Paasboodschap

Alleluja!

Door: P. Tjon Kiem Sang – Het feest van Pasen vervult ons met vreugde, een oprechte vreugde die diep van binnen opborrelt en wordt uitgezongen met een krachtig ‘Alleluja.’ Een uitroep van lofprijzing tot God, die zijn enige Zoon heeft… Read More ›