Overzicht kerkdiensten

Hier vindt u het wekelijks overzicht van de diensten in de verschillende parochies in Bisdom Paramaribo. De indeling van het overzicht is naar de Pastorale Gebieden (PG’s). De informatie wordt wekelijks aangeboden en verschijnt in het weekblad onder de kop Parochieberichten.

Week 22 – zondag 03 tot en met zaterdag 09 juni 2018

I. PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO CENTRUM

KATHEDRALE BASILIEK
HH. PETRUS & PAULUS
Henck Arronstraat 14, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Plebaan: Esteban Kross
Telefoon: 472521
E-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Maandag t/m vrijdag
06:30 uur en 12:00 uur: Heilige Mis
Elke dinsdag om 10.30 uur: Noveengebed OLV van Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
Zaterdag 11:00 – 12:00 uur:
Sacrament van de Biecht,
19:00 uur Eucharistieviering
Zondag 10:00 uur: Hoogmis
Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
Sectie 3 za 02 19.00u: Eucharistieviering
zo 03 10.00u: Hoogmis
za 09 11.00u: Sacrament van de Biecht 19.00u: Eucharistieviering
zo 10 10.00u: Eerste Heilige Communie leerlingen St. Elisabeth 1-, St. Elisabeth 2-, Kathedrale Koorschool en Parochie Catechese
Sectie 4
Mededelingen
* Op dinsdag 5 juni alleen om 12.00u H. Mis, en niet om 06.30u ivm de nationale vrije dag.
* Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken en het orgel
weer te laten klinken in onze Kathedrale Basiliek.
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u

 

HEILIG HART Hofstede Crull’laan 22a, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Telefoon: 473173
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke zaterdagavond om 17:30 uur: H. Mis
Sectie 3
Details van de komende week
za 02 17.30u: H. Mis
wo 06 17.30u: Marialof
za 09 17.30u: H. Mis
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. ROSA Prinsenstraat 10, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Romanus Ebonyi
Telefoon: 473196/8780826
Spreekuur: 1ste en 3de maandag van 17:00 – 18:00 uur in de St. Bonifacius en dinsdagochtend 09:00 – 10:00 uur St. Rosa.
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08:00 – 13:00 uur
E-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door Mw. M. Kassels.
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 10.00u: H. Mis. Doopviering: scholen, PK, babies
zo 10 09.30u: EHC scholen, PK
Sectie 4
Mededelingen

 

MARY GUIDE OF THE WANDERER c/o St. Rosakerk, 10 Prinsenstraat, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Pastor: Romanus Ebonyi
Phone: 473196/8780826
Consultation hours: 1st en 3th Monday from 5 – 6 PM in the St. Bonifacius and Tuesday 9 – 10 AM in the St. Rosa.
Secretariat: Monday – Friday 8 AM – 1 PM
E-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Every Sunday 11:45 AM: Holy Mass
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. BONIFACIUS J.A. Pengelstraat 115, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Romanus Ebonyi
Telefoon: 473482/8780826
Spreekuur: 1ste en 3de maandag van 17:00 – 18:00 uur in de St. Bonifacius en dinsdagochtend 09:00 – 10:00 uur St. Rosa.
Secretariaat: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 08:00 – 13:00 uur
E-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 17.30u-20.00u.
Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Misdienaars: elke zondag: van 10.00 – 12.00u: Blokfluit Combo oefening.
Maria Legioen: elke maandag: 17.00u.
Charismatische gebedsbijeenkomst: elke donderdag: 18.00u.
Sectie 3
Details van de komende week
za 02 19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: Woco
di 05 Feest van H. Bonifacius
za 09 19.00u: H. Mis
zo 10 08.00u: Woco
Sectie 4
Mededelingen

II. PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO NOORD

HEILIGE DRIEKONINGEN Verlengde Mahonielaan 27, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Telefoon: 473570
Pastoor: Jan Verboogen
E-mail: p_verboogen@e-mail.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy
E-mail: irudayasamy@rkparnoord.org
FB: rkparochienoord
Website: http://www.rkparnoord.org
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Spreekuur: dagelijks 08:30 – 10:00 uur (m.u.v. dinsdag en zondag)
Breviergebed: dagelijks om 07:00 uur (m.u.v. dinsdag en zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag om 16:30 uur
Sectie 3
Details van de komende week
za 02 18.00u: H. Mis Vooravond Hoogfeest Sacramentsdag
zo 03 08.00u: H. Mis Hoogfeest Sacramentsdag met thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 04 18.00u: H. Mis
wo 06 18.00u: H. Mis Heilige Norbertus
vr 08 18.00u: H. Mis Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
za 09 18.00u: H. Mis Vooravond tiende zondag door het jaar
zo 10 08.00u: H. Mis Tiende zondag door het jaar
Sectie 4
Mededelingen
* Geldelijke ondersteuning van de deelnemers aan de WJD 2019 blijft welkom. Uw bijdrage graag in de offerdoos achter in de kerk.
* Thuiscommunie zieken en bejaarden: zondag 3 juni na de dienst van 8.00 uur.
* Doopdienst voor baby’s en kleine kinderen: zondag 3 juni om 10.00 uur.
* Families gevraagd voor het gebed bij de Christus-ikoon om roepingen.
* Parochieraad: vergadering woensdag 6 juni om 19.00 uur.
* Donderdag 7 juni om 16.00 uur afsluiting tweede jaar catechese met biechtviering.
* Volgend weekeinde hebben wij weer kindernevendiensten.
* Zaterdag 9 juni Vierde ‘Catholic Men’s Conference’ in de parochiezaal bij de Driekoningenkerk – organisatie ‘Catholic Men’s Ministry Suriname’.
* Hartelijke gelukwensen aan de 13 kinderen die op zondag 27 mei 2018 hun eerste communie deden in Sint-Jozef. Dank aan de catecheten en aan allen die hun best deden om dit feest te doen slagen!

 

ST. AUGUSTINUS – Blauwgrond Louis Goveiastraat 4, Blauwgrond
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. K. Ramsaran
Telefoon: 454253
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 08.00u: H. Mis Hoogfeest Sacramentsdag
zo 10 08.00u: Woord – Comm. Dienst Tiende zondag door het jaar
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. JOZEF – Geyersvlijt Kaikoesiestraat 11, Geyersvlijt
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. I. Hoft
Telefoon: 456411
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 09.00u: Woord – Comm. Dienst Sacramentsdag
zo 10 09.00u: H. Mis Tiende zondag door het jaar
Sectie 4
Mededelingen

III. PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST

O.L.VROUW VAN FATIMA Calcuttastraat 78A, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Diaken A. Waterberg
Mobiel: 7179460
E-mail: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: vrijdag 17:00 – 18:00 uur
Telefoon: 402103
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 08.00u: Woco
ma 04 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
di 05 18.00u: Biddende moeders       18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 06 18.30u: Begi Kerki
Sectie 4
Mededelingen

 

HEILIGE FAMILIE – Zorg en Hoop Margrietstraat 4, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Telefoon: 497253
E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08:00 – 12:00 uur (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16:00 – 18:00 uur
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
* Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep van de KCV.
* Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30-18.30u o.l.v. mw Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool.
* Elke zaterdagmiddag om 16.30 u samenkomst padvinderij in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr. Pooters mob. 8649718.
* Catholic Men’s Ministry:
-Persoonlijk Gebed en Coaching voor broeders die daar behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de maand , alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 881-5888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot 20.30u in de parochiezaal.
Sectie 3
Details van de komende week
za 02 10.00u: Huize Albertine
zo 03 08.00u: Eucharistieviering met ziekencommunie
18.30u: Rozenkransgebed |
19.00u: Eucharistieviering
wo 06 18.30u: Rozenkransgebed |
19.00u: Eucharistieviering
Sectie 4
Mededelingen
Op zat. 9 juni houden wij onze 4e CMMS conferentie. Thema: “Masra-Sori wi a pasi!!” Psalm 25, 4: Leer mij, Heer te ondersteunen Uw wegen, de paden te zien die Gij mij wijst.”

 

BARMHARTIGE SAMARITAAN Floralaan 51, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Iyke Ugwu
Telefoon: 531753/426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10:00 – 12:00 uur en ma & do 17:00 – 18:00 uur
FB: barmhartige samaritaan parochie
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
* Elke 1e zondag van de maand Jongerendienst om 18.00 uur.
* Elke zaterdag biechtdienst om 11.00u. (behalve op de 3e zaterdag).
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 08.00u: Eucharistieviering EHC PK
ma 04 17.00u: Spreekuur
18.00u: PK Volwassenencatechese        18.00u: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
wo 06 17.00u: PK Vormsel
do 07 17.00u: Spreekuur 18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis
Sectie 4
Mededelingen

IV. PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST

ST. ALFONSUS Verlengde Keizerstraat 65, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Jan Geerits
Telefoon: 473379 Mobiel: 8944206
E-mail: jan.geerits@gmail.com
Spreekuur: Afstemmen met het secretariaat
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
* Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
* Elke maandag om 18.30u gebedsdienst van KCV in de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor persoonlijk gebed.
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering/Sacramentsdag
wo 06 08.00u: Schooldienst
Sectie 4
Mededelingen
* Appartementen in De Mantel beschikbaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel op telefoon no. 426588.

 

ZACHEUS – Benie’s Park Columbiastraat 3-5, Benie’s Park
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. A. de Gama – t. 440247
Contact: mw. M. Dap – t. 432491
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke vrijdag 18.00 uur:
Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00 uur: Padvinders: welpen en verkenners.
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. CLEMENS Koreastraat 55, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Secretariaat: maandag, dinsdag en vrijdag van 10:00 – 12:00 uur, woensdag 18:00 – 19:00 uur
Telefoon: 533495 Mobiel: 8845219
BB PIN: 797FC2C7 | Whatsapp
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
FB: stclemensparochie
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke zondag 09:30 uur: Rozenkransgebed, 10:00 uur: dienst.
Elke vrijdag 18.00 – 19.30 uur: Powerclub. Alle jongeren zijn uitgenodigd.
Majella: Elke zaterdagmiddag (behalve de 4e zaterdag) om 17:30u:Eucharistieviering
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen
* INTENTIES TOT UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
* Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de ouders met de pater.
* De parochie heeft een zangkoor en is op zoek naar nieuwe leden, zowel mannen als vrouwen. Aanmeldingen op zaterdagmiddag 17.30u.
* Bijdrage voor de Voorschool kan op het secretariaat van de St. Clemensparochie, of door storting bij de DSBbank op het nr:109.86.40 tnv RK Bisdom St. Clemensparochie OVV Pin Pin.

V. PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID

MARIA KONINGIN VAN DE WERELD Franklinweg 2, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Telefoon: 485029
Secretariaat open: ma, 12.00 – 16.00u. wo-vr-za van 10.00-16.00u.
(Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Pastoor: R. Croon, Beekhuizenweg 77, Livorno
Contact: Diaken Guillaume of zuster Vivian Karsters (m. 8867542)
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
– Elke donderdag om 19.00 uur:
Noveen OLV van Altijddurende Bijstand
– Elke zaterdag om 19:00 uur: H. Mis
– Elke zondag om 08:00 uur: H. Mis, m.u.v. de 4e zondag.
– Elke 4de zondag om 08:00 uur: Sranantongo Woco viering
– Elke 2de zondag om 10:00 uur: Doopviering
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. FRANCISCUS Livorno
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: Zr. Temaka, t. 485456/8764828
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke zondag om 08:00 uur: H. Mis
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER Domburg
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: Zr. W. Sadi, t. 370319
Contact: Br. A. Fung A Loi, t. 370607
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
– Elke zondag om 10:00 uur: H. Mis
– Elke vrijdag om 18:30 uur: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand
– Elke woensdag om 19:00 uur: Bijbelstudie
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL Houttuin
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. I. Zarks, t. 372066, m. 8640412
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke 3de zondag om 10:00 uur: H. Mis
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST Hanna’s Lust
Sectie 1
Details van de parochie
Diaken A.. Combo, t. 482296
Diaken Freddy, m. 858094 t. 581000
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke 1ste zondag om 10.00 uur: H. Mis
Op de overige zondagen om 10:00 uur: Woco vieringen
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT Sunny Point
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: Zr. I Kastiel, m. 8609156
Diaken L. Alantee, m. 8663031
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke 4de zondag 10.00 uur: H. Mis
Op de overige zondagen om 10:00 uur: Woco vieringen
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS Pontbuiten
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. J. Graves, t. 484562
Contact: mw. M. v.d. Bosch, m. 8869848
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke 2e en 4e zaterdag 18.00 uur: H. Mis
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

VI. PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA

O.L.VROUWE VAN GOEDE RAAD Hk. Welgedacht A weg/Indira Gandhiweg
Sectie 1
Details van de parochie
Pastor: Jan Geerits, Robertolaan 17, m. 8944206
Contact: mw. A. Graanoogst, t. 367480, m. 8590593
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
za 02 19.00u: Eucharistieviering (p. Redemptoristen)
ma 04 16.30-18.00u: Catechese (leidster) EHC
di 05 18.00u: Diaconiegroep
wo 06 16.30-18.00u: Catecheseles H. Vormsel (leidster) en spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)       19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens afspraak)
do 07 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan (volgens afspraak)
za 09 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. JOZEF Copieweg
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: hr. Thomas Hardjodikromo, t. 366205, m. 8553367
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30 uur.
Elke woensdag gebedshart om 18.30 uur.
Sectie 3
Details van de komende week
 
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. ANTONIUS Indira Gandhiweg, Lelydorp
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Jan Geerits, m. 8944206
Contact: hr. A. Troon, t. 366932, m. 8883665
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
za 02 19.00u: Eucharistieviering
di 05 18.30u: Gebedsdienst
wo 06 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster) + bespreking ouders EHC/vormelingen
do 07 18.30u: Eucharistieviering
vr 08 16.30u: PK-EHC (leidster)
17.30u: Volwassenencatechese
za 09 19.00u: Eucharistieviering
Sectie 4
Mededelingen

 

HEILIGE ISIDORUS Reeberg
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, m. 8944206
Contact: mw. A. Bardan, m. 8838129
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke zondag van 9 tot 10 uur: catecheseles voor de communicantjes.
Elke zondag 10.00 uur: Kerkdienst.
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

HEILIGE BERNADETTE Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Sectie 1
Details van de parochie
Contact:
mw. Judith Joekawarie-Tilborg, m. 8553156
hr. Melvin Mackintosh, m. 8506974
E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.com
FB: heiligebernadettekerk
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke vrijdag 19:00 uur: Woco (behalve op de vrijdag vooraf aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand 09:00 uur: Woco (daarna jeugdclub tot 12:00 uur)
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

MARIA TEN HEMELOPNEMING Kennedyweg, Witsanti
Sectie 1
Details van de parochie
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, m. 710918/8155397 (Whatsapp)
Contact: S. Poeketie, m. 8929036
E-mail: wtruus98@gmail.com
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke zondag om 09:00 uur: Woco
10.30 – 12.00 uur: PK lessen
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

REGINA PACIS La Vigilantia
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. Schet, t. 323321
Contact: hr. Marius Weewee, m. 8141918
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke zondag om 09:00 uur: Woco
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

ST. ANDREAS – Billiton 13de Straat, Onverdacht (Billiton)
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. Hilda Grootfaam-Bangil, m. 8780567
Contact: Joyce Soares, m. 8185517
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke zondag om 09:00 uur: Woco
Sectie 3
Details van de komende week
Elke 1e, 2e en 3e zondag om 09:00 uur: Woco
Elke vierde zaterdag van de maand om 18:00 uur: Eucharistieviering
Sectie 4
Mededelingen

VII. PASTORAAL GEBIED SURINAME WEST – Saramacca

ST. THADDEUS Groningen, Saramacca
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Mgr. W. de Bekker, t. 327130
Spreekuur: elke zaterdag van 17:00 – 18:00 uur
Contact: zr. Ilse Goedhoop, m. 8675152
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
za 02 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht.
zo 03 08.30u: H. Mis (Eerste H. Communnie)
za 09 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht.
zo 10 08. 00u: H. Mis.
Sectie 4
Mededelingen

VII. PASTORAAL GEBIED SURINAME WEST – Coronie

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope, Coronie
Sectie 1
Details van de parochie
Telefoon: 235144
Contact: mw. Lygia Vriesde, t. 0235363, m. 8608144
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 09.00u: Woco
di 05 19.00u: Rozenkransgebed
wo 06 17.00u: Charismatische bijeenkomst
Sectie 4
Mededelingen

VII. PASTORAAL GEBIED SURINAME WEST – Nickerie

ST. JOZEF Maynardstraat 35, Nieuw Nickerie
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: R. Wong Loi Sing, t. 231402, f. 210256
Contact: mw. J. Ho A Sjoe, t. 8889014
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3 za 02 18.30u: Rozenkransgebed |
19.00u: H. Mis. Heilig Hart van Jezus
zo 03 08.00u: Rozenkransgebed |
08.30u: H. Mis. Heilig Hart van Jezus Daarna Heilige Communie voor zieken aan huis
ma 04 18.30u: Rozenkransgebed |
19.00u: H. Mis Rouwdienst voor overleden Shakief Rohan
di 05 06.30u: H. Mis in de kapel op het pastorie
Geen Seniorensoos ivm nationale vrije dag (145 jaar Hindostaanse immigratie)       Geen Parochiecatechese, idem
wo 06 10.00u: Volwassenencatechese 19.00u: H. Mis
do 07 06.30u: H. Mis in de kapel op het pastorie
18.30u: Gebedsgroep
vr 08 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Sectie 4
Mededelingen

 

HEILIGE GEEST St. Theodorusweg 18, Waldeck, Nickerie
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: hr. W. Sewaram, t. 232005
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis, Heilig Hart van Jezus
Sectie 4
Mededelingen

 

HEILIGE DON BOSCO Industrieweg, Wageningen, Nickerie
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. I. van Windt-Sproest, m. 8874537, t. 233090
Bank: DSBBank 80.13.365 t.n.v. RK Pastorie Wageningen
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco, Heilig Hart van Jezus
ma 04 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo 06 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
Sectie 4
Mededelingen
HEILIGE BERNADETTE VAN LOURDES Nickerie
Sectie 1
Details van de parochie
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen
ST. FRANCISCUS XAVERIUS Nickerie
Sectie 1
Details van de parochie
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

VIII. PASTORAAL GEBIED BINNENLAND ZUID-OOST – Commewijne

JOHANNES DE DOPER Mariënburg
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: M. Pobosie, m. 8665849
Contact: N. Pavion, t. 455271, m. 8516137
Contact: Rabil, m. 8894399
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Sectie 3
Details van de komende week
zo 03 09.00u: Woco
Sectie 4
Mededelingen

 

HEILIGE SALVATOR Canawapibo
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. E. Sonfies, m. 8838202
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/woco om 08:30 uur
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

VIII. PASTORAAL GEBIED BINNENLAND ZUID-OOST – Marowijne-Cottica

MAROWIJNE-COTTICA
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: D. Weewee
Pastorie: t. 0341351
Contact:
Moengo e.o.: Br. P. Lonwijk, m. 8871710
Albina e.o.: Mw. Black
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Albina: elke zondag om 09:00 uur: Woorddiensten (tenzij anders vermeld)
1e zondag: H. Mis 09.00 uur te Moengo en 16.00 uur Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 uur te Albina en 17.00 uur Alfonsdorp (Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00 uur.
3e zondag: H Mis 9.00 uur Abadukondre 18.00 uur te Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille aanbidding  St.Theresia 09.00 uur.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 uur
Elke dinsdag: Charismatische Volwassenen gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en Oviaolo.
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

IX. PASTORAAL GEBIED BINNENLAND CENTRUM-WEST – Brokopondo

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Sectie 1
Details van de parochie
Pastoor: Kenneth Vigelandzoon
E-mail: vigelalex@gmail.com
Residentie: Nyun Lombe
Contact: Br. Alex, m. 8283648, m. 8745334
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Nyun Lombe: elke zondag om 09:00 uur: Woord- en gebedsdiensten
1e zondag 09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag 11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING (KCV) Awaradam 15, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ – Dienstencentrum
Telefoon: 404975
Secretariaat: di & do 09:00 – 12:00 uur
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Reguliere bijeenkomsten:
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS  Koninginnestraat 4, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Contact: mw. Mary Boëtius, t. 451718
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en communieviering om 09.00u.
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen

 

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ  Jozef Israelstraat 86, Paramaribo
Sectie 1
Details van de parochie
Braziliaanse gemeenschap
Pastoor: Ademar Fereira de Maia
tel. 550459 email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u – 19.00u
Sectie 2
Details van de wekelijkse activiteiten
Dinsdag 19.30 uur: Noveen van O.L.V Altijdurende Bijstand
Donderdag 19.30 uur: Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30 uur: Catechese en
18.00 uur Eucharistieviering
Zondag 09.00 uur: Eucharistieviering
19.30 uur Eucharistieviering
Sectie 3
Details van de komende week
Sectie 4
Mededelingen