Onbekend maakt onbemind; lied van de week

Door pater Martin Noordermeer o.m.i.-

De veertigdagentijd is een mooie tijd om iets nieuws te beginnen. Zoals een nieuw lied leren zingen in de zondagse vieringen. We doen het heel simpel en ongedwongen in samenwerking met Radio Immanuel Suriname 95.9 FM. Elke week voorafgaand aan de zondagse viering zal via ons katholiek radiostation het lied gepromoot worden, 2 keer op een dag. We zullen de audio ook hier onderaan het artikel plaatsen. Elk lied is zorgvuldig gekozen; het beslaat het thema van de komende zondag. Er is een oproep gedaan aan alle pastoors om het lied ook te zingen tijdens de zondagse viering. Wanneer u zich goed hebt voorbereid, zingt u dan even hard mee. Het hele doel is om variatie te brengen in de liturgische muziek. Immers, onbekend maakt onbemind.
Hier vindt u de volledige tekst van de onbekende liederen voor elke zondag in de veertigdagentijd en daaronder de audiofile, zodat u de melodie hoort en herkent. Wij rekenen erop dat u meedoet, of het nu in de kerk is of thuis.


Op 17 februari a.s. is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Op die dag heeft het evangelie het over vasten, bidden en almoezen geven. Er is een bijzonder lied hiervoor. Dat staat op blz. 289 van de Jubilate.

Vasten, bidden, aalmoes

 1. Als gij bidt, doe niet schijnheilig,
  ga niet op de straathoek staan.
  Sluit uw kamer, in het donker
  spreekt ge God als Vader aan.
  En Hij zal u zeker horen,
  Hij die in ’t verborgen ziet,
  Bid dan vol geloof tot Jezus,
  Uw gebed ontgaat Hem niet.
 2. Als gij vast, doe niet schijnheilig,
  en vertrek niet uw gezicht,
  dat de mensen dan gaan weten
  wat u heimelijk verricht.
  Want zo doen de grote mensen,
  die hun vasten laten zien.
  Vast gij echter in ’t verborgen,
  Jezus heeft het al gezien.
 3. Als g’ een aalmoes geeft aan armen,
  doe het stil, stel u niet aan.
  Laat uw linkerhand niet weten,
  wat uw rechter heeft gedaan.
  Want uw Vader in de hemel,
  zag reeds, voordat u het deed,
  en Hij zal u zeker lonen,
  want Hij heeft van alles weet.

Hier vindt u de audiofile.


Op zondag 21 februari vieren wij volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de veertigdagentijd. Het evangelie gaat over de verzoeking van Jezus in de woestijn (Mc.1,12-15). Het lied dat wij hiervoor uitkiezen is:

Jezus, diep in de woestijn

 1. Jezus, diep in de woestijn,
  eenzaam en vol vragen,
  voerde daar een zware strijd,
  veertig lange dagen.
 2. Stenen nam Hij niet voor brood,
  Hij is niet bezweken
  ook al was de honger groot,
  voor Zijn tegenspreker.
 3. Alle rijkdom, alle macht
  lagen in Zijn handen
  als Hij maar een knieval bracht
  voor Zijn tegenstander.
 4. Jezus zei: “Ik kniel niet neer,
  want er staat geschreven:
  Bid alleen tot God de Heer,
  dien Hem heel je leven.”
 5. Jezus, diep in de woestijn,
  veertig lange dagen,
  bleef het in de zware strijd
  met Gods woorden wagen.

Hier vindt u de audiofile.


Op 28 februari is het de tweede zondag van de veertigdagentijd. Het evangelie van die zondag gaat over de gedaanteverandering op Thabor (Mc.9,2-10). Het uitgekozen lied is:

Verheerlijking op Thabor

 1. De Heer besteeg de Thabor
  de berg van het verbond –
  Messias en Verlosser,
  de Zoon die God ons zond.
  En voor hun aller ogen
  verandert Zijn gezicht:
  Zijn kleren werden blinkend,
  nog feller dan het licht.
 2. Toen kwamen twee personen,
  Elia, de profeet
  en Mozes, die Gods wetten
  aan ’t volk gegeven heeft.
  Een stem klonk uit de hemel:
  “Mijn Zoon! Luister naar Hem!
  Hij zal u allen voorgaan
  naar ’t Nieuw Jeruzalem!”
 3. En Petrus sprak tot Jezus:
  “’t Is goed hier! ’t Is zo fijn!
  Laat ons drie tenten bouwen
  om blijvend hier te zijn!”
  En zo werd dit een teken
  van wat te wachten staat:
  de hemel als beloning
  waar niets ons tegenstaat.

Wij hebben helaas geen audiofile kunnen vinden.
De melodie: O hoofd vol bloed…


De derde zondag van de veertigdagentijd vieren wij op zondag 7 maart. Het evangelie gaat over de tempelreiniging (Joh.2,13-25). Het lied hiervoor is:

Zie naar Uw volk, o Heer

Refr.:
Zie naar Uw volk, o Heer,
hoor naar ons smeken.
Vergeef ons onze zonden.

 1. Heer wij treden wenend,
  voor Uw Godd’lijk aanschijn,
  zwaar beladen met
  de last van onze schuld.
  Stoot ons niet af, Heer,
  want Gij zijt ons een’ge hoop.
  Refr.:
 2. Hebt Gij ons geschapen,
  laat dan toch niet varen,
  ’t werk van Uw handen,
  naar Uw beeld eens gemaakt.
  Maakt niet te schande,
  wat Gij eens hebt liefgehad.
  Refr.:
 3. Kom Uw volk vertroosten,
  vel toch niet Zijn vonnis,
  denk aan Uw goedheid,
  aan ons zo vaak betoond.
  Wij willen boeten, alles
  komt weer goed met U!
  Refr.:

Hier vindt u de audiofile.


Op zondag 14 maart vieren wij de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het evangelie is uit Joh.3,14-21, Nicodemus bij Jezus. Het gekozen lied is:

Wij roemen in ’t kruis van de Heer

A. Wij roemen in ’t kruis van de Heer
Jezus Christus.
In Hem is ons heil,
ons leven en verrijzenis,
door wie wij verlost en bevrijd zijn.

K. God zij genadig en zegene ons,
en dat Zijn aanschijn
over ons moge lichten.

Hier vindt u de audiofile.


De vijfde zondag van de veertigdagentijd valt op zondag 21 maart. De evangelielezing is uit Joh.12,20-23: Je leven winnen… je leven verliezen. Het gekozen lied is:

Gods volk onderweg

Refr.:
Gods volk onderweg,
naar het land Kanaän.
Mozes leidt ons de weg,
veertig jaren lang.

 1. Het volk heeft dorst,
  ’t water stroomt uit de rots!
  Maar het is vies,
  waar toch blijft de trouw Gods?
  Waar is toch dat land,
  dat Jahwe ons had beloofd?
  Refr.:
 2. Voedsel ontbreekt,
  honger leidt tot de dood!
  Maar God is daar,
  ’t manna helpt in hun nood.
  Ik wil naar dat land,
  naar dat land van overvloed.
  Refr.:
 3. De tijd is daar,
  wat God ons heeft beloofd,
  wordt werkelijkheid,
  Jahwe’s naam zij geloofd.
  Daar nu ligt dat land.
  Gods beloften zijn vervuld.
  Refr.:

Hier vindt u de audiofile.


OMHOOG Jaargang 65, editie 07, 14 februari 2021Categorieën:geloof en leven, liturgie

Tags: , , , , ,

3 replies

 1. Goed idee Pater Noordermeer en Pater Kross. Great. Keep up the good work. Ik probeerde vanuit de audio naar de tekst te gaan, maar dat lukte niet. De audio stopt gelijk.

  Like

 2. Heel erg mooi.de volgende keer met beeld en tekst eronder

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: