Reflectie op het liturgische jaar A (2019-2020)

door Wielfred T. Tjin A Tam –

‘Wees waakzaam’ zegt het Mattheus-evangelie 24, 37 – 44 aan het begin van liturgische jaar A op 1 december 2019. Deze oproep zullen wij straks ook horen aan het begin van het B-jaar op 29 november a.s. en ook aan het begin van het daaropvolgende C-jaar uit het evangelie van Marcus 13, 33 – 37 respectievelijk uit het evangelie volgens Lucas 21, 25-28, 34-36. In december 2019 konden wij in de verste verte niet vermoeden wat voor ongemakken/beperkingen wij zouden tegenkomen in het vrij beleven van ons (katholieke) geloof in het A-jaar.

COVID-19-pandemie
Wij waren bezig met de voorbereidingen voor de vele mooie kerkvieringen ter herdenking van de geboorte van het kindje Jezus en voor de feestelijkheden van de overgang van 2019 naar 2020. Op de televisie waren er flitsen van beelden van mensen die op straat neervielen – in de hoofdstad Wuhan van de Chinese provincie Hubei – zonder te zijn geraakt door andere personen of betrokken te zijn geweest bij ongelukken. Het gaf een vreemd en angstig gevoel bij het zien van zulke beelden en velen vroegen zich af wat dit weer te betekenen had en of wij deze taferelen ook zouden meemaken in ons geliefd land.
In januari 2020 werd het COVID-19-virus voor het eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna raakten wereldwijd miljoenen mensen besmet. Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een pandemie door de WHO. Wereldwijd kwam het maatschappelijke leven grotendeels tot stilstand.
Op vrijdag 13 maart daaropvolgend noteerde ons land de 1e besmetting met het coronavirus. De actuele cijfers per heden: ruim 5.300 besmettingen, 114 overledenen en ruim 5.150 personen genezen verklaard.
Vanaf 13 maart ervaren wij afwissende perioden van totale en partiële lockdowns (wij kunnen liever spreken van knockdowns) en het opleggen van de bekende vrijheidbeperkende maatregelen door de overheid. Het is het nieuwe normaal wordt er gezegd en dit geldt ook voor onze Kerk. Advent-/kerstvieringen dit jaar zullen dan ook plaatsvinden met inachtneming van de COVID-19-maatregelen o.a. handen wassen bij het binnentreden van de kerkgebouwen, mond-/neusbedekking tijdens de vieringen en afstand houden van minimaal 1,5 meter en een maximum aantal bezoekende parochianen van 50 (vijftig). Bij de volgende vieringen in het B-jaar zullen ook de COVID-19-protocollen voor kerkdiensten van kracht zijn.

Volhardend in geloof
In parochie Paramaribo-Noord vierden wij op 18 december 2019 het 25-jarig bestaan van onze St.-Jozefkerk, Geyersvlijt met een plechtige eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. Choennie. De bisschop eindigde zijn homilie met: ‘Wij zijn Kerk van God, Tempel van God. En als Kerk van God zijn wij niet bang voor de kwade machten van de wereld. Dit is het levende teken en de Kerk staat voor het levende teken van de verrijzenis. Uit het kwade komt het goede. Moge St.-Jozef onze voorspreker blijven.’
Deze bemoedigende woorden van onze bisschop hebben zeker bijgedragen dat onze pastoor Kumar en onze trouwe parochiemedewerkers in de loop van dit A-jaar, het COVID-19-jaar – vanaf 13 maart 2020 tot heden – onze kerkvieringen hebben kunnen houden zonder gelovigen of met het toegestane aantal parochianen. De overige kerkvieringen/-activiteiten zijn ook zoveel als mogelijk uitgevoerd, zij het op andere momenten dan gepland. Denk hierbij aan o.a. de vieringen voor onze kinderen en volwassenen voor het ontvangen van hun 1e H. Communie en aan onze vormelingen (kinderen en volwassenen).
Laatst nog bij het H. Vormsel zei de bisschop tegen de vormelingen om behalve veel liefde en respect te tonen voor onze naasten, onze medemensen, ook veel liefde en respect te hebben voor onze dieren en voor onze planten. ‘Wij mensen, dieren en planten zijn deel van Gods grote schepping’, zei de bisschop. Onze dank aan en Gods zegen voor pastoor Kumar en de trouwe parochiemedewerkers voor hun inzet voor onze parochie in deze COVID-19-periode.

Gebed voor onze aarde (Paus Franciscus, Laudate Si)
Almachtige God,
Die aanwezig is in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit
opdat wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede
opdat wij als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op aarde vergeten worden
en in Uw ogen zoveel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling of vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken,
met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U, omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
In onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. AMEN.

OMHOOG Jaargang 64, editie 47, 28 november 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: