Gedreven door het mysterie van Pinksteren

Door Thanya Soké- Fonkel –

Feestelijke bijeenkomst
Op zondag 5 september precies om 5 uur ‘s middags begon in de kathedrale basiliek de plechtige viering waarin de diakenwijding van Nelson Pavion, de eerste diaken van Saramaccaanse of Saamaka komaf. De aanwezigen waren voornamelijk gekleed in fleurige, culturele of traditionele Saamakakleding. De meeste vrouwen waren in pangi met angisa en enkele heren in kamisa met bandjakoto. Het was een plechtige dienst, maar de combinatie van kleuren en de muziek maakte het tot een ontspannen en feestelijke bijeenkomst. Familie, vrienden, traditionele gezagsdragers en pastorale leiders waren aanwezig. Verder was de gemeenschap van de St.-Pauluskerk, waar diaken Pavion aangesteld is, goed vertegenwoordigd. Daar komen vooral Marrons van Saamaka en Matawai samen en worden de vieringen voor zover het kan in de eigen taal gehouden.

Ligorio, Langugebied
Diaken Pavion is geboren in het Saamakadorp Ligorio. Dit dorp heeft een bijzonder kerkelijke geschiedenis. De eerste r.-k. expeditie met twee paters naar de Boven-Suriname, het Saamakagebied, vond plaats in 1907. In de periode 1920 was de r.-k. kerk al actief te Kabelstation en omliggende dorpen, waar thans het Brokopondo stuwmeer ligt. Enkele jaren later, in 1925, nam de invloedrijke leider Thomas Pobosi het initiatief om de leiding van de r.-k. kerk in Paramaribo te vragen om een kerk en school in zijn dorp op te zetten. Dat was het Marrondorp Lantewi aan de Gran Rio, de bronrivier van de Boven-Surinamerivier. Dat was het begin van de missie in de Gran Rio.
Het dorp Lantewi was klein en heel ver verwijderd van andere dorpen. Pater Morssink, die toen in het dorp diende, stelde voor om het dorp te verplaatsen naar een nieuwe locatie benedenwaarts, waar er reeds zes andere dorpen redelijk dicht bij elkaar lagen. Zo zouden meer mensen betrokken kunnen worden bij de school en de kerk. Er werd toen een nieuw dorp opgezet en in 1930 bewoond. Dat dorp heet Ligorio in het Langugebied, bij de plaatselijke gemeenschap beter bekend als Gholio.

Inspiratie en motivatie
Thomas Pobosi was ervan overtuigd dat het kerkelijke werk door elke generatie voortgezet moest worden. Het is daarom bijzonder dat 91 jaar na het stichten van het christelijke dorp Ligorio en de inzet van Thomas Pobosi de eerste Saamaka-diaken uit zijn nageslacht wordt gewijd. Diaken Pavion haalt zijn motivatie uit Marcus 6,7-13, waar Jezus zijn leerlingen zendt om het goede nieuws van het koninkrijk Gods te verkondigen, zieken te genezen en boze geesten te verdrijven.
Het kerkelijke werk heeft verschillende veranderingen ondergaan, waarbij Marrons samen met de paters steeds modellen uitwerken om het missiewerk van de Kerk af te stemmen op de cultuur. Er werden bijvoorbeeld catechisten aangesteld die bepaalde werkzaamheden van de pater voortzetten in het dorp. Nu worden ze pastorale leiders genoemd, omdat zij zich verder scholen in het kerkelijke werk en een bijdrage leveren aan gemeenschapsontwikkeling. De pastorale leiders zijn verenigd in de organisatie Pastoraal Saamaka. Voor hen is de inwijding van diaken Pavion meer dan een inspiratiebron om het werk met veel meer toewijding, liefde en zekerheid te doen.

Eigen taal en belevingswereld
Er zijn drie wijdingen in de katholieke kerk. De hoogste is die van bisschop. Hij is de verantwoordelijke herder voor een heel bisdom. Als tweede heb je een pater of priester, die is verantwoordelijk voor een parochie of pastoraal gebied dat hem door de bisschop is toegewezen. Hij mag alle sacramenten bedienen. De derde wijding is die tot diaken. Hij mag dopen, het sacrament van het kerkelijke huwelijk inzegenen en de verkondiging verzorgen.
In de toespraak van bisschop Choennie tijdens de diakenwijding benadrukte hij het belang van geestelijke leiders afkomstig van de Marrons, die onder hen leeft en een binding heeft met de eigen groep. Zij kunnen het best het geloof levendig houden in de eigen taal en belevingswereld. De kracht van samen het geloof belijden versterkt de eensgezindheid. Het proces van acculturatie moet daarom voortgezet worden. De bisschop is heel enthousiast over het project om de r.-k. liederen en gebeden te vertalen in de Saamakataal. Diaken Pavion is daar heel actief mee bezig.

Wakakerki, catechisten en pastorale leiders
Het model van wakakerki, waar paters regelmatig bezoeken brengen aan dorpen zou uiteindelijk tot het verleden moeten gaan behoren. Pater Kenneth Vigelandzoon is momenteel belast met wakakerki in het Saamakagebied. Zijn werkgebied is Para, Brokopondo en Boven-Suriname. Volgens hem is het wakakerki-model nog steeds van toepassing, daar zijn werkgebied heel groot is.
Pater Toon te Dorsthorst die bekend is onder de Marrons, geeft aan dat het inwijden van de eerste diaken van Saamaka afkomst een mijlpaal is in het bisdom. Hij is tientallen jaren betrokken geweest bij de catechistenopleiding van Inheemsen en Marrons. De andere diakens in het bisdom zijn creolen of Aucaners. Historisch is het zo dat de r.-k. kerk langer gewerkt heeft in Oost-Suriname. De r.-k. gemeente aan de Boven-Surinamerivier en in het Matawaigebied is dus van jongere datum. De wijding van diaken Pavion is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van deze gebieden. Hij vervult volgens pater Toon een belangrijke, stimulerende en coördinerende rol voor de pastorale leiders in deze gebieden.

Eigen moedertaal
Diaken Pavion gaf in zijn dankwoord aan zeer erkentelijk te zijn aan een ieder die heeft bijgedragen aan de groei van zijn loopbaan. Hij bedankte in het bijzonder zijn gezin en de gemeenschap van Saamaka en Matawai. Het proces van acculturatie van binnenlandse gemeenschappen wordt ook verder versterkt met de diakenwijding van Marius Galon en Rudy Anose. De wijding van deze diakens vond respectievelijk plaats op 8 en 11 september. Vanwege de COVID-regels zijn de diakenwijdingen afzonderlijk gehouden.
Op zondag 12 september werd diaken Pavion feestelijk en in ontspannen sfeer verwelkomd in de St.-Pauluskerk. Samen met diaken Sonny Waterberg werd er gebeden voor kracht, wijsheid, liefde en vooral geduld van de nieuwbakken diaken. Diaken Pavion wordt gedreven door het mysterie van Pinksteren, waarbij alle aanwezigen de blijde boodschap verstaan in de eigen moedertaal. Hij gaat ervoor om het pastoraal werk te helpen bevorderen onder de Saamaka-gemeenschap en in het Saamaka- en Matawaigebied.

OMHOOG Jaargang 65, editie 39, 26 september 2021

De diakenwijdingen werden gelivestreamd op de Facebookpagina van RK Bisdom Paramaribo..Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: