Een mis over de wereld

door Wielfred Tjin A Tam –

Bijgaand een citaat/meditatie/overweging van de jezuïet pater Pierre Teilhard de Chardin, paleontoloog, antropoloog en theoloog. In 1923 nam Teilhard deel aan een wetenschappelijke expeditie in China. Hij bevond zich bij het aanbreken van de dag in een eindeloze, woestijnachtige steppe. Hij wilde graag de eucharistie vieren maar dat kon niet. Niet door het coronavirus, maar omdat hij daar in de Gobiwoestijn brood noch wijn had. In zijn gebed ontspon zich een overweging die hem bracht naar het wezen van de eucharistie: danken.
Ik breng deze prachtige meditatie uit 1923 in relatie tot de gevolgen van de huidige coronapandemie: we zijn beperkt in onze vrijheden, we zijn arm (geworden), we missen allerlei zaken, we missen contacten. We zien dat de hele wereld in beweging is.
Teilhard de Chardin beschouwde de hele mensheid in beweging. Hij noemde ze ‘de ontelbare menigte van de levenden’, op zoek naar het licht in het hart van hun werk, van hun dagelijks leven. Wij kijken naar deze mannen en vrouwen, in het bijzonder verzorgend personeel, artsen, verpleegkundigen die zoeken naar licht in de toewijding aan hun zorgende taak. Wij zien de eenzame, geïsoleerde ouderen, de zieken in hun verslagenheid en overgave en zoveel mensen in hun dagelijks leven. De meditatie eindigt met een onmetelijke offerande van al deze mensen die betrokken zijn bij andere mensen.

Aangezien ik, Heer, in de steppen van Azië geen brood, geen wijn, geen altaar heb, zal ik boven de symbolen uitstijgen, tot de absolute grootsheid van de werkelijkheid. Ik, uw priester, zal U op het altaar van de hele aarde het werk en het verdriet van de wereld aanbieden. De zon heeft zojuist de uiterste rand van het oostelijk deel van het land verlicht. Opnieuw, onder het verzengende vuur van de velden, ontwaakt het levende lichaam van de aarde, huivert het en begint het opnieuw aan zijn verontrustend werk. Ik leg op mijn pateen, mijn God, de oogst die van deze nieuwe inspanning wordt verwacht. Ik giet in mijn kelk het sap van alle vruchten die vandaag worden geperst.
Mijn kelk en mijn pateen zijn de diepten van mijn ziel die wijd openstaat voor alle bewegingen die in een oogwenk uit alle hoeken van de wereld zullen opstijgen en zullen samenvloeien in de richting van de Geest. Laat ze daarom tot mij komen, de gedachtenis en de mystieke aanwezigheid van hen die door het licht tot een nieuwe dag worden gewekt.
Een voor een, Heer, zie ik ze en houd ik van ze. (…) Ik roep ze op, de naamloze groepen die de ontelbare menigte van de levenden vormen; zij die komen en zij die gaan; vooral zij die in waarachtigheid of door dwaling in hun kantoor, hun laboratorium of andere werkplaats geloven in de vooruitgang der dingen en vandaag het licht hartstochtelijk zullen nastreven.
Deze verontruste, verwarde en opvallende menigte, waarvan de omvang ons bang maakt, deze menselijke oceaan, waarvan de trage en eentonige golfbewegingen de meest gelovige harten verontrusten, precies daar wil ik dat mijn mens-zijn op dit moment weerklinkt bij zijn diepe rumoer. Alles wat in de loop van deze dag in de wereld zal toenemen, alles wat zal verminderen, alles wat ook zal sterven. Zie hier Heer wat ik probeer samen te brengen om het U aan te bieden: dit zijn mijn offergaven, de enige die U wenst.
Ontvang, Heer, dit heilige brood dat de schepping, die bewogen wordt door Uw oproep, U aanbiedt bij de nieuwe dageraad. Dit brood, onze inspanning is op zichzelf, ik weet het, slechts een immense onvolmaaktheid. Ook deze wijn, onze pijn, is helaas slechts een vluchtige drank. Maar in het hart van deze vormeloze menigte hebt U een onweerstaanbaar en heiligmakend verlangen neergelegd dat ons allen, zowel de ongelovigen als de gelovigen, doet uitroepen: Heer, maak ons één.

Slotgebed:
Neem, Heer, en aanvaard
mijn vrijheid,
mijn geheugen,
mijn verstand
en heel mijn wil,
alles wat ik heb en bezit.
U hebt het mij gegeven,
aan U Heer, geef ik het terug.
Alles is van U,
beschik erover geheel volgens Uw wil.
Geef dat ik U mag liefhebben,
die genade is mij genoeg.

(Geestelijke Oefeningen nr. 234)Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: