OMHoog is online

Jaargang 61, editie 46, 10 december 2017

Digitaal

Aan de vooravond van 3 december 2017, de eerste zondag van de Advent, was het zover. Na maanden van voorbereiding, gesleutel, of – zoals ze het in die termen zeggen – ‘bouwen aan de website,’ gelukte het een klein team om de lay-out af te hebben, de belangrijkste artikelen van de afgelopen drie edities van ons rooms-katholiek weekblad op de site Omhoog.org te krijgen voor goedkeuring door de bisschop. Die goedkeuring kwam, tegelijkertijd met een welkomstwoord.

‘Het is mij een bijzonder groot genoegen u welkom te heten op onze digitale OMHoog,’ schrijft mgr. Karel Choennie. Recht uit het hart, omdat het de bisschop zelf was die de eerste stap had gezet om de krant de digitale weg te laten inslaan. De redactie van OMHoog had daartoe van hem de opdracht gekregen. Een consultant, de Schrijversvakschool, werd in de arm genomen om samen het doel te bereiken.

Mgr. Choennie in zijn welkomstwoord: ‘U kunt voortaan OMHoog altijd en overal lezen. U hoeft niet langer te wachten op vrijdag. Op ieder moment van de dag zijn we bij u.’ Waarmee hij concreet het hoofddoel aangeeft: bereikbaar zijn voor een ieder en op elk moment van de dag.

Logische stap

Ons weekblad gaat straks zijn 62ste jaargang in. Dit communicatiemiddel bestaat langer (sinds 1891 om precies te zijn), maar al 62 jaren onder de naam OMHoog. In al die jaren heeft het als belangrijkste communicatiemiddel gediend in de katholieke gemeenschap in Suriname. Maar ook gelovigen daarbuiten en niet-gelovigen konden deze informatiebron waarderen. OMHoog presenteert namelijk een scala aan onderwerpen en nieuwsartikelen, van nationaal nieuws, bisschoppelijk nieuws tot nieuws uit de verste parochies in Suriname. Over geloof en leven, geloofsverdieping, geestelijke overwegingen tot simpele verslagen van activiteiten uit onze kerken in het hele land.

De stap naar online nieuws is een logische. De katholieke kerk over de gehele wereld reageert op de uitdaging van het evangeliseren van de volgende generatie door gebruik te maken van de moderne communicatietechnologie om mensen te bereiken waar ze ook mogen zijn. Verschillende pausen hebben meermalen de oproep gedaan om de moderne media te gebruiken bij het verkondigen van de blijde boodschap. De huidige paus heeft zelf accounts op haast alle sociale media zoals Instagram, Twitter en Facebook.

Dit jaar nog heeft de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) de pastorale brief “Nieuwe wegen van Kerk zijn in een digitale omgeving” doen uitgaan, waarin benadrukt wordt hoe essentieel het is geworden om als kerk aanwezig te zijn in de wereld van digitale communicatie, maar vooral om die technologie aan te wenden voor de opbouw van Gods koninkrijk.

OMHoog.org

De blog van OMHoog zal de wekelijkse krant niet vervangen. Het zal eerder een aanvulling zijn in de dienstverlening. De krant wordt in het weekend gedistribueerd via de verschillende parochies voor SRD2 per stuk. De blog zal sommige artikelen vanaf de maandag daarop dan online hebben, waardoor degenen die de krant niet hebben kunnen kopen, alsnog het nieuws kunnen lezen. Ook is deze service uitermate geschikt om in uw eigen tijd, vanuit uw mobiel of iPad, tablet, de recente nieuwtjes vanuit ons bisdom te lezen. Bijkomstigheid is dat via deze blog ook gereageerd kan worden op artikelen.

Mgr. Choennie vraagt dat ook van de online lezers in zijn welkomstboodschap. “Laat OMHoog Online een tweerichtingsgebeuren zijn. Laat ook uw reactie horen,” schrijft de bisschop. Hij bedoelt hiermee dat er best meer interactie mag zijn. De katholieke gemeenschap, het RK Bisdom Paramaribo, bestaat niet slechts uit de medewerkers die het nieuws samenstellen of de vrijwilligers die het nieuws aanleveren. “Stuur nieuws uit je dorp of uit je parochie op. Stuur foto’s en blijde gebeurtenissen uit jouw omgeving,” zegt de bisschop.

Ambities

De hele media en communicatie in het RK Bisdom zal uiteindelijk meegaan met de dynamiek van de samenleving. De kerk staat niet buiten de samenleving, maar is deel van de samenleving. Het RK Bisdom Paramaribo beschikt over een het weekblad OMHoog, Radio Immanuel, een FB-pagina en daaraan gekoppeld een FB-groep, en zelfs een YouTube kanaal, te weten het Centraal Media Informatiepunt. Het zijn allemaal communicatiemiddelen ter beschikking van ons allen om die blijde boodschap in deze moderne samenleving te brengen naar een ieder.

De bisschop heeft in zijn welkomstwoord opgetekend dat voor het RK Bisdom wij zullen streven om een professionele multimediabedrijf op te zetten en de beste te worden in ons vakgebied. Dat is ambitieus maar niet onrealistisch.

De ambitie is ook om in onze communicatie met de wereld het niet slechts te houden op één taal – het Nederlands – maar het bereik nog groter te maken door tenminste ook in het Engels te communiceren. Een Engelstalige versie van de Omhoogwebsite is dus niet een luxe, maar een dringende vereiste. Wat ook de gevoelens mogen zijn t.a.v. het Nederlands, feit is dat je veel meer gehoord wordt door te communiceren in een taal die wereldwijd verstaan wordt. Met het Nederlands bereiken wij minder dan ½ procent van de wereld. En wij hebben de wereld zeker ook wat te vertellen!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zoals reeds gezegd is Omhoog een collectieve aangelegenheid: niet alleen de redactie of de Bisdomleiding, maar de gehele geloofsgemeenschap behoort bij te dragen aan de inhoud van ons blad. De gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt ook voor de instandhouding van onze krant en website: met z’n allen zullen wij (financieel) moeten bijdragen om de traditie, die reeds 126 jaren geleden begon en onafgebroken is voortgezet, te continueren en ook steeds beter te maken. Dit is heel goed mogelijk! We hoeven (en mogen) niet langer onze hand op te houden bij donors, maar tonen dat wat van onszelf is ook door onszelf gerealiseerd kan worden! Er zal daarom via de website dan ook de mogelijkheid worden aangeboden aan de bezoekers om de instandhouding van de website financieel te ondersteunen.61-018a-10122017-46-A1-OMHoog onlineCategorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Proficiat, een goed initiatief. ‘God woord laat zich niet in boeien slaan’ (2 Tim. 2, 9), schreef de apostel Paulus al in zijn tijd. Dus waarom geen gebruik maken van de moderne middelen… Succes ermee!
    pater Jan, parochie Noord

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: