Plechtige viering 25 jaar St.-Jozef Geyersvlijt

Wielfred T. Tjin A Tam –

Intrede
Op 18 december 1994 beleefde de gemeenschap op Geyersvlijt, Paramaribo-Noord de inzegening van een prachtige kerk aan de Kaikoesiestraat door Mgr. Aloysius Zichem in een mooie en plechtige eucharistieviering in aanwezigheid van velen die woonachtig zijn in en buiten dit woongebied ten noorden van Paramaribo. Op 18 december 2019, 25 jaar na de inzegening, was het de beurt aan Mgr. Karel Choennie om voor te gaan in een plechtige jubileum-eucharistieviering, geassisteerd door vicaris-generaal pater Esteban Kross, pastoor Kumar Irudayasamy SDS, pater Jan Geerits SDS, pater Guillaume Woei A Jin, pater Martien Noordermeer OMI, pater Iyke Ugwu en pater Patricio Dorcey CSsR. De kerk was goed bezet. Klokslag 18.00 ving de viering aan en onder het zingen van het intredelied ‘Kom ga met Mij mee’ werd in processie gelopen vanuit de sacristie via het kerkplein naar de zuidelijke kerkingang. Voorop twee misdienaars, 1 met het wierookvat, de andere met de wierookhouder, hierachter de misdienaar met het processiekruis, achter hem de andere misdienaars/misdienettes gevolgd door de lectoren, de concelebranten en de bisschop. Aansluitend op het intredelied vervolgde het Salvatorkoor – onder leiding van dirigente Sandra de Boer en met orgelbegeleiding van zuster Christine FCH – met het prachtige ‘Heer in de hemel zie ons aan’.

Gebroeders Geyskens
Mgr. Karel Choennie startte zijn preek met het feliciteren van de gemeenschap bij dit jubileumfeest. “Ongetwijfeld gaan mijn gedachten terug naar de kerkwijding 25 jaar geleden, naar de paters gebroeders Gerard en Jozef Geyskens. Een droom van een eigen kerkgebouw op Geyersvlijt werd werkelijkheid. Ik zie ook hoe moeilijk we het hadden in de beginjaren negentig van de vorige eeuw. Ons land zat in een diepe put: economische neergang, Binnenlandse Oorlog, structurele aanpassingsprogramma’s, er werden geen initiatieven ontplooid. Te midden van al deze misère was het de gedreven pastoor Gerard Geyskens die mens en geld bijeenbracht voor het doel. Onvermoeid verzamelde hij de benodigde gelden uit onze gemeenschap en het buitenland. Hij vertelde mij ook dat hij iedere middag een Parbobiertje kwam drinken met de bouwarbeiders; het was zijn manier om met arbeiders om te gaan. Successen samensmeden is niet enkel mensenwerk, maar ook een bijzondere genade van God. We moeten vriendschappen sluiten en hartelijkheid betonen.”

Kom naar de kerk
“Een kerkgebouw is niet alleen een plek waar je dichter bij God komt, maar is ook de plaats waar leden van gezinnen samenkomen en kracht putten om verder te gaan. Er heerst een andere sfeer in een kerk: wij kleden ons anders, lopen anders en spreken ook anders om in contact met God te komen”, vervolgde de bisschop. Hij spoorde aan om er een gewoonte van te maken als gezin, als volk naar de kerk te komen. “De huidige tijd heeft zijn bijzondere uitdagingen; de kinderen, de jeugd neemt op een andere wijze kennis tot zich. Via sociale media. Zij gaan met tegenzin naar de kerk, vinden het saai, spelen liever. Ouders, geef niet op. Jong geleerd is oud gedaan. We moeten in deze adventstijd sterk verlangen, hunkeren naar God zoals in psalm 107 is verwoord. Jongeren, stap uit de duisternis en kom naar de kerk om de warmte, de heiligheid en het licht te ervaren.”

Patroonheilige
Mgr. Choennie: “St.-Jozef, de patroonheilige van deze kerk, is hét voorbeeld hoe God te ontmoeten. De Jozef in het Oude Testament is het andere voorbeeld van vertrouwen op God. Jozef werd in de put gegooid en later verkocht als slaaf. God zorgt: Jozef is niet omgekomen van ellende, van de honger – hij was toen in de put, maar is toch boven gekomen.” De bisschop merkte in zijn preek op dat “na 15 jaar wachten het tijd was voor pater Gerard (Geyskens) om de droom van een eigen kerk werkelijkheid te laten worden. Na 25 jaar had niemand kunnen dromen dat een jonge pastoor, iemand uit India, naar de St.-Jozefkerk, Geyersvlijt zou komen om die te leiden. Ze zijn van ons, 1 van hart en 1 van ziel. Wij zijn Kerk van God, tempel van God. En als Kerk van God zijn wij niet bang voor de kwade machten van de wereld. Dit is het levende teken en de Kerk staat voor het levende teken van de verrijzenis. Uit het kwade komt het goede.” De bisschop eindigde met: “Moge St. Jozef onze voorspreker blijven”.

Dankwoord
Op het eind van deze plechtige viering dankte pastoor Kumar allen die toen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit kerkgebouw. “Ook dank en gebed voor de paters Hilgen, Gerard en Jozef Geyskens, Mgr. Aloysius Zichem voor hun werk en hun inzet voor de r.-k. parochiegemeenschap Geyervlijt. Ook hartelijke dank aan de parochianen, zonder jullie is er geen parochie. Dank aan Ingrid en haar feestcommissie en aan de groep die de controle verrichtte op de renovatiewerkzaamheden en de schoonmaakwerkzaamheden van de terreinen. De kerk ziet er als nieuw uit.” Ook bedankte hij alle donateurs in binnen- en buitenland voor hun spontane bijdragen. “Mgr. Karel, ook dank aan u dat u voor bent gegaan in deze jubileumviering.” Na de zending en zegen werden de aanwezigen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op het kerkplein met hartige hapjes en lekkere drankjes. Iedere aanwezige ontving een mooie boekenlegger met aan de voorkant een foto van de St.-Jozefkerk Geyersvlijt en aan de achterzijde een passend gebed tot God op voorspraak van de H. Jozef.

25 jaar terug
In Omhoog van zondag 11 december 1994 jaargang 40 nr. 49 is een artikel op de voorpagina gewijd aan deze bijzondere gebeurtenis op Geyersvlijt met als titel ‘De “hartelijke parochie” krijgt een eigen kerk’, met een foto van het in aanbouw zijnde kerkgebouw. Ik haal een kort deel uit het artikel aan: ‘Een droom gaat in vervulling. Misschien heel lang geleden heeft pater Hilgen ervan gedroomd dat er een kerk moest komen op Geyersvlijt. Zeker weten wij dat hij daartoe met een diep verlangen tot God gebeden heeft. Deze droom van pater Hilgen, de man die daar begon op Geyersvlijt, is thans in vervulling gegaan, want het RK Centrum is gereed voor de inwijding. Pater Hilgen is op Geyervlijt begonnen in 1979. Pater Hilgen is overleden in 1987’.

Voorbereidingen
Kort na de drukke paasperiode in 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor dit jubileumfeest. Pastoor Jan Verboogen installeerde toen een feestcommissie 25 jaar St.-Jozefkerk, Geyersvlijt, waarin zitting hadden Ingrid, de verantwoordelijke van deze kerk, en enkele andere naaste medewerkers van de St.-Jozefkerk, Geyersvlijt. Deze commissie moest zorgen voor de fundraising van de jubileumactiviteiten. Een andere groep met leden van de parochieraad moest zorgen voor een opknapbeurt van het kerkgebouw en de schoonmaak van de terreinen rondom de kerk. Een hartelijke dank aan de commissieleden; ook hartelijke dank voor de vele giften en donaties op welke wijze ook gedaan – zowel de kleine als de grote. Het geheel – kerkgebouw en omliggende terreinen – ziet er prachtig en uitnodigend uit. Alle parochianen zijn van harte welkom bij onze wekelijkse vieringen.

Activiteiten
Op zaterdag 23 november 2019 werd er een wandelrally gehouden. De route leidde door de straten binnen het Geyersvlijt-woongebied. Een van de opdrachten was om de mensen in het gebied te informeren over het bestaan van de kerk en over het thema van het aanstaande jubileumfeest.Er werd ook een bezinning gehouden op dinsdag 3 december door pastoor Dick Verbakel, gastdocent op de kaderopleiding van het bisdom. Thema: een wandeling door de kerk; inleiding op de sacramenten. Met pater Dick wandelden wij de H. Driekoningenkerk binnen en hij attendeerde de belangstellenden op de vijftien symbolen die aan deze kerk verbonden zijn: als eerste het verlichte houten kruis hoog boven aan de voorgevel van het kerkgebouw tot en met het altijd brandende Gods lampje naast het tabernakel op het eind. Het was leerrijk en de aanwezigen zeiden na afloop dat zij nu bewuster zullen kijken naar onze r.-k. kerkgebouwen. Er werd ook een triduüm gehouden: drie wekelijkse eucharistievieringen (op de zaterdagavond) met de uitstelling van en de zending en zegen met het Allerheiligste. Op die manier kon de geloofsgemeenschap zich voorbereiden op de jubileumviering.

OMHOOG Jaargang 64, editie 12, 29 maart 2020Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: