Adventsactie voor H. Hartschool La Vigilantia

Melvin Mackintosh –

Alle beetjes helpen
De cluster van r.-k. kerken in de districten Para en Wanica bestemt de ingezamelde gelden van de adventsactie 2020 voor de Heilig Hartschool in La Vigilantia. Dit staat in een rondzendbrief die aan het begin van de advent, in de eerste week van december, is voorgelezen in de parochies en de r.-k. scholen in Para en Wanica. De geloofsgemeenschappen worden opgeroepen om deze adventsactie gul te ondersteunen. Er zijn speciale enveloppen hiervoor uitgereikt en de gevulde enveloppen kunnen afgegeven worden in de kerk. Indien men een bijdrage wil storten, kan dat op het rekeningnummer 5530.1.2612 St.-Antoniusparochie bestuur bij de VCB met als omschrijving adventsactie Para/Wanica 2020. De adventsactie loopt tot aan kerstdag toe, maar uiteraard kan men in januari 2021 nog zijn bijdrage leveren.
Op 14 oktober jl., niet lang nadat de school uit was, brak er brand uit in een vleugel van de Heilig Hartschool, een lagere school. De vlammenzee vernietigde de gehele vleugel, waar negen lokalen gevestigd waren, tot aan de grond. De oorzaak, zou naar later blijken, is vleermuizenpoep in de vliering van het gebouw. In de weken erna is het de school met aangeboden hulp gelukt om de leerlingen weer normaal les te laten volgen. De kinderen werden voor de les opgevangen in het kerkgebouw van Regina Pacis, de mediatheek en in een lokaal van de naast gelegen Giovanni Montinischool. “We beseffen dat het herbouwen van de verwoeste lokalen heel veel geld zal kosten,” schreef coördinator Vincent Gordon van de r.-k. cluster in de rondzendbrief, “maar… alle beetjes helpen.”

Eerste fase tot herstel
Pater Kenneth Vigelandzoon, parochiepriester van de Regina Paciskerk La Vigilantia, vertelde nog eens hoe de ramp is ervaren. “Het ging als een complete shockwave door ons allen. Binnen 20 minuten was de vleugel van de school in lichterlaaie.” De Regina Paciskerk is op hetzelfde terrein als de Heilig Hartschool. De pater beschreef de situatie op dat moment: de brandweer was aanwezig, even was er niet genoeg bluswater en leek de brandweer niet opgewassen tegen de vlammenzee. Maar gelukkig kon de brandweer erger voorkomen. De vleugel was wel compleet verwoest. De school was gelukkig uit en alle kinderen waren al naar huis.
Pater Kenneth zei dat met de brand 10 leerkrachten en 196 leerlingen geen plek meer hadden om les te geven en te ontvangen. “We kunnen nu slechts vooruitkijken, er was niks meer te redden.” Het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), de dc van Para en vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur waren gauw aanwezig om zicht te krijgen op de situatie en de helpende hand te bieden. Pater Vigelandzoon voelde zich gesterkt door de samenwerking van de verschillende instanties: RKBO, MINOWC, de Regina Paciskerk en het team van de Heilig Hartschool. Samen gingen ze op zoek naar oplossingen. “Dit is de eerste fase tot herstel,” zei pater.

Oud-leerlingen
Via sociale media is de ramp haast live te zien geweest. Niet alleen in stad en district heeft men met shock gekeken naar de beelden van de brand, maar ook in het buitenland en overzee. Door de beelden heen kon men het ongeloof en de ontreddering horen van de toeschouwers. De beelden bereikten ook oud-leerlingen van de Heilig Hartschool. Een dag na de brand deed Ronny Katiman, die leerling was op deze school van 1973-1980, een oproep op Facebook om de school te ondersteunen in de herbouw. “Dit kan ik niet zo laten, ook al heb ik de school jaren geleden verlaten. De Heilig Hartschool heeft een plekkie in mijn hart,” schreef hij op Facebook.
Zijn oproep vond weerklank en eind oktober waren enkele oud-leerlingen al in staat om de school te ondersteunen in de eerste fase tot herstel. Andere personen in Nederland riepen op om via de stichting van de Surinaamse missie, die het werk van bisdom Paramaribo ondersteunt en zijn belangen in Nederland behartigt, donaties te doen. De bankgegevens van de Surinaamse missie werden gedeeld en doorgestuurd. De positieve kracht van sociale media is hiermee nog eens getoond. Ook personen die geen binding hebben met de Heilig Hartschool reageerden eerst vol ongeloof en daarna met medeleven.

Cluster Para/Wanica
Vincent Gordon laat de geloofsgemeenschap weten dat de adventsactie in 2019 een totaalbedrag van bijna SRD 11.200,- heeft opgebracht. Door de COVID-19-pandemie is de cluster niet eerder bijeengekomen om een bestemming te geven aan deze gelden. “Nu is het besluit genomen om dit bedrag ook te geven aan de H. Hartschool voor de herbouw,” zei Gordon. “Hopelijk kunnen we dit bedrag van 2019 in de adventsactie 2020 evenaren.” De cluster houdt al jaren deze adventsactie en bestemt de gelden meestal voor de r.-k. kerken en de scholen in de cluster. Hierdoor zijn ze in staat om kleine renovaties ter hand te nemen. Ook is met zo’n adventsactie een studiefonds opgezet waar scholieren die actief zijn in de kerk tot nu toe terecht kunnen voor een kleine financiële ondersteuning.
De r.-k. cluster Para/Wanica bestaat uit de OLV van Goede Raad (Welgedacht A), St.-Antonius (Lelydorp), St.-Isidoor (Reeberg), St.-Jozef (Copieweg), H. Bernadette (Bernharddorp), Maria Tenhemelopneming (Witsanti), OLV van Altijddurende Bijstand (Vierkinderen), St.-Andreas (Onverdacht/Billiton) en Regina Pacis (La Vigilantia). De r.-k. scholen die in dit verzorgingsgebied liggen zijn Pater Alhbrinckschool (Dessa), Eugene Pacellischool (Lelydorp), St.-Ferdinandschool (Copieweg), St.-Bernardusschool (Bernharddorp), St.-Martinus de Porresschool (Onverdacht/Billiton) en Heilig Hartschool (La Vigilantia).

OMHOOG Jaargang 64, editie 49, 13 december 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: