Strijd voor behoud van ons regenwoud

Melvin Mackintosh –

Gebedsdienst 2019
Voor de derde keer zal de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) in samenwerking met het RK Bisdom Paramaribo een gebedsviering houden in verband met de nationale Dag der Inheemsen en de Internationale Dag van Inheemse Volken. In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt deze gebedsviering niet gehouden in de kathedrale basiliek maar in de OLV Tenhemelopnemingkerk in het inheems dorp Witsanti, langs de weg naar Zanderij. De datum is zondag 4 augustus en het vangt aan om 9.00 uur ’s morgens. Evenals voorgaande jaren wordt een ieder uitgenodigd, maar er wordt ook gerekend op de grote inheemse gemeenschappen in het district Para. Het district Para telt 13 inheemse dorpen met een voorzichtige schatting dat Witsanti het grootste is.
Ook deze keer is er een leuk en vol programma samengesteld. De dienst zal heel veel culturele elementen bevatten. Veel liederen zullen aangevuld worden met een couplet in het Arowaks of Caraibs, respectievelijk Lokono of Kaliña zoals de inheemsen hun eigen taal noemen. Een enkele keer wordt ook een gebed gedaan in het Warau. Deze drie inheemse talen worden het meest gebruikt in de gemengde inheemse gemeenschap van Witsanti. Daarnaast zijn er volledige zangbedieningen in inheemse talen, een sketch van inheemse jongeren en een speech van de voorzitter van de VIDS. Bij aanvang zal er in processie gelopen worden op de Kennedyweg naar de OLV ten Hemelopnemingkerk, die idyllisch verscholen ligt tussen de awarabomen op het witte baanzand. Na de gebedsviering zal er gelegenheid zijn voor felicitaties in verband met die nationale dag en een gezellig samenzijn met sambura muziek.

Thema
De VIDS heeft dit jaar gekozen voor het thema ‘Strijd voor behoud van ons regenwoud’. Het is een vervolg op de thema’s van 2018 en 2017 over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, moeder Aarde zoals de inheemsen haar noemen. Er is toen veel aandacht besteed aan die bewustwording en het besef dat wij in harmonie moeten leven met de natuur om ons heen, en met elkaar. Met het woord ‘strijd’ in het thema van dit jaar wil de VIDS haar inheemse gemeenschappen en individuele personen oproepen tot actie, daden die verricht moeten worden voor behoud van het regenwoud.
Het regenwoud is onze natuurlijke omgeving. Daar horen onze savannegebieden en alle andere ecosystemen ook bij. Als het regenwoud verdwijnt is de vraag hoe wij als inheemse volken kunnen overleven. Hoe kunnen we dan nog dakbedekking halen uit het bos, hoe kunnen we nog jagen en vissen, schrijft VIDS in een aankondiging. De VIDS zegt dat de inheemse volken niet langer kunnen stilstaan en kijken wat er gebeurt. “We zullen de kikkers niet meer horen die de regentijd aankondigen, en we zullen de rituelen voor Tamushi, Adayali niet meer kunnen uitvoeren zoals wij dat gewend zijn.”

Samenwerking VIDS en bisdom
In 2017 werd VIDS voor het eerst door Mgr. Karel Choennie de gelegenheid geboden om een woorddienst te houden in de kathedrale basiliek in verband met de nationale Dag der Inheemsen. Het was rond die periode dat in de katholieke kerk, op initiatief van paus Franciscus, meer gesproken werd over milieu en klimaatverandering en het Amazoneregenwoud. De bisschoppen in de Amazoneregio inclusief Mgr. Karel Choennie kregen de opdracht van de paus om erop uit te gaan en te luisteren naar de inheemse volken die in het Amazonewoud leven. Immers, zij hebben het Amazoneregenwoud tot heden in stand weten te houden.
Bij de eerste gebedsdienst in dit verband, zei Mgr. Choennie nog: “Wanneer 11.000 inheemsen bij de census aangeven dat zij katholiek zijn, heb ik als bisschop de verantwoordelijkheid om te spreken. Indien u bang bent om te spreken, dan zal ik voor u spreken.” Hij verwees naar het steeds uitblijven van een oplossing voor het grondenrechtenvraagstuk en het feit dat de inheemsen steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd.

OMHOOG Jaargang 63, editie 28, 28 juli 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: