Gebedswake vergeving en verzoening St.-Alfonsparochie

Lucille Samson-Karg –

Met zorg ingericht
In het kader van de lijdensweek organiseerde de charismatische gebedsgroep van de St.-Alfonsparochie op zaterdag 9 april jl. van 14.30 uur tot 20.00 uur een gebedswake met als thema vergeving en verzoening. Tijdens deze wake werd aan het kerkvolk de gelegenheid geboden om het sacrament van de biecht te ontvangen. Verder waren er getuigenissen omtrent vergeving en het belang van de gebedsgroep. De tien geboden werden op een interessante wijze aan de aanwezigen in herinnering gebracht, gevolgd door een presentatie van een echtpaar over het aspect luisteren binnen het gezin (synodaal). Er werd ook een gedicht voorgedragen over de zeven kruiswoorden en een dansoptreden werd uitgevoerd door twee leden van de gebedsgroep. De verschillende stille gebeden en gebeden voor land en volk mochten niet ontbreken. Ook de lofprijzing en aanbidding maakten het succes van de gebedswake compleet. De gebedswake werd met enthousiasme georganiseerd en ontvangen, en het programma was met zorg ingericht.

Vergeving van de zonden
De interactieve sessie getiteld ‘Vergeving van de zonden’ met als leidraad psalm 51, de boetepsalm van koning David, maakte de aanwezigen enthousiast om spontaan hun feedback te geven door de essentie van de boodschap aan te halen. Het is van belang dat wij onszelf een spiegel voorhouden om zodoende onze eigen tekortkomingen en zonden te erkennen en de Heer hiervoor om vergeving te vragen.

Het sacrament van de biecht
De Heer vergeeft je je zonden als je Hem om vergeving vraagt. Wij zondigen allemaal. Het is van belang dat wij onze zonden erkennen, de Heer om vergeving vragen en trachten herhaling van de zonden te voorkomen. Het biechten is ook een manier om vergeven te worden van zonden. Tijdens het biechten vertel je aan de pater welke zonde je hebt begaan. De pater hoort de biechteling aan en ontslaat deze vervolgens namens Jezus van de zonden. Nadat de pater de biechteling heeft ontslagen van de zonden, is deze daadwerkelijk vergeven.

De tien geboden
De tien geboden werden met realistische, hedendaagse voorbeelden uitgelegd met de bedoeling de boodschap duidelijk herkenbaar te maken voor de aanwezigen. Het aspect van vergeving en verzoening kwam hierbij steeds aan de orde.

De getuigenis over vergeving
De getuigenis over vergeving na vernedering en mishandeling maakte het kerkvolk stil en bracht het tot het besef dat men in tijden van verdriet, uitzichtloosheid en ellende God moet laten overnemen. Op eigen kracht loslaten, oprecht vergeven en blij zijn voor degene die de gevoelens van pijn, verdriet en wrok veroorzaakte, is niet mogelijk. Vergeving is een proces dat niet succesvol kan worden afgerond zonder de hulp van onze lieve Heer. Momenten van zelfmedelijden en bitterheid blijven niet uit, maar God geeft beproevingen om je dichter bij Hem te brengen. Hij zal je nooit een zwaarder kruis geven dan je kan dragen. Hij kent je hart en weet hoe sterk je bent.

Luisteren binnen het gezin (synodaal)
Een echtpaar deelde zijn ervaring en visie over communicatie binnen het huwelijk, de gezamenlijke opvoeding van kinderen, het werk van het gezin voor de kerk, het feit dat het soms moeilijk is om de opgeschoten kinderen (tieners) mee te krijgen naar de kerk en het gevoel dat dit bij ouders (die actieve kerkgangers zijn) teweegbrengt. Eenieder erkent het feit dat communicatie binnen het huwelijk van groot belang is. Echter is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Twee mensen met verschillende eigenschappen komen bij elkaar en moeten elkaar proberen te begrijpen en ondersteunen. Dat is passen en meten, water in de wijn doen, corrigeren en erkennen waar de tekortkomingen en sterke kanten zijn.
Het is daarnaast ook belangrijk om een eenheid te vormen bij het opvoeden van de kinderen. Deze moeten vaak in een bepaalde fase van hun leven worden aangemoedigd om de kerk te bezoeken. Er moeten methoden worden gezocht om hen hiervoor enthousiast te maken. Het is van belang dat wij als kerkvolk bidden voor de jeugd, dat zij bestand is tegen de uitlokkingen en verleidingen van de wereld en dichtbij de Schepper blijven.

Aansluiting bij een gebedsgroep
De getuigenis omtrent het aansluiten bij een gebedsgroep van de Charismatische Vernieuwing werd vol enthousiasme en overgave gepresenteerd, hetgeen spontaan een glimlach op de gezichten van de aanwezigen bracht. De essentie van de boodschap was als volgt: sluit je aan bij een gebedsgroep van de Charismatische Vernieuwing en ervaar de Heilige Geest. Het brengt echt een positieve ervaring en vernieuwing teweeg in je leven.

De zeven kruiswoorden van Christus
Een gedicht over de laatste woorden van Jezus aan het kruis, oftewel de zeven kruiswoorden, ontbrak niet bij deze samenkomst in de periode waarbij het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht. De zeven kruiswoorden zijn in het kort:

  1. Vader, o vergeef het hun
  2. Het paradijs zal Ik u schenken
  3. Zorg voor haar als zoon die dient (deze gold voor Zijn moeder en vriend)
  4. Waarom God verlaat U mij?
  5. Ik heb dorst, help Mij eruit
  6. Het is volbracht
  7. ‘k Geef o Vader U Mijn geest
    De zeven kruiswoorden zijn terug te lezen in Marcus 15, Lucas 23 en Johannes 19.

Verder verloop
Twee talentvolle parochianen en leden van de gebedsgroep brachten door middel van dans, vol overgave, lof en eer toe aan de Heer en wel op het bekende lied I give myself away. Tussen de activiteiten door werd er gezongen en gebeden voor vergeving met dankzegging en berouw.
De kerkganger werd ook aangemoedigd om steeds te denken aan anderen in nood en om mensen bij te staan die een schouder nodig hebben om op te leunen. Wij moeten niet alleen helpen als dat van ons wordt gevraagd, maar ook op eigen initiatief.
Maria’s geloof was zo groot en standvastig, dat zij haar zoon opofferde met het sterk geloof dat Gods wil wijs en heilig is.
Tot slot werd de volgende boodschap meegegeven: Verhard uw hart niet! De Heer heeft zoveel voor ons opgeofferd uit pure liefde. Wij danken Hem daarvoor.

OMHOOG Jaargang 66, editie 15, 17 april 2022Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: