Solidariteit tonen en bidden (17)

9 december – Internationale anti-corruptiedag
De Internationale Dag van Anti-Corruptie dient als een herinnering voor ieder van ons om ons actief uit te spreken tegen corruptie en deze te bestrijden. Corruptie is een wereldwijd probleem dat grote en kleine gemeenschappen, regeringen, ambtenaren (onder wie politieagenten en maatschappelijk werkers), kerken en zelfs onderwijsinstellingen treft. Het wordt gekenmerkt door onethisch gedrag waarbij misbruik wordt gemaakt van de toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Sociaal toevertrouwde macht is bedoeld om te worden gebruikt voor het algemeen welzijn. Wanneer een persoon in een dergelijke vertrouwenspositie misbruik maakt van deze kostbare verantwoordelijkheid, lijden de veiligheid en het welzijn van iedereen. Het vertrouwen is geschonden en maakt plaats voor angst en verlies van hoop op een betere toekomst. Het is aan iedereen om te weigeren deel te nemen aan corruptie en om te werken aan het opzetten van structuren van transparantie en verantwoording, zodat corruptie aan het licht kan worden gebracht en kan worden aangepakt.

God,
terwijl we geleidelijk proberen
een meer rechtvaardige wereld op te bouwen,
help ons om moedig
de corruptie in al haar vormen aan te pakken.
Help ons als wereldburgers
om transparante
en verantwoordelijke structuren te creëren
om de eerlijkheid te verzekeren
van degenen
die geroepen zijn om het algemeen welzijn te dienen.
Help ons om ethisch gedrag te verwachten
en te eisen
van alle gekozen en religieuze leiders,
werkgevers en ambtenaren.
Houd ieder van ons eerlijk in onze omgang met anderen
en geef ons de moed
om ons uit te spreken tegen corruptie
en te weigeren eraan deel te nemen.


10 december – Wereldmensenrechtendag
Deze dag markeert het begin van een jaar lang feest van de 73e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948. Dit document verkondigt dat bepaalde onvervreemdbare rechten inherent zijn aan ieder mens. Deze dag is een dag om het bewustzijn over mensenrechtenschendingen te bevorderen en om alle landen op te roepen de mensenrechtensituatie aan te pakken. Het is ook een tijd om wetten en beleid te vieren die dienen om de mensenrechten te beschermen en om overtreders verantwoordelijk te houden. Veel van dergelijke wetten en beleidsmaatregelen om vrouwen, minderheden, jongeren, armen, mensen met een beperking, inheemse volkeren enz. te beschermen, zijn ingevoerd en hebben de levens van letterlijk miljoenen mensen veranderd. Er moet zoveel meer gebeuren. Marteling, politiek gemotiveerde arrestaties of verdwijningen, rassendiscriminatie en vele andere mensenrechtenschendingen blijven levens bedreigen en zaaien angst en wantrouwen, intimideren en zwijgen. Het thema van dit jaar is: gelijkheid – ongelijkheid verminderen, mensenrechten bevorderen. Alle mensen hebben een aangeboren waardigheid die het verdient om gerespecteerd te worden. Gelijkheid en non-discriminatie vormen de kern van mensenrechten.

We bidden voor al onze broeders en zusters,
die in angst leven door ongelijkheid, discriminatie en intimidatie.
Bescherm hen
terwijl ze worstelen om hun menselijke waardigheid te behouden.
Heilige God,
help ons
solidair te zijn met de onderdrukten
en actief te werken aan
de bescherming van de mensenrechten voor iedereen,
maar vooral voor degenen die gemarginaliseerd zijn
en in gevaar zijn.
Help ons een wereld van vrede en harmonie te creëren.


18 december – Internationale Dag van Migranten
Op 18 december 1990 nam de Algemene Vergadering van de VN het internationale verdrag over de bescherming van de rechten van migranten en hun gezinsleden aan. Wereldwijd zijn meer dan 270 miljoen mensen uit hun huizen verdreven als gevolg van klimaatverandering, geweld, oorlog, discriminatie of religieuze onderdrukking. Mensen hebben het recht om in veiligheid te leven, om voldoende voedsel en water te hebben om te overleven. Het aanpakken van de gezondheid en het welzijn van migranten is een voorwaarde voor sociale en economische ontwikkeling. Effectief migratiebeheer is essentieel voor veiligere, meer ordelijke en humane migratie. De beslissing om je huis te verlaten en te migreren is vaak hartverscheurend. Er wordt een beroep gedaan op de wereldwijde gemeenschap om nieuwkomers op grote en kleine manieren te verwelkomen en te helpen om hun overgang zo hoopvol mogelijk te maken. Deze dag herinnert ons eraan dat we elke persoon moeten behandelen zoals we behandeld zouden willen worden als we ons in hun situatie bevonden.

God,
we bidden voor migranten over de hele wereld.
Geef ze een veilige doorgang
terwijl ze hun toevlucht zoeken en hopen.
Inspireer ons om uit te reiken in steun en liefde.
Open onze ogen,
zodat we elke persoon als onze broer of zus kunnen zien.
Open onze oren
om de verhalen te horen
van degenen die uit hun huizen zijn verdreven.
Open ons hart om met mededogen en begrip te reageren.
Open onze handen in vrijgevigheid en vriendelijkheid.
Open vooral ons hart met een liefdevolle reactie.


20 december – Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit
Sinds 2005 is de Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit een dag gewijd aan het vieren van wereldwijde menselijke solidariteit die is gericht op mens en planeet, ondersteund door mensenrechten en ondersteund door wereldwijde partnerschappen. Dit is een dag om elkaar als wereldburgers te vieren. We erkennen dat we allemaal broeders en zusters zijn en leven als leden van één menselijke familie. We zijn pas vrij als iedereen vrij is. We zijn pas veilig als iedereen veilig is. We weten dat we de crisis van de klimaatverandering niet geïsoleerd het hoofd kunnen bieden, maar dat we allemaal samen moeten optreden. We kunnen de COVID-19-pandemie niet alleen het hoofd bieden, maar moeten als één geheel optreden. Het sluiten van nationale grenzen zal ons niet beschermen, maar over de grenzen heen reiken en de handen ineenslaan in actie en solidariteit kan de wereld veranderen!

God,
we vragen U
om al Uw mensen over de hele wereld
te zegenen in hun verlangen naar gerechtigheid,
vrede, vrijheid en bescherming van het milieu.
Inspireer ons om erop uit te gaan
en te handelen in solidariteit voor het algemeen welzijn
van iedereen.
Open ons, want samen
delen we onze dromen voor de toekomst met elkaar.
Laat onze diversiteit ons begrip vergroten
en solidariteit onze actie versterken,
terwijl we een betere wereld creëren!

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: