Kardinaal Tagle: Een ontmoeting met de Heer is altijd missionair

Wereldmissiedag 2021 met als thema “We kunnen niet anders dan spreken over wat we hebben gezien en gehoord” wordt deze zondag 24 oktober in de hele Kerk gevierd.

Om met anderen te delen
Vooruitlopend op deze zondag, zegt kardinaal Luis Antonio Tagle – de prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren – dat de ijver die de apostelen inspireerde, voortkwam uit de ervaring van de kracht van Gods liefde in Jezus. “Ze ervoeren de vriendschap van Jezus, ze hoorden Zijn zaligsprekingen, ze zagen hoe de armen het goede nieuws ontvingen, ze zagen hoe Jezus de zieken aanraakte.”
Tijdens een persconferentie in het Vaticaan zei kardinaal Tagle dat een aangrijpende… diepe ervaring van Jezus leidt tot een staat van missie die tegelijkertijd een weerspiegeling is van dankbaarheid. Missionarissen, zei hij, dragen het evangelie van mededogen en hoop, gevoed door dankbaarheid.
Kardinaal Tagle die de leer van paus Franciscus in zijn boodschap van Wereldmissiezondag 2021 in herinnering bracht, legde uit dat de ervaring van Jezus betekent dat we de Heer niet voor onszelf kunnen houden. Onze ervaring wordt ons gegeven als een geschenk om met anderen te delen.

Jezus heeft harten nodig
Ons eigen geloof wordt dieper als het wordt gedeeld, zei de kardinaal, en het wordt zwak als we het voor onszelf houden. We kunnen dit zien in het getuigenis van de vele zendelingen die door hun ervaring van de Heer werden geïnspireerd om eropuit te gaan, juist uit dankbaarheid voor het geschenk dat ze hebben ontvangen.
“Dus we worden er deze zondag, deze Wereldmissiezondag, aan herinnerd dat spiritualiteit, een ontmoeting met de Heer, altijd missionair is”, zei kardinaal Tagle. “En missie is altijd ook geestelijk gegrond, in een ervaring die ons buiten onszelf beweegt om Jezus te delen met alle naties.”
Kardinaal Tagle sloot zijn presentatie af met een citaat uit de boodschap van paus Franciscus, waarin de Heilige Vader de missionaire roeping omschrijft als een liefdesverhaal: “Jezus heeft harten nodig die in staat zijn de roeping te ervaren als een waar liefdesverhaal dat hen aanspoort om naar de periferieën te gaan van onze wereld als boodschappers en agenten van mededogen.”

Aantal katholieken
Tijdens de persconferentie presenteerde de persdienst van de Heilige Stoel ook statistieken over de Kerk die werden verstrekt door het Statistical Yearbook of the Church van de Fides News Service. De statistieken hebben betrekking op 2019 en bevatten een vergelijking met het voorgaande jaar.
De statistieken tonen aan dat het totale aantal katholieken over de hele wereld met 15,4 miljoen mensen groeide, waarbij alle continenten groei lieten zien, behalve Europa. Ook het aantal katholieken als percentage van de totale wereldbevolking steeg licht tot 17,74%.

Daling aantal priesters
Fides merkte op dat het aantal lekenzendelingen met meer dan 34.000 toenam, waardoor de gelederen toenamen tot meer dan 400.000 mensen. Het totale aantal bisschoppen in de wereld daalde met 13 tot een totaal van 5.364, terwijl het totale aantal priesters in de wereld toenam tot 414.336. Opnieuw werd een significante daling van het aantal priesters vastgesteld in Europa (-2.608), Amerika (-690) en Oceanië (-69), terwijl stijgingen werden gezien in Afrika (+1.649) en Azië (+1.989).
De statistieken leverden ook gegevens op over het toewijdingsonderwijs van de Kerk. Over de hele wereld heeft de Kerk 72.667 kleuterscholen, 98.925 basisschool en 49.552 middelbare scholen. Er zijn ongeveer 2,4 miljoen middelbare scholieren en 3,8 miljoen universiteitsstudenten.

1.117 bisdommen en soortgelijke structuren
Het rapport deelt statistieken over het belangrijke werk van liefdadigheidsinstellingen die door de Kerk worden beheerd, waaronder meer dan 5.200 ziekenhuizen en bijna 15.000 apotheken (met het grootste aantal in Afrika en Amerika), evenals talrijke hulpfaciliteiten voor de zorg van personen met een handicap, bejaardentehuizen, weeshuizen en lepraziekenhuizen.
Ten slotte merkt het Statistical Yearbook op dat er in totaal 1.117 kerkelijke omschrijvingen (bisdommen en soortgelijke structuren) afhankelijk zijn van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De meeste hiervan bevinden zich in Afrika (517) en Azië (483), terwijl kleinere aantallen worden gevonden in Amerika (71) en Oceanië (46).
(Christopher Wells/Vatican News)

U kunt de boodschap van de paus voor wereldmissiezondag 2021 hier downloaden.Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: