Noveen met Zalige Petrus Donders (5)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –

Inleiding
Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om in navolging van Maria en de apostelen negen dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare volgelingen van Christus hebben in de loop van de eeuwen hun toevlucht genomen tot een noveen en met resultaat. Een noveen nodigt ons uit om negen dagen lang, bij het begin of het einde van de dag, even stil te vallen en tijd te maken om te bezinnen of om te bidden.
Ook wij hebben de gelegenheid in verbondenheid met Zalige Petrus Donders regelmatig een noveen te houden. Opdat hij ons moge bijstaan in onze gebeden, ons helpen bij onze overwegingen en bovenal onze voorspreker zijn bij God, opdat ook aan ons de beloften van Christus ten deel vallen en God ons alles geve wat wij nodig hebben voor ons welzijn.
Deze week:

VIJFDE NOVEENDAG

Openingsgebed
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze
noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op
voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders.
Laat hem voor mij bij U ten beste spreken. Toon mij Uw liefde en
Uw goedheid, zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig
zijn, geef mij dan toch iets van het ware geluk, de
vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden. Amen.

Thema: Geef ons heden ons dagelijks brood

“Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: Als Gij de
Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in
brood veranderen. Hij gaf hem ten antwoord: Er staat
geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar
van alles wat uit de mond van God voortkomt” (Mt. 4, 3-4).

“Stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de
nacht gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij
drie broden, want een vriend van mij is van een reis bij
mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te
zetten. Zou die ander dan van binnen uit antwoorden:
Val me niet lastig; de deur is al op slot en mijn kinderen
en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het je te
geven. lk zeg: als hij al niet opstaat en het hem geeft
omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem
geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden
aandringen. Tot U zeg ik hetzelfde: vraagt en U zal
gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er
zal worden opengedaan” (Lc. 11, 5-10).

Overdenking
De zorg voor het dagelijks brood houdt velen van ons
dikwijls gevangen. Heel begrijpelijk. Maar hoe dikwijls
is het eigenlijk helemaal geen zorg voor het dagelijks
brood, maar begeerte naar meer bezit, honger naar
rijkdom en materiele genoegens.
Ons materialisme belet ons dikwijls de honger naar
Gods Woord. En dan nog, van wat voor gehalte is
dikwijls het voedsel dat wij zoeken. Amusement dat
ons bederft, een verstrooiing die onwerkelijk is en die
ons telkens leger en eenzamer achterlaat.

De mens die vervult is van Gods aanwezigheid, de
gelovige mens, weet dat ook het gewone alledaagse
leven iets heiligs en moois is. Hij weet ook dat de
eigenijke sterking van het leven bestaat in het Brood
des Levens. Christus zelf, in de Eucharistie, is die
krachtige spijs, die sterkte geeft voor de strijd van elke dag.
Christus is Degene die alle grauwheid van het leven,
alle moedeloosheid en uitzichtloosheid kan overwinnen.
“lk ben het Brood des Levens:wie tot Mij komt zal
geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal
nooit meer dorst krijgen”. (Jo.6,35)

“God heeft ons niet tevergeefs leren bidden:
Geef ons heden ons dagelijks brood”.
Petrus Donders, brief van 16-4-l884.

Laat ons bidden:
God, almachtige Vader,dikwijls gaan wij op zoek naar
U, bewogen door eigen noden en verlangens. Maar Gij
hebt ons geen ander teken gegeven dan Jezus, de
Mensenzoon, het brood van eeuwig leven. Wij vragen
U: open onze ogen; dat wij dit teken verstaan, en
geloven in Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer.
God, onze Vader, het weinige dat wij bezitten, lijkt
ontoereikend voor de velen die met ons samen zijn,
maar Gij hebt voorzien in alles wat wij nodig hebben.
Kom onder ons en breek met ons het brood. Maak het
weinige dat wij nodig hebben tot teken van Uw overvloed.

Slotgebed
God, goede Vader, wij eren en verheerlijken U
bij de gedachtenis van Zalige Petrus Donders, Uw geliefde dienaar,
die U zo trouw gediend heeft in toegewijde zorg voor de meest verlatenen
in hun diepste nood.
Moge de gedachtenis en het voorbeeld van
Zalige Petrus Donders velen inspireren om zijn voetsporen te volgen
door echt meelevend en met troostende zorg U te dienen in de meest verlatenen,
in hun diepste nood. Amen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 11, 18 maart 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: