Herdenking 131e sterfdag Z. Petrus Donders

Door Stichting Devotie Petrus Donders 

Bedevaart
Een van de bijzondere bedevaarten naar Batavia die wij jaarlijks organiseren is die rond of op de sterfdag van Zalige Petrus Donders, de 14e januari. De overige twee zijn rond of op de dag van zijn zaligverklaring, 23 mei, en die rond of op zijn geboortedag 27 oktober. Zoals bekend, vinden onze normale bedevaarten plaats op de laatste zaterdag van de maand. Verder worden speciale bedevaarten gehouden op verzoek van organisaties en/of groepen van personen. Dit jaar zijn 2 bedevaarten gehouden met ongeveer in totaal 100 pelgrims rond de 131e sterfdag van Z. Petrus Donders.
Op zaterdag 13 januari, aan de vooravond van zijn sterfdag, is een groep van bijkans 60 bedevaartgangers op bedevaart geweest onder leiding van de paters Gilson en Croon, paters Redemptoristen. Op Batavia zijn overdenkingen/bezinningen gehouden. Dit als onderdeel van het triduüm (een driedaagse periode van gebed en bezinning) dat door de voornoemde congregatie werd georganiseerd en dat op zondagavond, 14 januari, werd afgesloten met een plechtige H. Eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek.

Divers gezelschap
Op zondagmorgen 14 januari vertrokken, na het bidden van het reisgebed, vanuit het achterplein van de Kanselarij om en bij 40 bedevaartgangers om 07.15u in 2 bussen. Pater Martin Noordermeer, onze bedevaartpater, was er ook bij. Het was een divers gezelschap: een ambassadeur en echtgenote, 2 religieuze zusters, een priester-student, een gelovige oma van boven de 85 jaar met haar rollator, 3 jonge tienermeisjes, een gelovige uit Cayenne, en anderen.
Zoals gebruikelijk werden tijdens de busrit verschillende liederen gezongen en ook werd de rozenkrans gebeden tot de aankomst bij de oude veerbrug bij Coppenamepunt. Het is een heel mooi panorama wanneer het grote witte kruis (7 meter hoog) op de oever van Batavia opdoemt t,erwijl de boot met pelgrims langzaam de aanmeersteiger nadert. De fotografen waren druk bezig: vanuit verschillende standen en hoeken werd gefotografeerd.

Kruisweg
De kruisweg werd gehouden met deelname van een ieder, ook degenen die niet zo goed ter been waren. Bij elke statie een korte overdenking en ook nadere uitleg door pater Noordermeer. Het zijn 14 ‘gebatavianiseerde’ staties zoals pater die noemt. Het zijn bijzondere staties met traditionele afbeeldingen die zijn omgeven door situaties die het (nood-)lot en de ellende van de melaatse medemensen op Batavia uitbeelden ten tijde van de aanwezigheid van Zalige Petrus Donders. De pelgrims raakten onder de indruk hiervan. De staties zijn gemaakt door de Surinaamse kunstenaar Leo Wong Loi Sing.
Aansluitend op de 13e statie werden in de Eucharistieviering de lezingen genomen van Samuël 3, 3b-10.19 – zijn roeping -, Exodus 3, 1-22 – het brandende braambos en de heilige grond – en van het Evangelie van Mattheüs 25, 31-46, in het bijzonder de vers ‘Voorwaar Ik zeg u: al wat gij voor een van deze minsten hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan’. Deze schriftlezingen zijn heel toepasselijk op de roeping, het leven en de werken van Zalige Petrus Donders. Deze lezingen en de overdenking door pater Noordermeer spraken de aanwezigen ook erg aan.

Gesterkt
Intens hebben wij het grote aantal voorbeden gebeden: voor de genezing van de zieken en van de ernstige zieken – waar ze zich ook mogen bevinden -, voor het welzijn van de aanwezigen en voor allen, ook voor alle werkers in Gods wijngaard in Suriname.
Op het eind van de Misviering hebben wij bijkans 5 minuten in absolute stilte gezeten. Na al het gezamenlijke bidden en alle samenzang had eenieder de gelegenheid in deze omgeving en op dat tijdstip het eigene te overwegen en zo mogelijk Zijn stem/Zijn roeping te horen. Hierna vond de afsluiting plaats bij statie 14, de plaats waar Z. Petrus Donders werd begraven.
Rond 14.30u waren wij gereed om in de boot te stappen, maar plotseling regende het heel hard, g waardoor wij niet konden vertrekken. Maar precies om 15u is de regen plots opgehouden. Dit is het tijdstip waarop Zalige Petrus Donders is overleden, 131 jaar geleden, op deze plek. Treffender kon het niet wezen, wij mochten op 14 januari 2018 niet vóór 15 uur Batavia verlaten. De kerkklok hebben we toen geluid en we hebben ook een kaarsje gebrand.
Rond 18 uur waren we veilig en goed terug op de plaats van vertrek; allen keerden zeer voldaan en gesterkt huiswaarts. Dank aan alle deelnemers voor hun participatie; ook dank aan al onze medewerkers voor hun bijdrage vóór, tijdens en na deze 2 bijzondere bedevaarten.

OMHOOG Jaargang 62, editie 03, 21 januari 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders, verslag

Tags: , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: