Paus aan personen met een beperking: “De Kerk is echt je thuis”

Het Vaticaan heeft donderdag de boodschap van paus Franciscus vrijgegeven voor de VN- Internationale Dag van Personen met een Beperking op 3 december.

Paus Franciscus verzekert mensen met een beperking dat de Kerk echt hun thuis is en zegt dat de Kerk een gemeenschap is van onvolmaakte mensen en zondaars die Gods vergeving nodig hebben. De paus drukt de nabijheid van de Kerk tot hen uit in een boodschap ter gelegenheid van de Internationale Dag van Personen met een Beperking van de Verenigde Naties op 3 december

De Algemene Vergadering van de VN riep in 1992 de jaarlijkse viering uit om de rechten en het welzijn van personen met een beperking in alle geledingen van de samenleving te bevorderen, en om het bewustzijn van de situatie van personen met een beperking in elk aspect van politiek, sociaal, economisch en cultureel leven te vergroten.

Vrienden van Jezus
De boodschap van de paus die donderdag tijdens een persconferentie door het Vaticaan werd vrijgegeven, heeft als thema: Jullie zijn mijn vrienden (Joh 15,14). “We zijn geroepen om vrienden van Jezus te zijn,” zegt de paus, eraan toevoegend dat dit kan dienen als de spirituele sleutel om de beperkingen die we allemaal hebben te accepteren en er dus vrede mee te hebben. Dit kan op zijn beurt leiden tot een vreugde die harten en levens vult.

“De Kerk is echt je thuis!” verzekert de paus mensen met een beperking. “Wij, wij allemaal samen, zijn Kerk omdat Jezus ervoor koos om onze vriend te zijn… Iedereen heeft een rol te vervullen; niemand is slechts een extraatje. Daarom is ieder van jullie ook geroepen om zijn of haar eigen bijdrage te leveren aan de synodale reis in een participatief en inclusief kerkelijk proces.”

Vooroordelen
De Heilige Vader wijst erop, dat zelfs vandaag de dag veel mensen met een beperking in de samenleving helaas als vreemde lichamen worden behandeld. Hij zegt: “Je kunt voelen dat jij bestaat zonder erbij te horen en zonder deel te nemen, en dat veel nog steeds verhindert dat je volledig het recht hebt om het recht te krijgen. Discriminatie komt nog steeds maar al te vaak voor op verschillende niveaus van de samenleving; ze voedt zich met vooroordelen, onwetendheid en een cultuur die het moeilijk vindt om de onschatbare waarde van elke persoon te waarderen.”
“De aanhoudende neiging om beperkingen als een soort ziekte te beschouwen,” klaagt hij, “draagt ertoe bij dat levens gescheiden gehouden worden en jou stigmatiseert.”

Discriminatie in de Kerk
In de Kerk is de ergste vorm van discriminatie … het gebrek aan geestelijke zorg, die soms wordt ervaren in de vorm van het weigeren van toegang tot de sacramenten aan mensen met een beperking.
In dit verband benadrukt de paus de leer van de Kerk dat niemand de sacramenten kan weigeren aan personen met een beperking, want Jezus noemt ons geen dienaren, vrouwen en mannen met een lagere waardigheid, maar vrienden: vertrouwelingen die het waard zijn om alles te weten wat Hij van de Vader ontvangen heeft.

De pandemie
Paus Franciscus zegt verder dat de vriendschap van Jezus ons beschermt op moeilijke momenten, zoals tijdens de COVID-19-pandemie, die ernstige gevolgen heeft gehad voor veel mensen met een beperking. Velen van hen waren gedwongen voor langere tijd thuis te blijven; veel studenten met een beperking hadden moeite om toegang te krijgen tot hulpmiddelen voor afstandsonderwijs; de langdurige onderbreking van de sociale zorg en andere moeilijkheden.
Vooral degenen die waren opgesloten in residentiële voorzieningen werden getroffen door het virus, waarbij veel levens verloren gingen. “Weet dat de paus en de Kerk bijzonder dicht bij jullie staan, met liefde en genegenheid!” zegt paus Franciscus.
“De Kerk staat naast degenen onder u die nog steeds worstelen met het coronavirus”, verzekert de paus personen met een beperking.
Hij wijst erop dat de Kerk er altijd op staat dat iedereen een behandeling krijgt en dat beperkingen de toegang tot de best beschikbare zorg niet in de weg staan. In dit verband prijst de Heilige Vader de bisschoppenconferenties van de Verenigde Staten en van Engeland en Wales, die respect hebben geëist voor het recht van iedereen op medische zorg.

Vriendschap – een oproep tot heiligheid
Om de vriendschap met Jezus verder uit te leggen, zegt de paus dat de Heer wil dat we gelukkig zijn. “Hij wil dat we heiligen zijn en geen genoegen nemen met een saai en middelmatig bestaan.” Sprekend over de universele oproep tot heiligheid, leert het Tweede Vaticaans Concilie dat “alle gelovigen van Christus, van welke rang of status dan ook, geroepen zijn tot de volheid van het christelijke leven en tot de volmaaktheid van de naastenliefde. Ze moeten zich wijden aan de glorie van God en de dienst van hun naaste.”
In dit verband merkt de Heilige Vader op dat telkens wanneer personen met een handicap Jezus ontmoetten, hun leven grondig veranderde en zij Zijn getuigen werden, zoals in het geval van de blindgeborene in het evangelie van Johannes.

Oproep tot gebed
Paus Franciscus roept elk van de gehandicapten op om te bidden en verzekert hen dat de Heer aandachtig luistert naar de gebeden van degenen die op Hem vertrouwen. “Gebed is een missie, een missie die voor iedereen toegankelijk is, en die missie wil ik jullie op een bijzondere manier toevertrouwen. Er is niemand zo zwak dat hij of zij niet kan bidden, de Heer aanbidden, Zijn heilige Naam verheerlijken en voorbede doen voor de redding van de wereld.”
Tot slot herinnert paus Franciscus iedereen eraan dat de pandemie ons duidelijk heeft laten zien dat we allemaal zwak en kwetsbaar zijn; we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, kwetsbaar en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en nodig; we zijn allemaal geroepen om samen te roeien. En “de primaire manier om dat te doen is, juist, door te bidden”.

De VN en gehandicapten
Volgens de VN hebben meer dan een miljard mensen in de wereld, of 1 op 7, een of andere vorm van een beperking. Hiervan zijn meer dan 100 miljoen kinderen, die bijna vier keer meer kans hebben om geweld te ervaren dan kinderen zonder een beperking.
Tachtig procent van de mensen met een beperking in de wereld woont in een ontwikkelingsland en 50% van hen kan zich geen gezondheidszorg veroorloven. Van de 169 doelstellingen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Agenda 2030 verwijzen er 7 expliciet naar personen met een beperking.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres had ook een boodschap, waarin hij er bij de internationale gemeenschap op aandrong om een duurzame, inclusieve en rechtvaardige toekomst voor iedereen op te bouwen, en niemand achter te laten. “Ik dring er bij alle landen op aan om het verdrag inzake de rechten van personen met een beperking volledig uit te voeren, de toegankelijkheid te vergroten en juridische, sociale, economische en andere belemmeringen weg te nemen met de actieve betrokkenheid van personen met een beperking en hun representatieve organisaties,” zei hij. 182 landen hebben het Verdrag van 2006 geratificeerd.
(Vatican News)

OMHOOG Jaargang 65, editie 48, 28 november 2021

(Foto: website Vatican News)


Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: