Cluster Para/Wanica samen op weg

Door Iréne Alisoewito

Al langer dan een jaar zijn de vier kerken o.l.v. pater Fransiskus Mistrianto samen op de synodale weg; een weg van open oor en oog hebben voor elkaar, openstaan voor nieuwe ideeën en samen beslissingen nemen tot glorie van de Heer. Het is een proces om elkaar beter te leren kennen, elkaar te verdragen om het werk als cluster met liefde te doen.

Beleidsplan bisdom
Vorig jaar zijn er vier clusterdiensten gehouden die groots werden gehouden in respectievelijk Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad, St.-Antonius, St.-Jozef en St.-Isidoor. Elke viering bestaat uit drie delen, te weten: een eucharistieviering, een workshop en fundraising.
Bij de eerste dienst van 2023 in Welgedacht A was monseigneur Karel Choennie te gast. De bisschop van Paramaribo verzorgde samen met zijn team de workshop over het beleidsplan van het bisdom Paramaribo. Het doel hiervan is de parochianen te informeren wat de paus van de parochies verwacht om te komen tot een betere samenwerking met de kerken. Het was een vruchtbare bijeenkomst geweest.
De parochianen mochten na de inleiding vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen over het onderwerp van die ochtend. De St.-Jozefkerk bracht ook het probleem van grond ter sprake, omdat de bewoners van Copieweg zich bedreigd voelen door buitenstaanders die het stuk land tegenover de kerk willen toe-eigenen. Dit gebied is door de kerk aangevraagd om een begraafplaats aan te leggen omdat de oude vol is.

Uitdaging
De tweede viering is gehouden op 1 mei 2023 in de St.-Jozefkerk Copieweg. De dag van 1 mei is bewust gekozen om verschillende redenen. Ten eerste is het wrokoman dei, een nationale vrije dag waarop tevens het feest van de heilige Jozef, die zelf arbeider was, gevierd wordt. Hij is patroonheilige van de St.-Jozefkerk.
Ook is deze dag het begin van de Mariamaand. In de r.-k. kerk neemt moeder Maria een belangrijke plaats in, zij is immers de moeder van Jezus Christus en is voor de gelovigen de voorspreekster van de gebeden tot Jezus.
Het is een uitdaging om op 1 mei de vier kerken samen te laten komen, omdat de mensen op een nationale vrije dag meestal naar een vakantieoord gaan. Maar wie de liefde voor de Heer op de eerste plaats stelt, kiest voor deze synodale viering.

Voorbereiding
Aan zo een dag gaat veel voorbereiding vooraf: bij elkaar komen, appen, ideeën uitwisselen, beslissingen nemen en tenslotte de uitvoering van de plannen. Dit jaar viel de schoonmaak dag ter voorbereiding van de dienst, toevallig met de Landdag waardoor de groep werkers verdeeld werd. De versiergroepen o.l.v. zuster Odilia hebben op zondagmiddag hun creativiteit losgelaten op de bloemen die er in overvloed waren. Het resultaat mocht er wezen. Gezamenlijk is gewerkt van 16:00 uur tot 21:00 uur.
De liefdevolle band tussen de kerken is niet alleen hierin tot uiting gekomen, maar ook in het gezellig samenzijn tijdens en na het werken, waar de vrouwen zichzelf trakteerden op de oogst van de paters die succesvol zoete patat hebben geplant. In de openlucht bakken en genieten van de lekkere limpang limpong (gebakken zoete patat in blom) vormde de sluiting van de voorbereiding op de dag van 1 mei.

De grote dag
De paters, zusters en parochianen hebben naar deze zesde clusterviering, de tweede voor 2023, uitgekeken. Iedereen had bepaalde verwachtingen omdat het op een nationale vrije dag is. Maar we mogen terugzien op een prachtige viering. De opkomst verschilde niet veel van de vorige diensten.
De jongeren van de clusterkerken zijn om 8:00 uur begonnen met het rozenkransgebed. Na een half uurtje is de eucharistieviering begonnen. Pater Mistrianto werd geassisteerd door pater Kebry en pater Woei die uitgenodigd is om een workshop over liturgie te houden. Natuurlijk mag het kinderkoor o.l.v. de zusters Denise en Odilia niet ontbreken. De kinderen hebben vooral het Mariaklokje prachtig gezongen.

De preek
In de lezingen verhaalt Paulus over de liefde die wij moeten beoefenen als de band van volmaaktheid. Wij zijn een teken van Gods liefde en moeten dankbaar zijn dat wij kunnen werken in naam van Christus. Al anderhalf jaar zijn wij bezig de synodale weg te bewandelen. Mensen onderschatten ons, maar God kun je niet onderschatten.
De clusterkerken werken omdat ze God op de eerste plaats willen zetten, om samen Gods liefde te laten zien, niet om gezien te worden. Als voorbeeld noemt pater Mistrianto het koor. De groep is al langer dan een jaar bezig en groeit. Er zijn verschillende activiteiten waaraan de kinderen meedoen, zoals de opnames van de zondagse viering van Apintie tv voor het bisdom, 24-uur voor de Heer, de pelgrimstocht van het Maria-internaat, de kinderkruisweg enz.
De diensten zijn niet meer saai, want het koor en de muzikanten maken ze levendig. Door de band van liefde is er ook een prettige samenwerking tussen de parochies om de voorbereidingen voor elke viering te doen. Pater besluit met de zin: “Mensen kunnen ons onderschatten, maar het werk van de Heer niet. [Liefde is ook creatief, want we concentreren ons op de Heer]. Laat deze viering ons inspireren om te werken aan de voorbereidingen naar Pasen en Kerstmis.”

Workshop liturgie
Pater Mistrianto wil middels deze workshop een aanvang maken met de voorbereiding voor de jaarplanning van de vier kerken i.v.m. Kerstmis 2023 en Pasen 2024. Door een goede voorbereiding kunnen wij immers betere en mooiere vieringen hebben. Het werk wordt dan ook lichter voor de paters en zusters. Want de kennis die de parochianen opdoen bij de workshop moet liturgisch het werken ten goede komen.
Ongeveer twee en een half uur lang kon het publiek delen in de kennis die pater Woei overbracht over de liturgie. Hij is de coördinator van de liturgie in het bisdom. Dat de presentatie interessant was, konden wij merken aan de houding van de parochianen die steeds met nieuwe vragen kwamen. Voor ons is het een primeur om pater Woei in ons midden te hebben. Pater Woei die in het begin te technisch en snel was, kon de stof later begrijpelijk maken.
De onderwerpen die bij liturgie aanbod kwamen, waren: Liturgie vieren met onze zintuigen, het begin van het liturgisch jaar, liturgische kleuren en boeken, aantal kaarsen bij de adventskrans, bloemschikking, de vastentijd met alle facetten daarvan waaronder de vaste lezingen in de 40-dagen tijd, bedekking beelden, culturele elementen bij de vieringen, Palmzondag, de Goede Week, nachtwake, paaswake, lezingen, Pasen, Pinksteren, volksvroomheid, bijbelfundamentalisten, kruisverering en Stille Zaterdag. Door de herkenbaarheid van de onderwerpen bij de werkgroepen bleven ze op hun plaats zitten, terwijl pater Woei al afgesloten had.

Fundraising
Fundraising is onderdeel van de clusterviering, want de kosten voor de tenten en stoelen lopen op. Na de dienst en voor de workshop mochten de parochianen dus genieten van het lekker eten en de speciale dranken als kokoswater, sap soorten enz. Er was ook een tafel met religieuze attributen als kruisbeelden, rozenkransen enz.
Twee jongeren van KJS hadden ook loten en popcorn ten verkoop aangeboden om hun kas te versterken ter voorbereiding van hun participatie aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Portugal in juli 2023.
De tweede clusterviering in 2023 is een succes, gezien de mooie eucharistieviering, de participatie aan de workshop en de vlotte verkoop van voedsel en drank. De weergoden waren ons ook goedgunstig geweest. Dank de Heer voor zoveel zegeningen. Moge de cluster Para/Wanica o.l.v. pater Mistrianto andere kerken inspireren om ook het synodale pad op te gaan. Immers het beleidsplan van het bisdom geeft ons daartoe de gelegenheid. Nu, op naar de volgende clusterviering in augustus in Lelydorp.Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: