zonde over te gaan naar een leven waar de zonde geen macht meer heeft, en de liefde en de barmhartigheid het eerste en laatste woord hebben.
We hebben vorige zondag het verhaal van de ongelovige Tomas gehoord. ‘Neen ik geloof niet in die doortocht’, zegt Tomas. Die wonden wil hij zien en voelen want als ze echt zijn, dan kan men niet zomaar vergeven en vrede wensen toch? Maar dat is de doortocht die Jezus nu juist wel heeft gemaakt. Zijn wonden zijn geen bron van haat en vergelding, maar een voedingsbodem geworden van vrede en verzoening (daarom is Beloken Pasen de zondag om Gods Barmhartigheid te vieren).
Toen Tomas een week later de Heer zag, viel hij als het ware bewusteloos: zijn verstand en ook zijn oude geloof dat nog steunde op de vergeldingswet smolten weg als sneeuw voor de zon, zodat hij in feite niets anders meer kon zeggen dan ‘Mijn Heer, mijn God!’ Of met eigen woorden vertaald: wat ben ik toch dom, Heer, wat is mijn verstand toch klein en beperkt, God; nu zie ik de doortocht: ondanks die (echte) wonden is er toch vrede en verzoening mogelijk bij U Jezus, die daarom mijn Heer en mijn God zijt.

Christus centraal stellen
Waarom deze inleiding? Omdat roepingen alleen maar mogelijk zijn als de Heer zelf mag leven in ons. Ons gebed en heel ons doen en organiseren zullen geen enkele roeping doen ontstaan als we de echte Christus, de gewonde maar ook barmhartige Christus, niet centraal stellen in ons gebed en leven. Met ons verstand kunnen we ons afvragen hoe het nu zit na één jaar lang bidden voor roepingen met de rondreizende Christusicoon – en wel dagelijks op 10 plaatsen tegelijk – in ons bisdom. Het moet iets opleveren, toch?
Maar bidden voor roepingen of roepingendagen organiseren is niet zoals een lichtschakelaar. Als je op de lichtschakelaar drukt, komt er licht. Bidden voor roepingen waarbij we Christus centraal stellen, is vooral ons hart, onze denkwijze en manier van spreken, onze mentaliteit enz. laten doordesemen door Gods Geest die dan op zijn beurt bezit van ons mag nemen om ons te leiden en zenden. En pas dan zal het resultaat zichtbaar worden.
Zoals Tomas zijn logisch verstand opzij zette toen hij de Heer zag en zich vanaf toen door de barmhartige Heer en God liet leiden en zenden, zo werken en bidden wij voor roepingen in ons bisdom, niet om hoge getallen te bereiken wat ons logisch verstand wel graag zou willen, maar om onze liefde voor de levende Heer en Zijn kerk te intensiveren en dieper te laten wortelen. En wat daarvan de resultaten zullen zijn, zal de Heer dan zelf wel laten zien zoals bij de eerste kerk waartoe begeesterde en bezielde gelovigen toetraden en deze met onvoorwaardelijke liefde dienden om te komen tot wat wij vandaag zijn.
Laten we blijvend bidden voor roepingen en ons nog sterker begeesteren door de barmhartigheid van de verrezen Heer. Hijzelf zal dan voor arbeiders zorgen in Zijn wijngaard.

P. Jan Geerits, SDS, voorzitter van de diocesane commissie van roepingen en jongerenwerk

OMHOOG Jaargang 62, editie 15, 15 april 2018

A2-Poster Roepingendag-15-1504Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: