Laudato Si: De achteruitgang van de kwaliteit van het menselijk leven het maatschappelijk verval. (vervolg 2)

Een samenleving van arm en rijk naast elkaar

Wij bisschoppen van de Amazone willen uw aandacht vestigen op het groeiend verval vooral in de grote steden. In de steden worden de scheve verhoudeingen tussen arm en rijk verder uiteen getrokken. De vervuiling neemt toe en de warme menselijke relaties verkillen. In het vorig artikel brachten wij reeds onder uw aandacht de ongecontroleerde groei van de steden. Verder de voortgaande vervuiling als gevolg van de wegwerpcultuur en de ongeordende groei van de steden. In Paramaribo merken wij dat groenstroken zijn uitgegeven om allerlei voedselstands op te zetten. Stadsplannen die er zijn worden genegeerd en industrieën vestigen zich in woonwijken. Een gevolg hiervan is dat de kwikgehalte schrikbarend hoog is in de lucht boven Paramaribo waar er goudverwerking plaatsvindt. Dagelijks is er een verkeerschaos, busvervoer is onregelmatig en duur. Geluidsoverlast is aan de orde van de dag. De stad, en daar vormt Paramaribo geen uitzondering op, laat zich kenmerken door een groeiend leger van werklozen en een dramatische toename van geweld. Al deze zaken maken het stadsleven tot een van de grootste bedreigingen van de schepping. In Laudato Si zegt paus Franciscus verder:

47.Hierbij komt nog de dynamiek van de media en de digitale wereld,die, wanneer zij alomtegenwoordig worden, niet de ontwikkeling bevorderen om wijs te leven, diep na te denken, edelmoedig lief te hebben. De grote wijzen van het verleden zouden in deze context het gevaar lopen om hun wijsheid verstikt te zien te midden van het chaotische rumoer van informatie. Dat vraagt van ons een krachtsinspanning dat deze middelen worden vertaald in een nieuwe culture ontwikkeling van de mensheid en niet in een achteruitgang van haar diepste rijkdom. Ware wijsheid, de vrucht van reflectie, dialoog en edelmoedige ontmoeting tussen personen, verwerft men niet met een pure opeenhoping van data die uiteindelijk verzadigt en verwart in een soort geestelijke vervuiling. Tegelijkertijd is er de neiging de werkelijke relaties met de ander met al de uitdagingen die zij inhouden, te vervangen door een soort communicatie die door internet tot stand wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk relaties te selecteren of te elimineren overeenkomstig onze willekeur, en zo wordt er vaak een nieuw type kunstmatige emoties gegenereerd die meer van doen hebben met apparaten en schermen dan met personen en de natuur. De huidige middelen maken het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en kennis en emoties delen. Soms verhinderen zij ons echter ook direct contact te krijgen met de angst, de vrees, de vreugde van de ander en de complexiteit van zijn persoonlijke ervaring. Daarom zou het feit niet moeten verbazen dat samen met het overweldigende aanbod aan deze producten een diepe en melancholische onvoldaanheid of schadelijk isolement groeit in de intermenselijke relaties.

Sloppenwijken in de schaduw van wolkenkrabbers. Het luxe leven in de wolkenkrabbers is mogelijk door de goedkope arbeid van de krotbewoners die leven onder de meest onhygiënische omstandigheden.

V. Planetaire ongelijkheid

48. Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het hoofd kunnen bieden aan de vernietiging van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband hebben met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de samenleving treft in het bijzonder de  zwaksten van de planeet: “Zowel de gemeenschappelijke ervaring van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”. De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt door het gebrek aan hulpbronnen, en zoveel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de agenda’s van de wereld.



Categorieën:geloof en leven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: