Noveen met Zalige Petrus Donders (7)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –

Deze week: ZEVENDE NOVEENDAG

Openingsgebed:
Heer en God, met groot vertrouwen
wil ik in deze noveen mijn toevlucht nemen tot U.
lk doe dit op voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders.
Laat hem voor mij bij U ten beste spreken.
Toon mij Uw liefde en Uw goedheid,
zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens
mij niet zalig zijn, geef mij dan toch iets van het ware geluk,
de vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden.
Amen.

Thema: Leid ons niet in beproeving

Jezus werd door de Geest naar de woestijn gevoerd
om door de duivel op de proef gesteld te worden……
De verleider trad op Hem toe en sprak:
Als Gij de Zoon van God zijt……
maak van deze stenen hier brood……
werp U dan van hierboven naar beneden……
alle koninkrijken der aarde zal ik U geven, als U mij aanbidt……
En Jezus zei tegen hem:
de mens leeft niet van brood alleen…..
gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen……
de Heer Uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen…… (Mt. 4, 1-10).

“Weest nuchter en waakzaam.
Uw tegenstander, deduivel, gaat rond als een brullende leeuw,
zoekend wie hij zal verslinden.
Weerstaat hem, sterk door het geloof” (1 Petr. 5, 8-9).

Overdenking
Christus werd door de duivel bekoord in de woestijn.
Hij wilde dat Christus verraad zou plegen aan zijn roeping en zending.
Hij wilde de Heer afbrengen van de weg van God,
van het zoeken van Gods Koninkrijk
en het vervullen van Gods wil.
Maar Christus had hem door.
Resoluut stelde Hij Gods eer en Gods wil boven alles.
Ook wij moeten bepaalde dingen in ons leven door hebben.
Dat het leven een strijd is en geen spel;
en dan nog, wat voor een strijd.

“Want niet tegen vlees en bloed gaat onze strijd,
maar tegen heerschappijen en machten,
tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,
tegen de boze geesten in de lucht” (Eph, 6,12).

Gods bescherming waarvan de psalm spreekt,
en zijn engelen staan ons bij.
Door Christus’ zege op de Satan zijn ook wij in staat
het boze in ons en in de wereld te overwinnen.
Wij moeten ons er van bewust worden
om welke werkelijkheden uiteindelijk deze strijd gaat.
God en de Satan strijden ook om ons leven, onze toekomst, onze wereld.

“Geve de goede God en Zijn Heilige Moeder,
dat ik in mijn roeping mag volharden.
Zeker mag ik op de hulp van de goede God
en op de voorspraak van Maria en onze Heilige Vader Alfonsus vertrouwen,
maar, zoals ik hoor, verliezen zovelen hun roeping en hun kroon.
lndien de cederbomen vallen, mag het zwakke riet wel vrezen.”
Petrus Donders, brief van 12-12-1869.

“De goede God, jegens Wie ik niet dankbaar genoeg kan zijn,
heeft mij bewaard voor zovele gevaren
waarin anders mijn zaligheid zou geraakt zijn;
Hij gaf mij de genade van dikwijls te bidden……..
Petrus Donders, eigen levensschets 13-8-1879.

Laat ons bidden:
Almachtige God, zie goedgunstig neer op onze gebeden,
en bevrijd onze harten van alle bekoringen,
opdat wij een waardige woonplaats mogen worden van de Heilige Geest.
God, die iedere mens verlicht die in deze wereld komt,
verlicht, vragen wij, onze harten met de glans van uw genade;
opdat wij steeds datgene in gedachten hebben
wat uw Majesteit waardig en welgevallig is,
en U oprecht mogen beminnen.

Slotgebed
Zalige Petrus Donders, wij smeken u met de grootste aandrang, verkrijg van God vele goede en blijvende roepingen in ons land. Zodat onze eigen priesters en missionarissen op vruchtbare wijze Uw werk voortzetten en de Kerk in ons land verder uitbouwen. Zalige Petrus Donders bidt voor ons Bisdom en voor de Kerk in ons land. Amen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 14, 08 april 2018

 Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: