Parochie Noord voor geestelijke voeding naar Batavia

Door Wielfred T. Tjin A Tam –

In het land van verdriet
zing ik altijd een lied,
als troost in mijn droevig bestaan.
Om te doden mijn smart,
welke pijnigt mijn hart.
Niemand zal het kunnen verstaan.
Naar omhoog sla ik altijd mijn blik.
Daar vertoeft ook mijn hoop en mijn IK,
bij de EEN die mij troost en verlicht mijn lot.
Dat is de almachtige God.
(Lied uit Bataviaboekje; melodie: Op die heuvel daarginds, tekst geschreven door een leprapatiënt in Batavia)

Geen picknick
Dinsdag 7 september jl. gingen 33 parochianen van Parochie Noord op bedevaart naar Batavia. Het begon met het bidden van het reisgebed voor Batavia bij de Mariagrot van de H. Driekoningenkerk. De aanwezigen werden gezegend met wijwater door parochiepriester Kumar, waarna men kon instappen in een van de twee grote bussen. Bij iedereen werd bij het instappen de temperatuur gemeten. Ook de MoHaNa-regels werden toegepast. Ruim 88% van de bedevaartgangers was gevaccineerd. Deze bedevaart is een van de jaarlijkse activiteiten van Parochie Noord. Het is geen picknick – velen die al eens met ons zijn meegegaan weten het – maar een dag waarop we alle drukte achter ons (in de stad) laten en met intens gebed, zang, de kruisweg en een eucharistieviering geestelijke voeding tot ons nemen en ons sterken.

Vreugdevolle momenten
De bedevaart is een zeer geschikte gelegenheid om te reflecteren op wat wij allemaal gedaan of juist niet gedaan hebben. En om na te denken over wat we nog – vol goede moed en met grote liefde – zullen doen voor onze Kerk. Er zijn ondanks de COVID-19-pandemie toch wat vreugdevolle momenten geweest: de zaligverklaring van de stichter van de Salvatoriaanse congregatie, pater Franciscus Jordan, op 15 mei van dit jaar. Er zijn in onze parochiecluster ook plechtige vieringen geweest voor de eerste heilige communie van kinderen van de St.-Jozef- (Geyersvlijt) en de St.-Augustinuskerk (Blauwgrond), en volwassenen in de St.-Jozef. Mgr. Karel Choennie heeft in deze periode ook het heilig vormsel toegediend aan kinderen en volwassenen van de St.-Jozefparochie. Op 14 augustus jl. hadden wij de 55e herdenking van de inwijding van de H. Driekoningenkerk, maar vanwege de COVID-19-maatregelen, de renovatie en schilderwerkzaamheden zal de viering gehouden worden op het patroonfeest op 6 januari 2022.

COVID-19
Wij zitten midden in de 4e golf van de COVID-pandemie in Suriname met dagelijks honderden besmettingen; elke dag noteren wij ook meerdere overledenen aan COVID. Velen ervaren ook heel veel pijn onder de huidige financieel-economische crisis. Wij hopen en bidden van harte dat voor de meest kwetsbaren in onze samenleving het tij spoedig ten goede keert. Onze gebeden voor kracht en bemoediging zijn ook voor de artsen en het verplegend personeel die vele overuren draaien om de zieke medemensen van dienst te zijn.

Livia Maria en Frans Jordan
Vermeldenswaard is dat 8 september ook de verjaardag is van Livia Maria, het Braziliaanse meisje dat op voorspraak van pater Franciscus Jordan geheel genezen is verklaard en volkomen gezond ter wereld kwam. Haar ouders Cardoso-da Silva zijn van Jundiai, een stad in de staat Sao Paolo, Brazilië. De moeder van Livia was in verwachting toen verschillende artsen hen informeerden dat hun ongeboren kind leed aan een ongeneeslijke botziekte. Als leden van de Salvatoriaanse lekengroep begonnen zij te bidden op voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar van God pater Franciscus Jordan; zij nodigden ook andere leden van de Salvatoriaanse familie uit om zich bij hen aan te sluiten. En zo geschiedde het wonder.

Batavia
Bij de kruiswegviering werden 28 pelgrims betrokken, bij elke statie twee: 1 participant plaatste een takje met 4 of 5 prachtige, witte orchideebloempjes aan de voet van de statie, terwijl de andere bedevaartganger de relikwie van zalige Petrus Donders droeg. Beurtelings werden de inleiding van de statie, de korte overweging uit de Schrift en de bezinning voorgelezen. Aan het eind bij elke statie werd het slotgebed door allen gebeden en zongen we een couplet van 3 regels op de melodie ‘Naast het kruis’. Lopend naar de volgende statie bad de groep gezamenlijk het Onze Vader en Wees Gegroet. Pater Kumar was de celebrant van de eucharistieviering, Ethel de cantor en lector, en Marlene deed de voorbeden. De muzikale bediening was met prachtig orgelspel van zuster Christine FCh.

Terug naar huis
Een pelgrim getuigde later dat zij enkele seconden vóór de consecratie een indringend en luid gegil van een man hoorde en voelde dat zij in zwijm zou vallen. Door het luide gerinkel van de belletjes bij de consecratie is zij bij haar positieven gebleven. Niemand anders schijnt het gegil gehoord te hebben. Na het zingen van het slotvers ‘Mogen wij ook, als wij……’ bij de 14e statie gaf pater Kumar ons de zegen en zending. Kaarsjes werden nog gebrand en daarna was er gelegenheid voor eigen activiteiten. Rond 15:00 verlieten wij Batavia – het was een mooie, zonnige dag – en wij waren om 17:30 terug op de parking van de H. Driekoningenkerk. Hartelijke dank aan alle medewerkers voor hun inzet en ondersteuning bij de organisatie van deze bedevaart.

In het droevig bestaan
zijn zovelen gegaan
om te rusten in veilige oord.
En gelukkig zijn zij,
die HIJ roept ’Kom tot MIJ’,
te passeren de hemelse poort.
Ja, al ben ik melaats of besmet,
zou ik sterven zonder gebed,
toch geloof ik in HEM die verlicht mijn lot,
dat is de almachtige God.
(Lied uit Bataviaboekje; melodie: Op die heuvel daarginds, tekst geschreven door een leprapatiënt in Batavia)

Reacties bedevaartgangers
Ik moet dit vertellen: in Batavia is wederom een wonder gebeurd. Ik heb van anderen vernomen dat het vaker is gebeurd dat wanneer mensen met een kwaal, mentaal of lichamelijk, naar Batavia komen, dat ze genezen terugkeren. Wel, ik kan ervan getuigen. Ik had al bijna een jaar heel veel pijn aan mijn linkerschouder. Ik kon nauwelijks mijn arm echt gebruiken. Die dag op weg naar Batavia heeft het me extra pijn gedaan. In de bus gaf Joyce me een plaatje van pater Donders om op die arm te zetten. Ik heb daar in Batavia mijn intenties geplaatst en heb intens en devotievol meegedaan met alles. Resultaat: ik ben vanaf ik van Batavia gekomen ben, pijnvrij. Het gaat heel goed met die arm nu. Dank U, Koning Jezus en vanzelf Peerke Donders voor uw voorspraak.

Geweldige participatie van alle deelnemende pelgrims bij de staties.

Goed verzorgd.

Veel indrukwekkende devotie.

Voor mij was het een zeer gezegende dag. Het begon al bij het gebed bij de grot. In de bus waren wij als één familie. Het bidden van de rozenkrans was intens, het zingen was vreugdevol. Het was een leuke bootreis met een goede aankomst in Batavia. Het bidden van de staties ook intens. Ik leefde echt mee met het gebeurde van Jezus en van Petrus Donders. De dienst en het branden van de kaarsjes heb ik goed beleefd. Het samen eten was ook bijzonder; ik dacht gelijk aan Jezus waar er meer dan genoeg was. Overvloed. Thank you, organisatie. Blessi.

Het was een mooie en gezegende bedevaartsdag geweest. Goed georganiseerd.

Was een mooie dag. Goed georganiseerd. Maar wel bang voor de vleermuizen. Thanks for all, orga.

We zijn op tijd vertrokken; dat vind ik heel belangrijk. Genoten van de busreis en overtocht. In Batavia devotievolle vieringen en genoten van de goede verzorging. Dames van de verzorging: heel hartelijk dank. Tot de volgende keer. Thanks.

Danke Petrus Donders (met heel wat emoticons)

Het was goed georganiseerd. Prettige groep. Heel leuke ervaring; eigenlijk in een woord: geweldig. Hartelijke dank aan pater en de organisatie.

OMHOOG, editie 39, 26 september 2021Categorieën:geloof en leven, petrus donders, verslag

Tags: , , ,

2 replies

 1. Beste heer/ mevrouw,

  Wanneer ik naar foto’s van Batavia kijk, komen de herinneringen weer terug.
  Mijn grootvader (dhr H. Kassels)heeft Batavia opgericht nadat hij genezen is door Peerke Petrus Donders. Hij heeft een belofte gedaan aan de HEILIGE PEERKE DONDERS om deze melaatse plaats weer op te bouwen.
  Grtjes

  Like

 2. Beste Wilfried

  Bedankt voor interessant verslag over de bedevaart naar Batavia

  Ik wil hieraan aandacht besteden in de nieuwsbrief van de Stichting Petrus Donders Tilburg

  Daar wil ik een aantal foto’s bij plaatsen
  De foto’s in de nieuwsbrief hebben een te klein bestand om op papier af te drukken
  zou je een paar foto’s in een groter bestand willen sturen?

  De volgende foto’s hebben mij voorkeur
  Van de groep bij de Lourdesgrot
  De priester achter het altaar

  Alle goeds

  Bedankt

  Paul Spapens, bestuurslid stichting Petrus Donders Tilburg

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: