Lectio divina, onlinecursus van het pastoraal centrum

Marijke Karg –

Online
In maart jl. hield het pastoraal centrum van bisdom Paramaribo een onlinecursus over lectio divina. Ik was gelijk enthousiast toen ik ervan hoorde. Het was voor mij een goede gelegenheid om kennis te maken met lectio divina en met mensen die zich op een of andere manier hebben gecommitteerd aan God. Onze Vader keert alles ten goede, zo ook in het geval van deze pandemie; vanuit mijn woonplaats in Nederland kon ik via het internet meedoen aan de cursus, bestaande uit vier bijeenkomsten via het platform Zoom. Aangezien samenkomen momenteel niet vanzelfsprekend is, is men overgestapt op onlinebijeenkomsten en dat heeft zo z’n voordelen. De cursus werd verzorgd door Gerda Misidjang, manager van het pastoraal centrum. Er waren iets meer dan tien cursisten.

Wat is lectio divina?
Eeuwen geleden (± 300 na Chr.) legde Guido II, een Karthuizer-monnik, in vier hoofdstappen vast op welke wijze de gelovige de Bijbel kan lezen met het hart. Bij lectio divina – goddelijk lezen – is het belangrijkste dat we ons openstellen voor Gods aanwezigheid in Zijn woord. Het is dus anders dan Bijbelstudie, waarbij het accent ligt op het bestuderen, analyseren en het lezen van de Bijbel met het verstand. Via vier hoofdstappen kan je oefenen je hart open te stellen voor het Woord van God, zodat je Zijn boodschap kan horen of voelen, in stilte. Voor je begint met stap 1, nodig de Heilige Geest met een lied uit om je bij te staan.
Stap 1: Lectio – het lezen van een kort tekstgedeelte, langzaam en met aandacht. Kies enkele verzen, liefst uit een evangelielezing. Je kan verschillende Bijbelvertalingen gebruiken.
Stap 2: Meditatio – het in stilte overwegen welke boodschap je uit de tekst kan halen. Lees daarna de tekst opnieuw, rustig en ga bij jezelf na: wat wil God je zeggen, wat heeft je geraakt, wat ontroert je? Het zou een woord of een zin kunnen zijn.
Stap 3: Oratio – het bidden: je voert een gesprek met God, in stilte of luidop. Is het antwoord van God misschien dat je Hem dankt voor Zijn zegeningen, of is het een les, een tip, een aanwijzing of de oplossing van een probleem?
Stap 4: Contemplatio – het beschouwen: wees heel stil met God. Je hebt geen woorden nodig, alleen het gevoel van Zijn aanwezigheid. Wanneer je dan rust ervaart en warmte door je heen voelt stromen, weet je dat Gods Geest bij je is. Het zou ook een ander positief gevoel of een positieve ingeving kunnen zijn dat/die je op dat moment beleeft.
De stappen kunnen individueel of in groepsverband worden beoefend. In het tweede geval zal de groepsleider aangeven op welk moment ieder zijn/haar boodschap kan delen met de groep. Belangrijk is hierbij dat er slechts geluisterd wordt; er worden geen adviezen gegeven, er wordt niet gediscussieerd. Het kan voor allen een leermoment zijn.

Vervolgstappen
Vanuit de vier hoofdstappen kan je verder gaan met de stappen 5 tot en met 7.
Stap 5: Actie – met de groep delen waarom dat woord/die bepaalde woorden of die specifieke zin jou heeft/hebben aangesproken. Wat heeft God aan jou gezegd in de stilte? Praat vanuit jezelf, over je ervaringen enz. (dus in de ik-vorm). Leg verband tussen het woord, de zin en je eigen leven.
Stap 6: Je kan op een praktische manier reageren op Jezus, bijvoorbeeld door een persoonlijke of groepstoewijding. Denk na over wat je Jezus kan aanbieden (dienstbaarheid enz.).
Stap 7: Samen bidden. De groepsbijeenkomst wordt afgesloten met een spontaan gebed vanuit het hart en het bidden van het Onze Vader.

Reacties
De reacties van de medecursisten zijn ook positief; iedereen heeft er iets van opgestoken. De verhalen zijn divers en daardoor soms een eyeopener voor de ander. Het enthousiasme is zo groot dat er stemmen zijn opgegaan om door te gaan met deze vorm van Bijbelbeoefening. Iemand vindt dat het doel is om door de lectio divina de dienstbaarheid aan de samenleving te vergroten op een effectieve manier (o.a. groepen voor diaconie, ziekencommunie, jongerengroepen, liturgiegroepen en parochiebesturen). Ik dank de groepsleidster en alle deelnemers voor de prettige, openhartige sfeer van de bijeenkomsten en hun vriendelijkheid naar mij toe. Het is een prettig gevoel van herkenning geweest. Trots ben ik ook op mijn certificaat van deelname.

OMHOOG Jaargang 65, editie 15, 11 april 2021Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: