Stewardship & Development

 

 

“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”, Lc. 12: 34

Institute for Stewardship and Development
Binnen de Antilles Episcopal Conference (AEC), de conferentie van Antilliaanse Bisschoppen, bestaan plannen voor de oprichting van een Institute voor Stewardship and Development. Dit instituut is een vergadering van vertegenwoordigers van de verschillende (aarts)bisdommen van de AEC dat zich ten doel heeft gesteld op een georganiseerde en gerichte wijze diocesane fundraising programma’s op te zetten. De vertegenwoordigers worden toegerust met kennis en vaardigheden om deze programma’s te leiden en dit moet er in resulteren dat de bisdommen financieel zelfstandig worden en op termijn zelfs kunnen overgaan tot uitbreiding. Het Bisdom Paramaribo heeft Claudia Tjon Kiem Sang, beleidsmedewerker bij de Dienst voor Geloof, Cultuur en Communicatie, aangewezen als vertegenwoordiger bij dit instituut.61-022a-17122017-47-a3-stewardship-development.jpg

ICSC-Conferentie
In de aanloop naar de instelling van dit instituut woonden de vertegenwoordigers van 17 t/m 20 september de conferentie van de “International Catholic Stewardship Council” (ICSC) in Atlanta, Verenigde Staten, bij. De ICSC is een internationale organisatie van bisdommen uit de gehele wereld, hoofdzakelijk echter uit de VS, die zich bezighoudt met de promotie en het uitdragen van de stewardship spiritualiteit en met het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van stewardship.
Op de conferentie –die een jaarlijks terugkerend evenement is- zijn er sessies over verschillende onderwerpen (dit jaar maar liefst 80 sessies), er is een expositie van dienstverleners die zich hebben gespecialiseerd in “stewardship diensten”, er zijn vergaderingen en natuurlijk veel ontmoetingen in de wandelgangen. Er is elke dag een Heilige Mis en een speciale ruimte voor Eucharistische aanbidding tijdens de conferentie. Het geheel is groots en op zijn Amerikaans opgezet en het is een inspirerende en indrukwekkende ervaring om mee te maken hoe men er in is geslaagd geloof en professionaliteit naadloos te combineren.

Voortzetting in St. Lucia
Na deze conferentie werd de volgende stap gezet, dit keer in St.Lucia van 1 t/m 3 december. De aartsbisschop van Castries (St.Lucia), Robert Rivas, was gastheer en is de grote trekker van het instituut bijgestaan door Rock Beharry, stewardship&development officer van bisdom Georgetown (Guyana). In Guyana timmert men al enige tijd aan de weg met stewardship, dankzij hun bisschop, Francis Alleyne, die dit in zijn bisdom introduceerde en ook binnen de AEC heeft gepromoot.
Tijdens de conferentie op St.Lucia waren 2 sporen te volgen t.w. één voor de diocesane vertegenwoordigers van de verschillende bisdommen en één voor de lokale priesters en parochianen. In de sessies voor de vertegenwoordigers werd dieper ingegaan op het ‘development’-aspect van stewardship. Met ‘development’ wordt bedoeld: al hetgeen te maken heeft met het genereren van financiële middelen zoals fundraising (annual appeals en capital campaigns), marketing, ‘planned giving’, ‘major gift programs’. Al deze engelse benamingen zijn overgenomen uit de VS waar men stewardship&development heeft weten te cultiveren tot een heus vak.

Mindshift
De bal ligt nu dus op het veld van de bisdommen. Met de opgedane indrukken en inspiratie, de zeer bruikbare adviezen en kennis die zijn gedeeld -met name in St.Lucia- zal er concreet vorm moeten worden gegeven aan stewardship&development binnen de bisdommen. In het bisdom van Castries, St.Lucia is men al overgegaan tot de instelling van een ‘Stewardship&Development Office’, enkel om de ontwikkeling in hun bisdom gestructureerd en professioneel te kunnen aanpakken.
In ons Bisdom Paramaribo hebben we dit bijna afgelopen jaar voor het eerst een ‘bishop’s appeal’, de Bisschoppelijke Jaaractie gehouden. Een goed vertrekpunt om onze eigen ‘stewardship&development’ programma op te bouwen. Niet alleen belangrijk maar vooral noodzakelijk gelet op teruglopende inkomsten, ook vanuit de buitenlandse donoren waar wij als bisdom nog voor een goed deel van afhankelijk zijn.
Een markante opmerking van één van de sprekers in St.Lucia : “Stewardship is not based on the church’s needs but on the giver’s need to give “. Dit wil zoveel zeggen als: we moeten als kerk ons zelf niet in een ‘bedel’-houding manoeuvreren, maar ons richten tot het hart van de gelovige die in zich een diepgeworteld verlangen heeft om te geven. Een simpele mentale shift in ons denken die ons het enthousiasme en de overtuiging geeft om het pad van stewardship&development met vertrouwen te betreden.

Claudia Tjon Kiem SangCategorieën:geloof en leven

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: