Leerlingen St.-Ceciliaschool over vasten

Wij vroegen leerkrachten van verschillende katholieke scholen om met hun klas stil te staan bij Aswoensdag en de veertigdagentijd en daarover wat op te schrijven. Aswoensdag markeert het begin van de vastentijd. Hieronder de opstellen van enkele leerlingen van de St.-Ceciliaschool.

S. Lameli, klas 3MAB
Vasten betekent voor mij je afzonderen van mensen met de bedoeling om God te zoeken (of tijd met Hem door te brengen). Hoe doe ik dat? Door veel dingen achterwege te laten, bijvoorbeeld minder met de telefoon bezig te zijn of op FB of naar feestjes te gaan. Mijn doel van vasten is om mij in orde maken met God na een zonde (vergiffenis) en voor geestelijke groei en om Gods antwoord te krijgen in een specifieke zaak. Mijn vorm van vasten is sober: vasten, maar wel eten bijvoorbeeld alleen vruchten de hele dag. Normaal vasten is niet eten van 6:00 tot 18:00 uur, daarna zacht voedsel nuttigen. Absoluut vasten is over een bepaalde periode niet eten, maar alleen drinken. Vasten gaat altijd samen met bidden.

L. Van der Bosch, klas 1MD
De veertigdagentijd is een periode van veertig dagen voor Pasen en begint op Aswoensdag. De veertigdagentijd is een tijd van bekering, verzoening, genezing en natuurlijk van meer gebed. De veertigdagentijd eindigt wanneer de paasnacht aanbreekt. Op zondagen tijdens de veertigdagentijd wordt er niet gevast, want zondag is de dag des Here, de dag waarop wij de verrijzenis van Christus vieren. Daarom tel je de zondagen niet mee en kom je van Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag precies op veertig dagen.

Matodja Nigiensa, klas 1MD
Ik ga vandaag schrijven over het lijden en sterven van Jezus. De veertigdagentijd is een periode van veertig dagen voor Pasen en begint op Aswoensdag. In de veertigdagentijd kijken wij kritischer naar ons leven en worden wij opgeroepen tot bezinning en vernieuwing van ons geloof, want dan vieren wij Pasen, de verrijzenis van onze Heer. De laatste week van de veertigdagentijd is de Goede Week of de lijdensweek wanneer wij ons heel nadrukkelijk gaan bezinnen op het lijden en sterven van de Heer. De laatste drie dagen van de veertigdagentijd – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden het heilig triduüm genoemd. Op zondag tijdens de veertigdagentijd wordt niet gevast, want de zondag is de dag des Heren, de dag waarop wij de verrijzenis van Christus vieren. Daarom tel je de zondagen niet mee, en kom je van Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag op precies veertig dagen. Vasten is niet eten en drinken behalve water, als teken van boetedoening. Onthouding is iets opgeven, als teken van boetedoening. Aalmoezen geven is geld en goederen geven aan de armen en de behoeftigen.

P. Fonkel
Ik heb een gedicht over vasten.
Vasten op voedsel heeft geen zin
als men Gods waarde verliest door aarzeling.
Veertig dagen bleef Jezus honger lijden
Hij vastte in zijn nood bij gebrek aan brood
liet zich niet door de verzoeker verleiden.
Vasten
is je niet laten verleiden in je hongersnood
door de kwade
maar sterk aan brood.

Cheniqua Pintoe
De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in deze periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook sociale media. De vastentijd begint op een woensdag die Aswoensdag heet. De as komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt met as een kruisje op je voorhoofd. De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op zijn minst op de vrijdagavond en de zondagochtend. De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. Op Witte Donderdag wordt de laatste maaltijd van Jezus herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarop de kruisiging van Jezus centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en allerbelangrijkste: dit is Pasen de dag waarop Jezus opstond uit de dood.

Reingoud en Mettendag 3MAB
Mensen stellen zich open voor de Heer door daden van zelfonthouding. Zij willen datgene wat egoïstisch is in hun leven veranderen. Zij denken meer aan Jezus die ons de betekenis van ware liefde heeft geleerd: bereid zijn om zelf ons eigen leven op te offeren voor hen die wij liefhebben. Vasten betekent dat wij ons onthouden van bepaalde dingen, waarvan wij vrij mogen genieten. Tijdens de veertigdagentijd kunnen wij vrij beslissen om ons te onthouden van eten dat we lekker vinden, naar feestjes gaan, geld uitgeven aan luxe dingen, videogames spelen of tv-kijken, zodat we de tijd, het geld of de energie kunnen besteden aan iets wat ons kan helpen groeien in onze vriendschap met God en anderen.

Chanique Swietimang
Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken of van bepaalde spijzen voor een bepaalde periode. De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn. Maar de belangrijkste motieven zijn religieuze. In de grote godsdiensten is het vasten gewoonlijk aan bepaalde dagen of perioden gebonden. Als ik zou vasten, dan zou ik niet eten en drinken en ik zou vasten om een reden, want de christenen vasten niet zomaar, ze vasten om iets. Als ik ga vasten ga ik om een belangrijk ding in mijn leven vasten, echt belangrijk voor ons als mens en ook voor de christenen.

OMHOOG Jaargang 64, editie 09, 8 maart 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: