Herdenking 212e geboortedag zalige Petrus Donders

Wielfred Tjin A Tam –

Plechtige viering
Het was een heel mooie en plechtige viering op 27 oktober jl. in de kathedrale basiliek. Pater Ricardo CSsR was de hoofdcelebrant, bijgestaan door de paters Mapa CSsR, Patricio CSsR en Martien Noordermeer omi. Gian en Josh waren de misdienaars. De jeugdige Jebemy ondersteunde muzikaal met prachtig orgelspel. Marilyn deed de voorbeden. Er waren ongeveer 50 gelovigen in de kerkbanken.
De viering was ter gelegenheid van de 212e geboortedag van zalige Petrus Donders. Hiervoor werden de officiële liturgische teksten genomen zoals die door Rome zijn goedgekeurd voor de congregatie van de paters Redemptoristen voor de viering van de sterfdag van Petrus Donders op de 14e januari. Pater Martien, onze bedevaartpriester, ging – zoals altijd bij het spreken over zalige Petrus Donders – in zijn preek met veel enthousiasme, vurigheid en inspiratie in op de lezingen die zeer toepasselijk zijn op het leven en de werken van pater Petrus Donders.
Wij overdachten bij de 1e lezing 1 Joh.3,14-18. ‘Wij moeten ons leven geven voor onze zusters en broeders. Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn.’ Bij de tussenzang Ps. 111(112), 1-2, 3-4, 5-6, 7, 9. ‘De Heer bemint wie geeft met vreugde.’ En bij de evangelielezing Mt. 22,34-40. ‘Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.’ Overweging bij de communietekst Joh. 15,13 ‘Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden, zegt de Heer.’

Noveenkaars
Voor aanvang van de eucharistieviering mocht ik namens Stichting Devotie Petrus Donders (SDPD) een bijzondere kaars in ontvangst nemen uit handen van Gerard, de vertegenwoordiger en goede vriend van Chantal en Jerry van Keeken. Het echtpaar had de bijzondere kaars, een noveenkaars, geschonken bij deze verjari. Jerry kon niet aanwezig zijn vanwege poliverplichtingen. Hij heeft wel meegevierd, zei hij. Na de dienst werd de kaars aangestoken bij de graftombe van zalige Petrus Donders om even later weer uitgemaakt te worden. Je laat geen brandende kaarsen achter. We zullen deze noveenkaars laten branden bij speciale vieringen ter ere van zalige Petrus Donders. De volgende viering is rond de herdenking van de 135e sterfdag van zalige Petrus Donders op 14 januari 2022.

Devotie
Uniek, bijzonder, niet gebruikelijk, zo kunnen wij de viering of herdenking van de geboortedag van onze zalige Petrus Donders typeren. In de katholieke Kerk wordt doorgaans de dag van het overlijden van een heilige gevierd. Slechts van 2 wordt de geboortedag gevierd: van Maria, Moeder Gods op 8 september en van de H. Johannes de Doper op 24 juni.
Dat wij – SDPD – in ons land ook aandacht schenken aan de geboortedag van Petrus Donders op 27 oktober 1809 komt omdat Petrus Donders ons vanaf zijn vroegste jeugd liet zien dat hij zeer toegewijd was aan de Heer en dat hij er alles aan zou doen om een (grote) dienaar van God te worden. Door ook jaarlijks zijn geboortedag te vieren, te gedenken geven wij inhoud aan onze doelstelling: de herinnering aan Petrus Donders in de ruimste zin des woords levend houden en de devotie tot Petrus Donders bevorderen. De twee andere gedenkwaardige dagen zijn zijn sterfdag op 14 januari 1887 en de dag waarop Petrus Donders zalig werd verklaard door paus Johannes Paulus II op 23 mei 1982.
Op of rond deze 3 momenten houden wij diverse activiteiten. Vast op het programma staan het opdragen van een plechtige eucharistieviering in onze kathedrale basiliek waar onze zalige in een prachtige graftombe rust en de organisatie van een bedevaart naar Batavia. In dit verbanningsoord – gelegen aan de rechteroever van de Coppenamerivier – werden onze melaatse medezusters, -broeders en kinderen in de 19e eeuw gescheiden gehouden van hun dierbare families en vrienden. Zalige Petrus Donders heeft 27 jaar lang onder deze verstotenen gewoond en gewerkt, en hen ook liefdevol verzorgd, voorwaar een apostel van de melaatsen.

OMHOOG Jaargang 65, editie 46, 14 november 2021Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: