Solidariteit tonen en bidden (5)

20 februari – Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid
In 2021 is het thema van de Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid ‘afsluiting van de ongelijkheidskloof om sociale rechtvaardigheid te bereiken’. De COVID-19 heeft alle ernstige gevolgen van sociaal onrecht dat resulteert in ongelijkheden zichtbaar gemaakt. Ongelijke toegang tot voedzaam voedsel in arme buurten en arme plattelandsgemeenschappen heeft geleid tot ongelijkheden op het gebied van gezondheid en welzijn. Gebrek aan toegang tot gezondheidszorg in dezelfde gemeenschappen heeft de kwetsbaarheid voor het coronavirus evenals de dood na infectie veel waarschijnlijker gemaakt. Door de economische ongelijkheid als gevolg van slechtbetaalde banen zijn veel van de armen in de wereld zonder spaargeld om hen door pandemische tijden heen te helpen wanneer ze niet in staat zijn om te werken vanwege maatregelen zoals thuisblijven, die nodig zijn om de verspreiding van de ziekte te beheersen. Velen die hun huur niet kunnen betalen, zijn dakloos en uitzichtloos geworden. De ongelijkheden in onze wereld bestonden vóór de pandemie, maar zijn veel aanzienlijker geworden tijdens de pandemie. Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid en rechtvaardigheid vereist het dichten van de ongelijkheidskloof.

Heilige Vader,
zegen al Uw mensen terwijl we worstelen
om het complexe beleid te veranderen
dat sociale ongelijkheid creëert en bestendigt.
Terwijl wij onze wereldwijde samenlevingen
proberen weer op te bouwen na de COVID-pandemie,
help ons om de root causes aan te pakken
van economische, gezondheids- en sociale ongelijkheden,
zodat alle mensen in waardigheid, hoop en vrede kunnen leven.

28 februari – Internationale dag Sta op tegen pesten – draag een roze shirt
Pesten is ongewenst, agressief gedrag waarbij er sprake is van een echt of vermeend machtsverschil. Het gedrag wordt herhaald of heeft het potentieel om in de loop van tijd te worden herhaald. Het dragen van een roze shirt op deze dag laat pestkoppen over de hele wereld zien dat hun intimidatiegedrag niet wordt getolereerd. Dragers van dit shirt beloven om naast de slachtoffers te staan en tussen beide te komen wanneer zij pesterij zien. De roze shirt communiceert ook het bewustzijn dat pesten vreselijke gevolgen kan hebben zoals zelfmoord. Pesten ontkent de inherente waardigheid van elke persoon en is onaanvaardbaar. We moeten een einde maken aan dergelijk gedrag, of het nu gepleegd wordt door kinderen op het schoolplein of door autocratische heersers van naties die hun eigen burgers en/of buurlanden intimideren.

God, we bidden om moed
om op te staan tegen alle niveaus van pesten.
Wanneer we er getuige van zijn,
inspireer ons dan om ons uit te spreken
zodat gepeste personen niet alleen hoeven te staan.
Help ons om het goede voorbeeld te geven,
zodat alle mensen worden behandeld
met waardigheid en respect, geluisterd en geëerd,
en in staat zijn om de beste persoon te zijn die ze kunnen zijn.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)

OMHOOG Jaargang 65, editie 07, 14 februari 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: