Laat de Heer je reinigen

Rosanda Courtar –

Lucas 5,12-16
Het evangelisatieteam van Fatima-begikerki gaat elke maand naar Coronie en Nickerie om samen met de gelovigen daar begikerki, de woord-en gebedsdienst in het Sranan te houden. Op vrijdag 10 januari jl. ging de prediking over Jezus vragen je te reinigen. We deden de overweging samen, het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 5,12-16. In dit Schriftgedeelte smeekt een melaatse: ‘Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen’. Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: ‘Ik wil, word rein’. En terstond verdween de melaatsheid. Vervolgens verbood Jezus hem iemand te vertellen over de genezing, die in de tekst reiniging wordt genoemd. ‘Maar,’ zo zei Hij, ‘ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging zoals Mozes heeft voorgeschreven om hen het bewijs te leveren.’ Door deze reiniging werd door steeds meer mensen over Jezus gesproken en grote volksmenigten stroomden samen om Hem te horen en van hun kwalen genezen te worden. Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden.

Zijn wij melaatsen?
Wat is melaatsheid? Melaatsheid kennen wij ook wel als lepra. Deze is een besmettelijke huid- en zenuwziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Een huid- en zenuwziekte, dus ze tast je aan van binnen én van buiten. Verder weten we dat een bacterie de oorzaak ervan is. Iets valt dus ons binnenste en buitenste aan. Maar lepra is toch een ziekte van vroeger? Van de tijd dat Petrus Donders op Batavia mensen met deze ziekte verzorgde? De Heer wil ons in deze lezing uitdagen na te denken over wat ons aantast van buiten: wat is er niet goed aan je, iets wat eenieder kan zien? Lijd je aan een ziekte, scheld je op andere weggebruikers in het verkeer, gebruik je drugs, heb je wisselende partners? Of valt de bacterie ons binnenste aan: ben je depressief, zie je geen hoop in jouw situatie, ben je angstig voor morgen, heb je steeds die situatie voor ogen waarin iemand je pijn heeft gedaan, je heeft teleurgesteld, heb je zoveel zorgen die je met niemand kan delen? Als je op een van deze vragen ja hebt geantwoord of meteen aan een van je zwakheden denkt, mi lobi brada of sisa, yu ab’ lepra. Maar we schrijven elkaar daarmee niet af; we geven toe dat er iets niet oké is. Durven wij anderen op hun melaatsheid te wijzen? Of blijven we stil voor de lieve vrede?

Vinger op de zere plek
Leg de vinger op de zere plek, uit liefde. We moeten elkaar op onze zwakheden wijzen. Waarom, zul je denken? In 1 Tessalonicenzen 5,12 staat:‘Wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben’. Uit liefde voor God en voor elkaar moeten wij elkaar dus terechtwijzen. Twee: melaatsheid is besmettelijk en besmetting treedt op door ademhaling, hoesten en niezen. Melaatsen zijn vaak in de buurt van andere zieke mensen, want de gezonde mensen blijven uit de buurt. Als wij mensen niet corrigeren, worden ze alleen maar erger, doordat ze gezelschap van anderen opzoeken, die ook ziek zijn. Drie: de bacterie is soms aanwezig, maar we zien die niet en hebben een ander nodig om ons erop te wijzen. De vijand, de satan is de bacterie die ons aanvalt in onze gezondheid, in onze financiën, in onze gezinnen, in ons werk, in onze Kerk.

Jezus alleen kan ons reinigen
Soms weten we dat we ‘vuil’ zijn, maar we zoeken onze reiniging op de verkeerde plekken; nieuwe kleren, dure vakanties, allerlei wonderdoktoren kunnen ons niet reinigen. We kunnen elkaar terechtwijzen en voor elkaar bidden, maar we hebben geen kracht onszelf te reinigen. Alleen Jezus kan ons reinigen! Laten wij Hém daarom smeken. Kunnen wij net als de melaatse man ter aarde vallen? Laten wij nederig Zijn troon van genade naderen, wetende dat wij niets hebben dan onze lofzang en ons geloof; wetende dat Hij alles voor ons over heeft. ‘Heer, als Gij wilt…’ Jezus wil altijd! Hij wacht slechts op onze vraag. En wanneer wij vragen, antwoordt Hij! En dat niet alleen, Hij strekt zijn hand uit en raakt onze vuile levens, lijven, onze zonden, onze hebi’s, ons verdriet aan en geeft de opdracht ‘word rein!’ Denk je dat een melaatse met zweren het prettig vindt als je hem aanraakt? Het doet pijn, maar het is net die genezende aanraking die wij hebben.

En terstond verdween de melaatsheid
Jezus stuurde de man die nu genezen was om zich te tonen aan de leiders van de kerk. Onze leiders hebben ook bewijs van Gods glorie in jouw leven nodig. Zo kunnen zij anderen bemoedigen en bouwt God nog meer aan hun geloof. Er is niets prettigers dan dat je ziet dat God werkt in een voor mensen onmogelijke situatie. Het motiveert ook hen nog meer om dit werk te blijven doen. Daarnaast moeten zij op de hoogte zijn van wat God voor je heeft gedaan, want je hebt begeleiding nodig. Je hebt richting nodig. Wat doe je nu je genezen bent? Hoe hou je je genezing intact? Lees dagelijks in je bijbel en doe wat Gods woord je opdraagt. Praat met God, maar wees ook stil om te luisteren naar Hem. Praat met anderen over God, bijvoorbeeld in een gebedsgroep en bezoek de kerkdiensten wekelijks. Ontvang het Lichaam van Christus om gesterkt elke week in te gaan. Geef een offer voor je genezing. Zet jouw offergave in de collectebak. Zet je tijd in door te werken in de Kerk en in de gemeenschap. Vertel andere melaatsen over Jezus die het wonder van jouw genezing heeft gedaan en dat Hij nog zoveel meer melaatsen wil aanraken en reinigen. Zodat in een steeds wijdere kring over Hem wordt gesproken.

Blijf in contact met de Vader
Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. Jezus staat steeds in contact met Zijn Vader. Alleen als je in contact blijft met de Bron van Leven kan Hij je vullen. Hij geeft Zijn Vaderliefde, talenten en gaven om Zijn werk te doen: liefde voor je gezin, familie en vrienden, kracht om door de stormen van het leven te gaan, nieuwe hoop voor morgen en meer geloof om de volgende tree van ons leven te beklimmen. Laat het enige wat wij overdragen, zijn dat iedereen een relatie met Jezus wil, zoekt en onderhoudt.

OMHOOG Jaargang 64, editie 10, 15 maart 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: